Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Jalkapallo
Jani ja Kari palkittiin pitkäaikaisesta vapaaehtoistyötä, Peetu on Vuoden urheilija – Oulunsalon Pallo huomioi gaalassaan vuoden toimihenkilöt, vanhemmat ja juniorit

Jani ja Kari pal­kit­tiin pit­kä­ai­kai­ses­ta va­paaeh­tois­työ­tä, Peetu on Vuoden ur­hei­li­ja – Ou­lun­sa­lon Pallo huomioi gaa­las­saan vuoden toi­mi­hen­ki­löt, van­hem­mat ja ju­nio­rit

14.10.2022 13:06
Tilaajille
Limingan Pallokarhuissa pidetään tärkeänä, että laadukas harrastus voidaan tarjota lähellä kotia

Li­min­gan Pal­lo­kar­huis­sa pi­de­tään tär­keä­nä, että laa­du­kas har­ras­tus voidaan tarjota lähellä kotia

09.09.2022 06:00
Tilaajille
Katso kuvat ja video: Palloliiton pilottihankkeesta Limingassa hyvät kokemukset – yhdeksäsluokkalaisetkin innostuivat liikkumaan

Katso kuvat ja video: Pal­lo­lii­ton pi­lot­ti­hank­kees­ta Li­min­gas­sa hyvät ko­ke­muk­set – yh­dek­säs­luok­ka­lai­set­kin in­nos­tui­vat liik­ku­maan

25.05.2022 15:16
Tilaajille
Yhdeksäsluokkalaiset innostuivat eniten! Lue ja liiku -kampanjan yläkoululaisille suunnattu pilottihanke järjesti teemapäivän Limingassa

Yh­dek­säs­luok­ka­lai­set in­nos­tui­vat eniten! Lue ja liiku -kam­pan­jan ylä­kou­lu­lai­sil­le suun­nat­tu pi­lot­ti­han­ke jär­jes­ti tee­ma­päi­vän Li­min­gas­sa

25.05.2022 15:12
Tilaajille
Kempeleeseen kolme palkintoa – "Vaikka tunnustus on hieno ja tärkeä, niin palkintojen eteen emme tätä työtä tee, vaan seuran jäsenten sekä yhteisön" muistuttaa Antti

Kem­pe­lee­seen kolme pal­kin­toa – "Vaikka tun­nus­tus on hieno ja tärkeä, niin pal­kin­to­jen eteen emme tätä työtä tee, vaan seuran jä­sen­ten sekä yh­tei­sön" muis­tut­taa Antti

12.04.2022 10:47
Tilaajille
Kaikki halukkaat eivät mahdu mukaan – Ojan Rauta Areenalla järjestettävään maalisturnaukseen osallistuu 20 joukkuetta

Kaikki ha­luk­kaat eivät mahdu mukaan – Ojan Rauta Aree­nal­la jär­jes­tet­tä­vään maa­lis­tur­nauk­seen osal­lis­tuu 20 jouk­kuet­ta

17.03.2022 06:00
Tilaajille
Kehitys syntyy pitkäjänteisyydellä: Ajaxissa sydän sykkii terveelle urheilulle, sanoo Antti
Kolumni

Kehitys syntyy pit­kä­jän­tei­syy­del­lä: Aja­xis­sa sydän sykkii ter­veel­le ur­hei­lul­le, sanoo Antti

22.12.2021 06:00
Ajax-Sarkkiranta palkittiin vuoden Grassroots-seurana – Antit ottivat palkinnon vastaan juhlagaalassa Helsingissä

Ajax-Sark­ki­ran­ta pal­kit­tiin vuoden Grass­roots-seu­ra­na – Antit ottivat pal­kin­non vastaan juh­la­gaa­las­sa Hel­sin­gis­sä

04.12.2021 20:30
Tilaajille
Terryn mielestä on tärkeää, että kentällä on hauskaa: "Tavoitteeni on päästä pelaamaan mahdollisimman korkealla tasolla, Fulhamin edustusjoukkueeseen minulla on vielä jonkin verran matkaa"

Terryn mie­les­tä on tär­keää, että ken­täl­lä on haus­kaa: "Ta­voit­tee­ni on päästä pe­laa­maan mah­dol­li­sim­man kor­keal­la ta­sol­la, Ful­ha­min edus­tus­jouk­kuee­seen minulla on vielä jonkin verran matkaa"

17.11.2021 06:00
Tilaajille
Oulunsalon Pallo palkitsi KausiGaalassaan urheilijoita ja toimihenkilöitä – AC Oulun maalivahti Juhani Pennanen kunniavieraana

Ou­lun­sa­lon Pallo pal­kit­si Kau­si­Gaa­las­saan ur­hei­li­joi­ta ja toi­mi­hen­ki­löi­tä – AC Oulun maa­li­vah­ti Juhani Pen­na­nen kun­nia­vie­raa­na

22.10.2021 17:00
Huuhkaja-kapteeni Tim Sparv kannustaa kaikkia lukemaan – "Unelmani on, että tulevaisuudessa kodissani olisi kirjoille oma huone"

Huuh­ka­ja-kap­tee­ni Tim Sparv kan­nus­taa kaikkia lu­ke­maan – "U­nel­ma­ni on, että tu­le­vai­suu­des­sa ko­dis­sa­ni olisi kir­joil­le oma huone"

01.09.2021 17:00
Tilaajille
Tyrnäväläiskaverukset eivät halunneet korona-aikanakaan unohtaa liikuntaa – syntyi Pottupalloilijat: "Tosissaan pelataan, mutta ei hampaat irvessä"

Tyr­nä­vä­läis­ka­ve­ruk­set eivät ha­lun­neet ko­ro­na-ai­ka­na­kaan unohtaa lii­kun­taa – syntyi Pot­tu­pal­loi­li­jat: "To­sis­saan pe­la­taan, mutta ei hampaat ir­ves­sä"

28.05.2021 07:21
Tilaajille
Ajax-Sarkkirannan uutena puheenjohtajana aloittanut Antti Näykki uskoo seuran kasvuun olevan paljon potentiaalia –jalkapallo kiinnostaa, varsinkin jos Suomen maajoukkue menestyy

Ajax-Sark­ki­ran­nan uutena pu­heen­joh­ta­ja­na aloit­ta­nut Antti Näykki uskoo seuran kasvuun olevan paljon po­ten­tiaa­lia –jal­ka­pal­lo kiin­nos­taa, var­sin­kin jos Suomen maa­jouk­kue me­nes­tyy

19.01.2021 18:03
Tilaajille