Tilaajille
Yhdeksäsluokkalaiset innostuivat eniten! Lue ja liiku -kampanjan yläkoululaisille suunnattu pilottihanke järjesti teemapäivän Limingassa
Jalkapallo

Yh­dek­säs­luok­ka­lai­set in­nos­tui­vat eniten! Lue ja liiku -kam­pan­jan ylä­kou­lu­lai­sil­le suun­nat­tu pi­lot­ti­han­ke jär­jes­ti tee­ma­päi­vän Li­min­gas­sa

Suomen Palloliiton pilottihanke sai yhteistoimintaan mukaan koulut ja paikalliset jalkapalloseuran.