Terveys
Hailuotolainen Emmi-Maria tietää, mitä on tasapainoilla kuntoilun, syömisen, kehonkuvan, itsensä hyväksymisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kesken

Hai­luo­to­lai­nen Em­mi-Ma­ria tietää, mitä on ta­sa­pai­noil­la kun­toi­lun, syö­mi­sen, ke­hon­ku­van, itsensä hy­väk­sy­mi­sen ja ko­ko­nais­val­tai­sen hy­vin­voin­nin kesken

07.11.2020 09:00 0
Tilaajille
Influenssarokotukset käynnistyvät - Kempeleessä tekninen ongelma esti ajanvaraukset netissä viikon alussa

Inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set käyn­nis­ty­vät - Kem­pe­lees­sä tek­ni­nen ongelma esti ajan­va­rauk­set netissä viikon alussa

04.11.2020 12:04 0
Tilaajille
Jatkuva väsymys havahdutti Sami Salorannan - Uniapnea johdatti tekemään täydellisen remontin elämäntapoihin

Jatkuva väsymys ha­vah­dut­ti Sami Sa­lo­ran­nan - Uniap­nea joh­dat­ti te­ke­mään täy­del­li­sen re­mon­tin elä­män­ta­poi­hin

30.10.2020 08:40 0
Tilaajille
Tupoksessa asuva koruarteesaani päätti, että nyt laitetaan emäntä kuntoon: ensiksi hierojalle, sitten kehittämään itseä ja vahvistamaan hyvinvointia

Tu­pok­ses­sa asuva ko­ruar­tee­saa­ni päätti, että nyt lai­te­taan emäntä kun­toon: ensiksi hie­ro­jal­le, sitten ke­hit­tä­mään itseä ja vah­vis­ta­maan hy­vin­voin­tia

16.10.2020 09:00 0
Tilaajille
Selkäkipujen vuoksi Pia ei pystynyt enää istumaan tai juuri liikkumaan –apu löytyi lopulta kirjastosta ja itsensä kuuntelemisesta
Kolumni Pia Peltonen

Sel­kä­ki­pu­jen vuoksi Pia ei pys­ty­nyt enää is­tu­maan tai juuri liik­ku­maan –apu löytyi lopulta kir­jas­tos­ta ja itsensä kuun­te­le­mi­ses­ta

15.10.2020 06:56 0
Tilaajille
Onnikka taivuttelee muutokseen – Pysyvä painonpudotus on vaikea tavoite, mutta sovelluksen avulla on saatu lupaavia tuloksia

Onnikka tai­vut­te­lee muu­tok­seen – Pysyvä pai­non­pu­do­tus on vaikea ta­voi­te, mutta so­vel­luk­sen avulla on saatu lu­paa­via tu­lok­sia

14.10.2020 19:02 0
Tilaajille
“Juhlitaan vain, mutta ensin käyn lenkillä”, sanoo loppuelämän hyvinvointiin panostava Esa, joka sai isänpäivälahjaksi pojaltaan puolimaratonin

“Juh­li­taan vain, mutta ensin käyn len­kil­lä”, sanoo lop­pu­elä­män hy­vin­voin­tiin pa­nos­ta­va Esa, joka sai isän­päi­vä­lah­jak­si po­jal­taan puo­li­ma­ra­to­nin

10.10.2020 19:00 0
Tilaajille
Hailuoto sai pienillä muutoksilla sairauspoissaolot laskuun ja säästi 350 000 euroa

Hai­luo­to sai pie­nil­lä muu­tok­sil­la sai­raus­pois­sa­olot laskuun ja säästi 350 000 euroa

06.10.2020 14:12 0