Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Juhlavuodet
Temmeksen satavuotiasta meijerirakennusta juhlitaan lauantaina – vuosien aikana meijerin tontilla on tapahtunut monenmoista

Tem­mek­sen sa­ta­vuo­tias­ta mei­je­ri­ra­ken­nus­ta juh­li­taan lauan­tai­na – vuosien aikana mei­je­rin ton­til­la on ta­pah­tu­nut mo­nen­mois­ta

06.06.2023 06:00
Tilaajille
LC Kempele Sampola jatkaa ahkeraa palvelemista – 40-vuotias klubi lahjoitti ennätyssumman hyväntekeväisyyteen

LC Kempele Sampola jatkaa ahkeraa pal­ve­le­mis­ta – 40-vuo­tias klubi lah­joit­ti en­nä­tys­sum­man hy­vän­te­ke­väi­syy­teen

26.05.2023 18:00
Tilaajille
Kempeleen Eläkeliitto juhli kotikutoisesti omin voimin – ansiomerkillä palkittiin kolmea jäsentä

Kem­pe­leen Elä­ke­liit­to juhli ko­ti­ku­toi­ses­ti omin voimin – an­sio­mer­kil­lä pal­kit­tiin kolmea jäsentä

15.05.2023 13:00
Tilaajille
Leijonien yhteisessä satavuotisjuhlassa lyötiin kolme uutta Lions-ritaria – leijona-aate tuli Lumijoelle ja Liminkaan vuonna 1963

Lei­jo­nien yh­tei­ses­sä sa­ta­vuo­tis­juh­las­sa lyötiin kolme uutta Lions-ri­ta­ria – lei­jo­na-aa­te tuli Lu­mi­joel­le ja Li­min­kaan vuonna 1963

01.05.2023 18:00
Tilaajille
Limingan seudun musiikkiopiston Juhlagaalassa monipuolinen ohjelma – katso videokooste!

Li­min­gan seudun mu­siik­ki­opis­ton Juh­la­gaa­las­sa mo­ni­puo­li­nen ohjelma – katso vi­deo­koos­te!

28.04.2023 16:49
Tilaajille
Maailman mukavimmassa musiikkiopistossa soidaan hyvin – Limingassa ja sopimuskunnissa juhlitaan 50-vuotistaivalta koko vuosi

Maail­man mu­ka­vim­mas­sa mu­siik­ki­opis­tos­sa soidaan hyvin – Li­min­gas­sa ja so­pi­mus­kun­nis­sa juh­li­taan 50-vuo­tis­tai­val­ta koko vuosi

25.04.2023 18:00 1
Tilaajille
40 vuotta yhteisöllisyyttä ja talkoohenkeä – Limingan Kiekko viettää lauantaina juhlapäivää

40 vuotta yh­tei­söl­li­syyt­tä ja tal­koo­hen­keä – Li­min­gan Kiekko viettää lauan­tai­na juh­la­päi­vää

11.02.2023 06:00
Tilaajille
MTK-Lumijoki on noussut välillä tuhkasta Fenix-linnun lailla – satavuotias yhdistys on edelleen tärkeä vaikuttamiskanava

MTK-Lu­mi­jo­ki on noussut välillä tuh­kas­ta Fe­nix-lin­nun lailla – sa­ta­vuo­tias yh­dis­tys on edel­leen tärkeä vai­kut­ta­mis­ka­na­va

27.12.2022 06:00
Tilaajille
Paula vieraili Lumijoen MTK:n 100-vuotisjuhlassa ja huomasi, että entisajan sukupolvet ovat olleet taloudessa tarkkoja ja sääntelyssäkin tinkimättömiä
Kolumni

Paula vie­rai­li Lu­mi­joen MTK:n 100-vuo­tis­juh­las­sa ja huo­ma­si, että en­tis­ajan su­ku­pol­vet ovat olleet ta­lou­des­sa tark­ko­ja ja sään­te­lys­sä­kin tin­ki­mät­tö­miä

20.12.2022 11:19
Tilaajille
Liminkalainen Veikko ei ole katkera, vaikka synnynnäinen sydänvika on vienyt elämää tavallista raskaammille poluille – positiivinen elämänasenne kantaa pitkälle

Li­min­ka­lai­nen Veikko ei ole kat­ke­ra, vaikka syn­nyn­näi­nen sy­dän­vi­ka on vienyt elämää ta­val­lis­ta ras­kaam­mil­le po­luil­le – ­po­si­tii­vi­nen elä­män­asen­ne kantaa pit­käl­le

23.11.2022 06:00
Tilaajille
Mirja ja Caubi ihastuivat Limingan Taidekoulun ilmapiiriin ja opetukseen – "Täällä on tosi helppo olla"

Mirja ja Caubi ihas­tui­vat Li­min­gan Tai­de­kou­lun il­ma­pii­riin ja ope­tuk­seen – "Täällä on tosi helppo olla"

21.11.2022 18:00
Tilaajille
130-vuotisjuhla torstaina: Kilpailu kansanopistojen kesken on kovaa, mutta Limingassa vahvuutena on esimerkiksi mainetta kerännyt yhteishenki

130-vuo­tis­juh­la tors­tai­na: Kil­pai­lu kan­san­opis­to­jen kesken on kovaa, mutta Li­min­gas­sa vah­vuu­te­na on esi­mer­kik­si mai­net­ta ke­rän­nyt yh­teis­hen­ki

20.11.2022 11:00
Tilaajille
Limingan Kansanopiston tarina sai siemenensä helsinkiläisessä luksushotellissa – oppilaitoksen paikasta kilpailivat reilut 130 vuotta sitten myös Kempele, Oulujoki ja Muhos

Li­min­gan Kan­san­opis­ton tarina sai sie­me­nen­sä hel­sin­ki­läi­ses­sä luk­sus­ho­tel­lis­sa – op­pi­lai­tok­sen pai­kas­ta kil­pai­li­vat reilut 130 vuotta sitten myös Kem­pe­le, Ou­lu­jo­ki ja Muhos

20.11.2022 06:00
Tilaajille
Heti alkuun Yleisradiolle moitteet ja jumppakerho käyntiin – 50 vuotta sitten perustetun Kempeleen Eläkeläiset ry:n toiminta käynnistyi rivakasti

Heti alkuun Yleis­ra­diol­le moit­teet ja jump­pa­ker­ho käyn­tiin – 50 vuotta sitten pe­rus­te­tun Kem­pe­leen Elä­ke­läi­set ry:n toi­min­ta käyn­nis­tyi ri­va­kas­ti

04.11.2022 11:00
Tilaajille
Kempeleessä juhlitaan tiistaina 150-vuotiasta pohjoissuomalaista diakoniatyötä – "Työ on äänen antamista niille, jotka eivät jaksa itseään puolustaa."

Kem­pe­lees­sä juh­li­taan tiis­tai­na 150-vuo­tias­ta poh­jois­suo­ma­lais­ta dia­ko­nia­työ­tä – "Työ on äänen an­ta­mis­ta niille, jotka eivät jaksa itseään puo­lus­taa."

05.10.2022 11:00