Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Digitaalisuus
Heli tuskastui kivikautisiin käytäntöihin, kun modernejakin palveluita olisi tarjolla
Pääkirjoitus

Heli tus­kas­tui ki­vi­kau­ti­siin käy­tän­töi­hin, kun mo­der­ne­ja­kin pal­ve­lui­ta olisi tar­jol­la

29.06.2022 06:00
Tilaajille
Oulunsalolaislähtöinen baritoni Joose Vähäsöyrinki kehitti studiolleen kymmeniätuhansia katsojia keränneet virtuaalikonsertit  – perjantaina on vuorossa joululaulutoiveiden ilta

Ou­lun­sa­lo­lais­läh­töi­nen ba­ri­to­ni Joose Vä­hä­söy­rin­ki kehitti stu­diol­leen kym­me­niä­tu­han­sia kat­so­jia ke­rän­neet vir­tuaa­li­kon­ser­tit – per­jan­tai­na on vuo­ros­sa jou­lu­lau­lu­toi­vei­den ilta

17.12.2020 12:35
Tilaajille
Valtiovarainministeriöltä mukava joululahja Limingan ja Utajärven hankeidealle: liki 160 000 euroa digitaalisen osallisuusalustan kehittämiseen

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riöl­tä mukava jou­lu­lah­ja Li­min­gan ja Uta­jär­ven han­kei­deal­le: liki 160 000 euroa di­gi­taa­li­sen osal­li­suus­alus­tan ke­hit­tä­mi­seen

14.12.2020 07:58
Limingan kunnan verkkosivuilla auttaa käyttää jatkossa chattibotti – Apu-Aapi ei ymmärä yksityiskohtaisia kysymyksiä, mutta ohjaa lisätietojen äärelle

Li­min­gan kunnan verk­ko­si­vuil­la auttaa käyttää jat­kos­sa chat­ti­bot­ti – Apu-Aa­pi ei ymmärä yk­si­tyis­koh­tai­sia ky­sy­myk­siä, mutta ohjaa li­sä­tie­to­jen äärelle

03.12.2020 12:41
Rantalakeus.fi on uu­dis­tu­nut ja si­säl­lön määrä kas­va­nut – Tilaaja, nyt kannattaa aktivioida digitunnus, ja jos et ole tilaaja, kannattaa laittaa tilaus voimaan!

Ran­ta­la­keus.fi on uu­dis­tu­nut ja si­säl­lön määrä kas­va­nut – Ti­laa­ja, nyt kan­nat­taa ak­ti­vioi­da di­gi­tun­nus, ja jos et ole ti­laa­ja, kan­nat­taa laittaa tilaus voi­maan!

05.10.2020 10:18 1