Vanhustenviikko
"Meidän arvostaa pitkän elämän eläneitä ihmisiä ja näyttää arvostus myös käytännössä siinä, miten heitä kohtelemme. Heillä on paljon elämänkokemusta ja viisautta, mikä ansaitsee kunnioituksemme", kirjoittaa Riitta
Kolumni

"Meidän ar­vos­taa pitkän elämän elä­nei­tä ihmisiä ja näyttää ar­vos­tus myös käy­tän­nös­sä siinä, miten heitä koh­te­lem­me. Heillä on paljon elä­män­ko­ke­mus­ta ja vii­saut­ta, mikä an­sait­see kun­nioi­tuk­sem­me", kir­joit­taa Riitta

06.10.2021 06:00
Tilaajille
Sunnuntain Vanhustenpäivä käynnistää Vanhustenviikon, tänä vuonna teemana on luontosuhteen vahvistaminen – katso toimituksen tärpit lakeuden tapahtumista

Sun­nun­tain Van­hus­ten­päi­vä käyn­nis­tää Van­hus­ten­vii­kon, tänä vuonna teemana on luon­to­suh­teen vah­vis­ta­mi­nen – katso toi­mi­tuk­sen tärpit la­keu­den ta­pah­tu­mis­ta

02.10.2021 02:51
Tilaajille
Kaipuu luontoon on elinikäistä: "On toivottavaa, että ikäihmisten mahdollisuutta oman luontosuhteensa vahvistamiseen tuetaan myös teemaviikon ulkopuolella"
Pääkirjoitus

Kaipuu luon­toon on eli­ni­käis­tä: "On toi­vot­ta­vaa, että ikä­ih­mis­ten mah­dol­li­suut­ta oman luon­to­suh­teen­sa vah­vis­ta­mi­seen tuetaan myös tee­ma­vii­kon ul­ko­puo­lel­la"

29.09.2021 01:08
Tilaajille
Onni muodostuu hyvistä ystävistä, perheestä ja naapureista– Aktiivinen Aura Anttila antaa ulko-oven käydä, ja siksi elämä on hyvää sen ehtoopuolellakin

Onni muo­dos­tuu hyvistä ys­tä­vis­tä, per­hees­tä ja naa­pu­reis­ta– Ak­tii­vi­nen Aura Anttila antaa ul­ko-oven käydä, ja siksi elämä on hyvää sen eh­too­puo­lel­la­kin

08.10.2020 12:06
Tilaajille
Jorma Kalevi löysi 72-senttisen vuosikasvun ja teki siitä härkimen – Katso video: käsistään kätevä ja rakennusalalla elämäntyönsä tehnyt mies muistelee hauskoja näkyjä työmaalla

Jorma Kalevi löysi 72-sent­ti­sen vuo­si­kas­vun ja teki siitä här­ki­men – Katso video: kä­sis­tään kätevä ja ra­ken­nus­alal­la elä­män­työn­sä tehnyt mies muis­te­lee haus­ko­ja näkyjä työ­maal­la

05.10.2020 13:30
Tilaajille
Jorma Kalevi Alasimonen kertoo rakennustyömaasta 50-luvulla.

Jorma Kalevi Ala­si­mo­nen kertoo ra­ken­nus­työ­maas­ta 50-lu­vul­la.

05.10.2020 13:30
Tilaajille
Päätoimittaja toivoo, että kaikista pidettäisiin huolta – eikä vain euroilla mitattuna
Pääkirjoitus

Pää­toi­mit­ta­ja toivoo, että kai­kis­ta pi­det­täi­siin huolta – eikä vain eu­roil­la mi­tat­tu­na

30.09.2020 06:00