Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Mielipidekirjoitus

"Minun mie­les­tä­ni yli­opis­ton pe­rus­ta­mi­nen Ouluun on koko kau­pun­gin his­to­rian mer­kit­tä­vin asia, toi­sek­si mer­kit­tä­vin olisi kam­puk­sen siir­tä­mi­nen kes­kus­taan", kir­joit­taa Mikko

-
Kuva: Linnea Ohtamaa
Kuntakuulumisia

Missä Oulun yliopiston pitäisi tulevaisuudessa sijaita? Tähän kysymykseen tuntuu lähes jokaisella oululaisella olevan selkeä mielipide. Vaikka asiaan liittyviä faktoja on ollut tarjolla runsaasti, tuntuu silti, että lopullisen päätöksen asiassa ihmiset ovat tehneet tunteella. Se kertoo taas siitä, että asialla on väliä.

Tämän hetken tilanne on Oulun yliopiston näkökulmasta koruton. Oulun kaupunginvaltuusto keskeytti käytännössä Oulun yliopiston suunnitelmat Raksilan keskustakampuksesta. Vaikka Oulun yhdyskuntalautakunta ilmaisikin huolellisessa päätöstekstissään tarjoavansa tukea yliopiston tila-asioiden ratkaisuissa, seisoo luottamus kaupungin ja yliopiston välillä hyvin huterilla jaloilla. Nyt on siis luottamuksen rakentamisen ja uuden alun aika.

Koska keskustakampukseen liittyvässä keskustelussa on päädytty aika lailla nollapisteeseen, on hyvä pohtia, mitä voisimme jatkossa tehdä toisin, jotta mahdollisimman laaja yhteisymmärrys hankkeen etenemisestä saavutettaisiin?

Olennaista on palauttaa yhdessä tekemisen ja suunnittelun kulttuuri yliopiston ja kaupungin päättäjien kesken. Syyttelystä ei ole nyt apua, sillä virheitä on taatusti tehty molemmissa päissä. On löydettävä ne asiat, jotka yhdistävät eri tavalla asiaa katsovia. Vain sitä kautta voi syntyä koko yhteisöä lujittava yhteinen tahtotila.

Minun mielestäni yliopiston perustaminen Ouluun on koko kaupungin historian merkittävin asia. Toiseksi merkittävin olisi kampuksen siirtäminen keskustaan.

Sen vuoksi yliopiston sijoittumisen suunnitelmista on viestittävä mahdollisimman avoimesti ja hyvissä ajoin. Lisäksi suunnittelu ja sopivan paikan hakeminen tulee tehdä kaupunkilaisia kuunnellen.

Oulu tarvitsee yliopiston keskustaan tulevaisuudessa. Se on paras ja lähes ainoa lääke laadukkaan opiskelijajoukon houkuttelemiseksi Ouluun. Hanketta täytyy kuitenkin valmistella oululaisia päättäjiä osallistaen. Visio hankkeesta tulee olla selkeä, eikä suunnitelmia voi muuttaa koko ajan.

On sanomattakin selvää, että keskustelu keskustakampuksesta on vaikuttanut Oulun kaupungin ja yliopiston vetovoivoimaan kielteisesti. Vaikka indikaattorit eivät ole vahvat, näin asian voi kuitenkin tulkita.

Viime viikolla julkistetussa kaupunkien vetovoimatutkimuksessa Oulu on kymmenen suurimman kaupungin joukossa sijalla 5. Ei siis huono, mutta ei hurraamista. Tähtäämme asteen verran parempaan tulokseen.

Suurin nousija kaupunkien vetovoimatilastossa on Kuopio. Kun sen hyviä tuloksia analysoidaan, nousee muutama asia ylitse muiden: Kuopiossa korostuu päätöksentekijöiden yksituumaisuus isoissa kaupunkikehityksen asioissa.

Tulevaisuuden tavoitteista viestitään Kuopiossa selkeästi, yksiäänisesti ja vahvassa me-hengessä.

Oulussa pidetään Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat toukokuun lopulla 20.-22.5. Päivien teema sopii hyvin kampuskeskustelun pelisäännöiksi: Kuuntelen. Ymmärrän. Kunnioitan. Näiden kolmen avulla saavutetaan sellainen luottamuksen ilmapiiri, jossa keskustelukulttuuri Oulussakin voi kokea todellisen kulttuuri-ilmastonmuutoksen.

Menestyvien kaupunkien ytimessä on päättäjien, yritysten ja kuntalaisten luottamus keskenään. Sen takia kaupungin päätehtävä on luottamuksen rakentaminen ihmisten ja yhteisöjen välille. Vasta sen jälkeen voidaan haaveilla menestyksestä ja todellisesta hyvinvoinnista.

”Oulu tarvitsee yliopiston keskustaan tulevaisuudessa. Se on paras ja lähes ainoa lääke laadukkaan opiskelijajoukon houkuttelemiseksi Ouluun. Hanketta täytyy kuitenkin valmistella oululaisia päättäjiä osallistaen.”