Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Oulu
Viikko
Pohde suunnittelee maksimikorotusta: Terveyskeskusmaksu nousemassa 23 euroon ensi vuonna

Pohde suun­nit­te­lee mak­si­mi­ko­ro­tus­ta: Ter­veys­kes­kus­mak­su nou­se­mas­sa 23 euroon ensi vuonna

28.11.2023 20:02
Tilaajille
Hailuodon lauttaliikenne katkeamassa odotetusti tänään aamupäivästä – merivesi poikkeuksellisen alhaalla

Hai­luo­don laut­ta­lii­ken­ne kat­kea­mas­sa odo­te­tus­ti tänään aa­mu­päi­väs­tä – me­ri­ve­si poik­keuk­sel­li­sen al­haal­la

28.11.2023 08:27
Tiernapoikakisan laulamisen riemu ilahdutti tuomaristoa ja yleisöä – Perinnesarjan voiton nappasi tyrnäväläis-kempeleläinen Lakeuden kuninkaat

Tier­na­poi­ka­ki­san lau­la­mi­sen riemu ilah­dut­ti tuo­ma­ris­toa ja yleisöä – Pe­rin­ne­sar­jan voiton nappasi tyr­nä­vä­läis-kem­pe­le­läi­nen La­keu­den ku­nin­kaat

27.11.2023 13:00
Tilaajille
Viikon kylmin päivä on maanantai – Koillisesta puhaltava tuuli lisää pakkasen purevuutta jopa kymmenellä asteella Oulun seudulla

Viikon kylmin päivä on maa­nan­tai – ­Koil­li­ses­ta pu­hal­ta­va tuuli lisää pak­ka­sen pu­re­vuut­ta jopa kym­me­nel­lä as­teel­la Oulun seu­dul­la

27.11.2023 09:00
Tilaajille
Sotainvalidien Pohjois-Pohjanmaan piiri lopettaa toimintansa, päätösjuhla viikon päästä

So­ta­in­va­li­dien Poh­jois-Poh­jan­maan piiri lo­pet­taa toi­min­tan­sa, pää­tös­juh­la viikon päästä

25.11.2023 11:00
Kuukausi ja vanhemmat
Tyhjänpanttina seisovaan Oritkarin terminaaliin eloa: Trai­le­rit ja kontit voivat kohta siir­tyä ku­mi­pyö­ril­tä rai­teil­le Oulun ja Hel­sin­gin välillä

Tyh­jän­pant­ti­na sei­so­vaan Orit­ka­rin ter­mi­naa­liin eloa: Trai­le­rit ja kontit voivat kohta siirtyä ku­mi­pyö­ril­tä rai­teil­le Oulun ja Hel­sin­gin välillä

22.11.2023 12:00
Tilaajille
Noin 50 Pohteen työntekijää urkki työkaverinsa tietoja OYSissa – Uhrin epäilykset heräsivät, kun yllättävillä ihmisillä oli tietoja, joita heillä ei pitäisi olla

Noin 50 Pohteen työn­te­ki­jää urkki työ­ka­ve­rin­sa tietoja OYSissa – Uhrin epäi­lyk­set he­rä­si­vät, kun yl­lät­tä­vil­lä ih­mi­sil­lä oli tie­to­ja, joita heillä ei pitäisi olla

22.11.2023 17:30 1
Tilaajille
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston uuden ylijohtajan nimittäminen venyy tammikuulle – "Asia on korkeamman kädessä"

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton uuden yli­joh­ta­jan ni­mit­tä­mi­nen venyy tam­mi­kuul­le – "Asia on kor­keam­man kä­des­sä"

21.11.2023 13:37
Tilaajille
Pohteen aluevaltuusto urakoi aamusta iltaan – Noin 90 miljoonan euron säästöpaketti nuijittiin lopulta läpi vähäisin muutoksin

Pohteen alue­val­tuus­to urakoi aamusta iltaan – Noin 90 mil­joo­nan euron sääs­tö­pa­ket­ti nui­jit­tiin lopulta läpi vä­häi­sin muu­tok­sin

21.11.2023 15:34 1
Tilaajille
Pohteella edessä laajat yhteistoimintaneuvottelut – Säästöjen takia toimintoihin, tehtäviin ja työpaikkoihin on tulossa muutoksia

Poh­teel­la edessä laajat yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut – Sääs­tö­jen takia toi­min­toi­hin, teh­tä­viin ja työ­paik­koi­hin on tulossa muu­tok­sia

20.11.2023 18:00 1
Tilaajille
Viikko alkaa leudossa pakkasessa, puolen viikon maissa tulee lunta ja loppuviikosta kylmenee

Viikko alkaa leu­dos­sa pak­ka­ses­sa, puolen viikon maissa tulee lunta ja lop­pu­vii­kos­ta kyl­me­nee

20.11.2023 13:21
Tilaajille
Kävimme Oulunsalon perinteisillä joulumarkkinoilla: Sata myyntikojua ja valtava määrä ihmisiä takaavat tunnelman

Kävimme Ou­lun­sa­lon pe­rin­tei­sil­lä jou­lu­mark­ki­noil­la: Sata myyn­ti­ko­jua ja valtava määrä ihmisiä ta­kaa­vat tun­nel­man

19.11.2023 13:05
Tilaajille
Oomi panostaa lisää aurinkovoimapuistoihin – isoja aurinkovoimaloita on tulossa kovasti lisää

Oomi pa­nos­taa lisää au­rin­ko­voi­ma­puis­toi­hin – isoja au­rin­ko­voi­ma­loi­ta on tulossa kovasti lisää

18.11.2023 13:00
Tilaajille
Lohjenneen hampaan voi pian hoidattaa Pohteen palvelusetelillä

Loh­jen­neen hampaan voi pian hoi­dat­taa Pohteen pal­ve­lusete­lil­lä

18.11.2023 11:00
Tilaajille
Itsenäisyyspäivän valtakunnallista paraatia katsomaan? Tänä vuonna se on helppoa, sillä paraati pidetään Oulussa

It­se­näi­syys­päi­vän val­ta­kun­nal­lis­ta pa­raa­tia kat­so­maan? Tänä vuonna se on help­poa, sillä paraati pi­de­tään Oulussa

16.11.2023 11:00
Tilaajille
Tutkimus: Uusi maanjäristysvaara Pohjois-Suomessa – vaihtelevasta säästä johtuvat pakkasjäristykset voivat rikkoa teitä ja putkia

Tut­ki­mus: Uusi maan­jä­ris­tys­vaa­ra Poh­jois-Suo­mes­sa – vaih­te­le­vas­ta säästä joh­tu­vat pak­kas­jä­ris­tyk­set voivat rikkoa teitä ja putkia

12.11.2023 13:00
Tilaajille
Pohteen tulevaisuuslautakunta äänesti: sote-keskus säilyy kaikissa kunnissa – Lumijoen sote-yksikkö säilyisi sittenkin?

Pohteen tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­ta ää­nes­ti: sote-kes­kus säilyy kai­kis­sa kun­nis­sa – Lu­mi­joen sote-yk­sik­kö säi­lyi­si sit­ten­kin?

15.11.2023 22:44 1
Tilaajille
Pohteen tulevaisuuslautakunta evästää säilyttämään Oulaskankaan  toiminnan

Pohteen tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­ta evästää säi­lyt­tä­mään Ou­las­kan­kaan toi­min­nan

07.11.2023 13:00
Tilaajille
Toni Keräsen ihmeelliset touhut kuntosalilla kartuttavat hullun mainetta – hiljattain keihäskarjulle tultiin jo tarjoamaan apua

Toni Keräsen ih­meel­li­set touhut kun­to­sa­lil­la kar­tut­ta­vat hullun mai­net­ta – hil­jat­tain kei­häs­kar­jul­le tultiin jo tar­joa­maan apua

06.11.2023 15:00
Tilaajille
Oulunsalolaislääkäri Jukka Juntunen, 42, rakensi stetoskoopin, jolla voi kuunnella Sodankylässä olevan potilaan sydäntä – Näin toimii paljon puhuttu lääkäri–hoitaja -malli

Ou­lun­sa­lo­lais­lää­kä­ri Jukka Jun­tu­nen, 42, rakensi ste­tos­koo­pin, jolla voi kuun­nel­la So­dan­ky­läs­sä olevan po­ti­laan sydäntä – Näin toimii paljon puhuttu lää­kä­ri–­hoi­ta­ja -malli

06.11.2023 11:00
Tilaajille