Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Oulun yliopisto
Luontotaiteen uranuurtajiin kuuuva Anni Rapinoja valittiin Oulun yliopiston Vuoden Alumniksi

Luon­to­tai­teen uran­uur­ta­jiin kuuuva Anni Ra­pi­no­ja va­lit­tiin Oulun yli­opis­ton Vuoden Alum­nik­si

11.11.2022 21:30
Tilaajille
Luonnosta tuli hyvä sijoituskohde – Professori Juha-Pekka Kallungin mukaan luontotietoisen sijoittajan pitää silti valita haluaako sijoituksen tuottavan vai vaikuttavan

Luon­nos­ta tuli hyvä si­joi­tus­koh­de – Pro­fes­so­ri Ju­ha-Pek­ka Kal­lun­gin mukaan luon­to­tie­toi­sen si­joit­ta­jan pitää silti valita ha­luaa­ko si­joi­tuk­sen tuot­ta­van vai vai­kut­ta­van

06.10.2022 09:33
Tilaajille
Kaiterat koolla Limingassa – ”Suvussa on aina ymmärretty koulutuksen tärkeys", sanovat Ahti, Seppo ja Liisa

Kai­te­rat koolla Li­min­gas­sa – ”­Su­vus­sa on aina ym­mär­ret­ty kou­lu­tuk­sen tär­keys", sanovat Ahti, Seppo ja Liisa

14.06.2022 16:31
Tilaajille
"Minun mielestäni yliopiston perustaminen Ouluun on koko kaupungin historian merkittävin asia, toiseksi merkittävin olisi kampuksen siirtäminen keskustaan", kirjoittaa Mikko
Mielipidekirjoitus

"Minun mie­les­tä­ni yli­opis­ton pe­rus­ta­mi­nen Ouluun on koko kau­pun­gin his­to­rian mer­kit­tä­vin asia, toi­sek­si mer­kit­tä­vin olisi kam­puk­sen siir­tä­mi­nen kes­kus­taan", kir­joit­taa Mikko

13.04.2022 06:00 1
Oulun yliopisto kutsuu ihmisiä keskustelemaan ja kuuntelemaan tieteestä – tarjolla nokipannukahvia ja nuotiotunnelmaa

Oulun yli­opis­to kutsuu ihmisiä kes­kus­te­le­maan ja kuun­te­le­maan tie­tees­tä – tar­jol­la no­ki­pan­nu­kah­via ja nuo­tio­tun­nel­maa

12.10.2021 12:57
Avoimen väylä on kasvattanut suosiotaan – kysyimme, mitä hyötyä opiskelijalle on pyrkiä yliopistoon avoimen väylän kautta

Avoimen väylä on kas­vat­ta­nut suo­sio­taan – ky­syim­me, mitä hyötyä opis­ke­li­jal­le on pyrkiä yli­opis­toon avoimen väylän kautta

20.07.2021 11:58
Tilaajille
Millainen on Hailuoto 2040? Oulun yliopiston arkkitehtiopiskelijat visioivat kunnan tulevaisuutta kahdella kurssilla - lopputuloksena paksu raportti

Mil­lai­nen on Hai­luo­to 2040? Oulun yli­opis­ton ark­ki­teh­ti­opis­ke­li­jat vi­sioi­vat kunnan tu­le­vai­suut­ta kah­del­la kurs­sil­la - lop­pu­tu­lok­se­na paksu ra­port­ti

04.03.2021 15:00
Tilaajille