Kirjallisuus: Lu­ku­tär­pit lomaan – Näitä kirjoja la­keu­den kir­jas­to­am­mat­ti­lai­set suo­sit­te­le­vat

Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kaleva Media
Kaleva Median lehtien Apple-sovellusten häiriö saattaa haitata käyttöä

Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

28.02.2024 12:16
Ooksä skenes ines?
Mainos Kaleva Media

Ooksä skenes ines?

06.02.2024 06:00
Kaleva muuttaa Oulun keskustaan Kiistolan taloon – Oulun Energia osti Solistinkadun toimistotalon

Kaleva muuttaa Oulun kes­kus­taan Kiis­to­lan taloon – Oulun Energia osti So­lis­tin­ka­dun toi­mis­to­ta­lon

30.01.2024 14:11
Kaleva Media ostaa painoyhtiön ja kaksi kaupunkilehteä Hilla Groupilta – Botnia Printissä käynnistetään muutosneuvottelut

Kaleva Media ostaa pai­no­yh­tiön ja kaksi kau­pun­ki­leh­teä Hilla Grou­pil­ta – Botnia Prin­tis­sä käyn­nis­te­tään muu­tos­neu­vot­te­lut

02.01.2024 14:29
Rantalakeuden uudeksi päätoimittajaksi Henna Lammi – "Rantalakeus on kokoaan isompi yhteisöllisyyden luoja"

Ran­ta­la­keu­den uudeksi pää­toi­mit­ta­jak­si Henna Lammi – "Ran­ta­la­keus on kokoaan isompi yh­tei­söl­li­syy­den luoja"

08.12.2023 11:07 3
Rantalakeus on Suomen paras kerran viikossa ilmestyvä paikallismedia – palkinnot jaettiin Suurilla Lehtipäivillä Helsingissä

Ran­ta­la­keus on Suomen paras kerran vii­kos­sa il­mes­ty­vä pai­kal­lis­me­dia – ­pal­kin­not jaet­tiin Suu­ril­la Leh­ti­päi­vil­lä Hel­sin­gis­sä

16.11.2023 22:46 1
Lapin Kansan päätoimittaja Antti Kokkonen siirtyy Kalevan vastaavaksi päätoimittajaksi

Lapin Kansan pää­toi­mit­ta­ja Antti Kok­ko­nen siirtyy Kalevan vas­taa­vak­si pää­toi­mit­ta­jak­si

06.09.2023 13:59
Kerro mielipiteesi uudistuksista – päätoimittaja muistuttaa, että paikallislehteä tehdään juuri sinulle
Pääkirjoitus

Kerro mie­li­pi­tee­si uu­dis­tuk­sis­ta – pää­toi­mit­ta­ja muis­tut­taa, että pai­kal­lis­leh­teä tehdään juuri sinulle

16.08.2023 05:00
Tilaajille
Painetun lehden valmistaminen tehostuu, toimitukselle nykyistä enemmän resurssia sisällön tekemiseen – keskiviikko on Rantalakeudessa odotettu päivä

Pai­ne­tun lehden val­mis­ta­mi­nen te­hos­tuu, toi­mi­tuk­sel­le ny­kyis­tä enemmän re­surs­sia si­säl­lön te­ke­mi­seen – kes­ki­viik­ko on Ran­ta­la­keu­des­sa odo­tet­tu päivä

14.08.2023 06:00
Pohjois-Suomen Journalistit: Journalismista pidettävä kiinni myös vaikeina aikoina
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­jois-Suo­men Jour­na­lis­tit: Jour­na­lis­mis­ta pi­det­tä­vä kiinni myös vai­kei­na aikoina

04.04.2023 20:28
Tilaajille
Kaleva365 Oy:n muutosneuvottelut päätökseen, enintään 49 työntekijää irtisanotaan – Kalevan sunnuntain paperisen lehden jakelusta luovutaan

Kaleva365 Oy:n muu­tos­neu­vot­te­lut pää­tök­seen, enin­tään 49 työn­te­ki­jää ir­ti­sa­no­taan – Kalevan sun­nun­tain pa­pe­ri­sen lehden ja­ke­lus­ta luo­vu­taan

14.03.2023 14:05
Postin tukilakko voi vaikuttaa Kaleva Median lehtien päiväjakeluun

Postin tu­ki­lak­ko voi vai­kut­taa Kaleva Median lehtien päi­vä­ja­ke­luun

14.02.2023 16:05
Kaleva Media aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat noin 650:tä työntekijää

Kaleva Media aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut, jotka kos­ke­vat noin 650:tä työn­te­ki­jää

11.01.2023 17:53
Haluatko mukaan Mediaa & markkinointia -iltaan? Vielä ehdit mukaan Tyrnävälle, kannustaa päätoimittaja
Pääkirjoitus

Ha­luat­ko mukaan Mediaa & mark­ki­noin­tia -il­taan? Vielä ehdit mukaan Tyr­nä­väl­le, kan­nus­taa pää­toi­mit­ta­ja

12.10.2022 06:00
Tilaajille
Miksi vaikuttajamarkkinointia ei voi enää sivuuttaa markkinointimixistä?
Mainos Kaleva Media

Miksi vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­tia ei voi enää si­vuut­taa mark­ki­noin­ti­mi­xis­tä?

03.10.2022 06:00
Rantalakeudenkin asiakaspalvelua ruuhkauttaneessa ICT-alan lakossa sopu – perjantaista alkaen asiakaspalvelumme palaa normaaliaikoihin

Ran­ta­la­keu­den­kin asia­kas­pal­ve­lua ruuh­kaut­ta­nees­sa ICT-alan lakossa sopu – ­per­jan­tais­ta alkaen asia­kas­pal­ve­lum­me palaa nor­maa­li­ai­koi­hin

09.06.2022 11:36
Maanantaina alkanut toinen ict-alan lakko vaikuttaa myös Rantalakeuden asiakaspalveluun, asiak­kai­ta pyydetään asioi­maan verkossa it­se­pal­ve­lun kautta

Maa­nan­tai­na alkanut toinen ict-alan lakko vai­kut­taa myös Ran­ta­la­keu­den asia­kas­pal­ve­luun, asiak­kai­ta pyy­de­tään asioi­maan ver­kos­sa it­se­pal­ve­lun kautta

11.05.2022 16:00
Kaleva Media lopettaa paperin ostamisen Venäjältä, syynä maan hyökkäys Ukrainaan

Kaleva Media lo­pet­taa paperin os­ta­mi­sen Ve­nä­jäl­tä, syynä maan hyök­käys Uk­rai­naan

02.03.2022 19:21
Kaleva Median verkkolehdet eivät päivittyneet teknisen vian vuoksi

Kaleva Median verk­ko­leh­det eivät päi­vit­ty­neet tek­ni­sen vian vuoksi

02.03.2022 07:54
Radio Kaleva tuo pohjoiselle oman nuorekkaan paikallisradion – lähetykset alkavat ensi maanantaiaamuna kello 7

Radio Kaleva tuo poh­joi­sel­le oman nuo­rek­kaan pai­kal­lis­ra­dion – lä­he­tyk­set alkavat ensi maa­nan­tai­aa­mu­na kello 7

16.02.2022 11:04