Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Musiikki
"Että soitto ja laulu kuuluisivat" – Sinikka Ala-Leppilampi toimii, vaikka resursseja ei olisikaan

"Että soitto ja laulu kuu­lui­si­vat" – Sinikka Ala-Lep­pi­lam­pi toimii, vaikka re­surs­se­ja ei oli­si­kaan

26.11.2022 18:00
Tilaajille
Tulevana lauantaina Limingan kirkossa tunnelmoidaan Himmetä ei muistot koskaan saa -konsertin parissa

Tu­le­va­na lauan­tai­na Li­min­gan kir­kos­sa tun­nel­moi­daan Himmetä ei muistot koskaan saa -kon­ser­tin parissa

23.11.2022 18:00
Tilaajille
Miksi mummot pyörittelivät Saulille päätään ja mitä Helin kaveri teki mustikoilla rukoushuoneella? Kuuntele Tekstariraati niin tiedät!

Miksi mummot pyö­rit­te­li­vät Sau­lil­le päätään ja mitä Helin kaveri teki mus­ti­koil­la ru­kous­huo­neel­la? Kuun­te­le Teks­ta­ri­raa­ti niin tiedät!

04.11.2022 18:00
Tilaajille
"Mendelssohnilla sisään ja Kuulalla ulos" – Musiikin sekatyömieheksi itseään kutsuva kanttori Pentti Korkiakoski on tehnyt pitkän uran musiikin parissa

"Men­dels­soh­nil­la sisään ja Kuu­lal­la ulos" – Mu­sii­kin se­ka­työ­mie­hek­si itseään kutsuva kant­to­ri Pentti Kor­kia­kos­ki on tehnyt pitkän uran mu­sii­kin parissa

30.10.2022 18:24
Tilaajille
Temmesläinen moottorisahan ääni meinasi haastaa Anun lenkkipolulla kansainvälisen musiikkijätin
Kolumni

Tem­mes­läi­nen moot­to­ri­sa­han ääni meinasi haastaa Anun lenk­ki­po­lul­la kan­sain­vä­li­sen mu­siik­ki­jä­tin

19.10.2022 06:30
Tilaajille
Jazzia, rokkia, funkya, swingiä, fuusiota, progeakin – Joona Tiikkaja on letkeästä musiikista tykkäävä abiturientti, jonka bändi pistää tutut kappaleet uuteen kuosiin

Jazzia, rokkia, funkya, swin­giä, fuu­sio­ta, pro­gea­kin – Joona Tiik­ka­ja on let­keäs­tä mu­sii­kis­ta tyk­kää­vä abi­tu­rient­ti, jonka bändi pistää tutut kap­pa­leet uuteen kuosiin

19.09.2022 18:00
Tilaajille
Pohjoissuomalaiset osaavat muutakin kuin pönöttää ja muusikko lähtee Helsinkiin pelkän satasen perään – Jarkko Honkanen & Taiga tuntee Suomen ja suomalaiset

Poh­jois­suo­ma­lai­set osaavat muu­ta­kin kuin pö­nöt­tää ja muu­sik­ko lähtee Hel­sin­kiin pelkän satasen perään – ­Jark­ko Hon­ka­nen & Taiga tuntee Suomen ja suo­ma­lai­set

18.09.2022 11:00
Tilaajille
Perunamarkkinoilla kajahtaa Tyrnävän uusi laulu – Kultainen lakeus on Murron nuorisokuoron lahja kotipitäjälle

Pe­ru­na­mark­ki­noil­la ka­jah­taa Tyr­nä­vän uusi laulu – ­Kul­tai­nen lakeus on Murron nuo­ri­so­kuo­ron lahja ko­ti­pi­tä­jäl­le

16.09.2022 14:00
Tilaajille
Laurin mielestä Kempeleen kouluissa on osattu innostaa nuorisoa musiikin maailmaan – musiikkialan moniottelija soittaa esikoislevynsä julkaisevassa Maailman vahvimmassa pupussa

Laurin mie­les­tä Kem­pe­leen kou­luis­sa on osattu in­nos­taa nuo­ri­soa mu­sii­kin maail­maan – mu­siik­ki­alan mo­ni­ot­te­li­ja soittaa esi­kois­le­vyn­sä jul­kai­se­vas­sa Maail­man vah­vim­mas­sa pupussa

14.09.2022 19:43
Tilaajille
Musiikin moniottelija, apulaisrehtori Pasi tykkää luoda uutta, mutta uuteen oppikirjaprojektiin hän ei ole heti hyppäämässä

Mu­sii­kin mo­niot­te­li­ja, apu­lais­reh­to­ri Pasi tykkää luoda uutta, mutta uuteen op­pi­kir­ja­pro­jek­tiin hän ei ole heti hyp­pää­mäs­sä

13.09.2022 18:00
Tilaajille
"Tärkeintä aitous, herkkyys ja monipuolisuus" – temmestaustaisen muusikon, säveltäjän ja sanoittajan Heimo Saksion kokoelmalevy syntyi yli 20 ammattilaisen voimin

"Tär­kein­tä aitous, herk­kyys ja mo­ni­puo­li­suus" – tem­mes­taus­tai­sen muu­si­kon, sä­vel­tä­jän ja sa­noit­ta­jan Heimo Saksion ko­koel­ma­le­vy syntyi yli 20 am­mat­ti­lai­sen voimin

09.09.2022 15:00
Tilaajille
Kiinnostaako soittaminen? Lakeudelle suunnitellaan uutta puhallinorkesteria – kiinnostuneita tarvittaisiin vielä muutama, jotta orkesteritoiminta saadaan liikkeelle

Kiin­nos­taa­ko soit­ta­mi­nen? La­keu­del­le suun­ni­tel­laan uutta pu­hal­lin­or­kes­te­ria – ­kiin­nos­tu­nei­ta tar­vit­tai­siin vielä muu­ta­ma, jotta or­kes­te­ri­toi­min­ta saadaan liik­keel­le

16.08.2022 06:00
Tilaajille
Katso video: Kokkokankaalta Karusellin kautta musikaalien pyörteisiin – Antti Annola aloitti uransa laulamalla pahvista valmistettuun mikrofoniin

Katso video: Kok­ko­kan­kaal­ta Ka­ru­sel­lin kautta mu­si­kaa­lien pyör­tei­siin – Antti Annola aloitti uransa lau­la­mal­la pah­vis­ta val­mis­tet­tuun mik­ro­fo­niin

12.08.2022 18:00
Tilaajille
Antti Annolan kotikeikalla saatiin nauttia tulevan levyn musiikista

Antti Annolan ko­ti­kei­kal­la saatiin nauttia tulevan levyn mu­sii­kis­ta

11.08.2022 14:58
Tilaajille
Miksi pojan plektra pitäisi laittaa kultaisten kehysten sijaan hopeisiin? Tiina kertoo syyn ja samalla kehottaa panostamaan asioihin, jotka kiinnostavat
Kolumni

Miksi pojan plektra pitäisi laittaa kul­tais­ten ke­hys­ten sijaan ho­pei­siin? Tiina kertoo syyn ja samalla ke­hot­taa pa­nos­ta­maan asioi­hin, jotka kiin­nos­ta­vat

10.08.2022 06:00
Tilaajille
Tyrnäväläislähtöinen Sibelius-Akatemiassa opiskeleva Riikka haluaa opettaa musiikin iloa – "Jokainen voi oppia ja kehittyä"

Tyr­nä­vä­läis­läh­töi­nen Si­be­lius-Aka­te­mias­sa opis­ke­le­va Riikka haluaa opettaa mu­sii­kin iloa – "­Jo­kai­nen voi oppia ja ke­hit­tyä"

02.08.2022 18:00
Tilaajille
Klassinen ja folk-musiikki raikaa Hailuodon Musiikkipäivillä jälleen heinäkuun viimeisellä viikolla

Klas­si­nen ja folk-mu­siik­ki raikaa Hai­luo­don Mu­siik­ki­päi­vil­lä jälleen hei­nä­kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la

24.07.2022 18:23
Teini-ikäinen teatterifestivaali – Hailuodon Panimolla surmanajoa sekä tykinkuula-ammuntaa, J.L. Suomelan pihalla herätettiin eloon Minna Canth, tutustu tunnelmaan kuvagallerian sekä videon siivittämänä

Tei­ni-ikäi­nen teat­te­ri­fes­ti­vaa­li – Hai­luo­don Pa­ni­mol­la sur­man­ajoa sekä ty­kin­kuu­la-am­mun­taa, J.L. Suo­me­lan pihalla he­rä­tet­tiin eloon Minna Canth, tutustu tun­nel­maan ku­va­gal­le­rian sekä videon sii­vit­tä­mä­nä

23.07.2022 06:00
Tilaajille
Bättre Folk käynnistyi Hailuodon Marjaniemessä, lippuja ei tänä vuonna myyty loppuun – "Se johtuu vain tästä yleisestä tilanteesta"

Bättre Folk käyn­nis­tyi Hai­luo­don Mar­ja­nie­mes­sä, lippuja ei tänä vuonna myyty loppuun – "Se johtuu vain tästä ylei­ses­tä ti­lan­tees­ta"

15.07.2022 23:26
Tilaajille
Saara ja Julius löysivät unelmiensa asuinpaikan Lumijoelta – muusikkopariskuntaa kuullaan elokuussa uuden kotikunnan kotiseutupäivillä

Saara ja Julius löy­si­vät unel­mien­sa asuin­pai­kan Lu­mi­joel­ta – muu­sik­ko­pa­ris­kun­taa kuul­laan elo­kuus­sa uuden ko­ti­kun­nan ko­ti­seu­tu­päi­vil­lä

09.07.2022 06:00
Tilaajille