Musiikki
Kuukausi
Tyrnäväläislähtöinen Sibelius-Akatemiassa opiskeleva Riikka haluaa opettaa musiikin iloa – "Jokainen voi oppia ja kehittyä"

Tyr­nä­vä­läis­läh­töi­nen Si­be­lius-Aka­te­mias­sa opis­ke­le­va Riikka haluaa opettaa mu­sii­kin iloa – "­Jo­kai­nen voi oppia ja ke­hit­tyä"

02.08.2022 18:00
Tilaajille
Klassinen ja folk-musiikki raikaa Hailuodon Musiikkipäivillä jälleen heinäkuun viimeisellä viikolla

Klas­si­nen ja folk-mu­siik­ki raikaa Hai­luo­don Mu­siik­ki­päi­vil­lä jälleen hei­nä­kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la

24.07.2022 18:23
Teini-ikäinen teatterifestivaali – Hailuodon Panimolla surmanajoa sekä tykinkuula-ammuntaa, J.L. Suomelan pihalla herätettiin eloon Minna Canth, tutustu tunnelmaan kuvagallerian sekä videon siivittämänä

Tei­ni-ikäi­nen teat­te­ri­fes­ti­vaa­li – Hai­luo­don Pa­ni­mol­la sur­man­ajoa sekä ty­kin­kuu­la-am­mun­taa, J.L. Suo­me­lan pihalla he­rä­tet­tiin eloon Minna Canth, tutustu tun­nel­maan ku­va­gal­le­rian sekä videon sii­vit­tä­mä­nä

23.07.2022 06:00
Tilaajille
Bättre Folk käynnistyi Hailuodon Marjaniemessä, lippuja ei tänä vuonna myyty loppuun – "Se johtuu vain tästä yleisestä tilanteesta"

Bättre Folk käyn­nis­tyi Hai­luo­don Mar­ja­nie­mes­sä, lippuja ei tänä vuonna myyty loppuun – "Se johtuu vain tästä ylei­ses­tä ti­lan­tees­ta"

15.07.2022 23:26
Tilaajille
Vanhemmat
Saara ja Julius löysivät unelmiensa asuinpaikan Lumijoelta – muusikkopariskuntaa kuullaan elokuussa uuden kotikunnan kotiseutupäivillä

Saara ja Julius löy­si­vät unel­mien­sa asuin­pai­kan Lu­mi­joel­ta – muu­sik­ko­pa­ris­kun­taa kuul­laan elo­kuus­sa uuden ko­ti­kun­nan ko­ti­seu­tu­päi­vil­lä

09.07.2022 06:00
Tilaajille
Katso soittovideo: Joonas hurahti musiikin maailmaan enonsa rumpukapuloiden tahtiin jo kymmenvuotiaana – "Se oli mielestäni maailman siisteintä ikinä"

Katso soit­to­vi­deo: Joonas hurahti mu­sii­kin maail­maan enonsa rum­pu­ka­pu­loi­den tahtiin jo kym­men­vuo­tiaa­na – "Se oli mie­les­tä­ni maail­man siis­tein­tä ikinä"

03.06.2022 18:00
Tilaajille
Vieläkö muistat Bumtsibumin kapellimestari Jari Puhakan? Hänen johdollaan pääset kesällä laulamaan niin Tyrnävällä kuin Kempeleessä

Vieläkö muistat Bumt­si­bu­min ka­pel­li­mes­ta­ri Jari Pu­ha­kan? Hänen joh­dol­laan pääset kesällä lau­la­maan niin Tyr­nä­väl­lä kuin Kem­pe­lees­sä

19.05.2022 18:00
Tilaajille
Veri veti kempeleläislähtöisen laulaja-lauluntekijä Lauri Peisterän takaisin pohjoiseen

Veri veti kem­pe­le­läis­läh­töi­sen lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Lauri Peis­te­rän ta­kai­sin poh­joi­seen

19.05.2022 16:00
Oulunsalo Soi helähtää jo ennakkoon lauantaina Karjasillan kirkossa – varsinainen festivaali käynnistyy 10. elokuuta

Ou­lun­sa­lo Soi he­läh­tää jo en­nak­koon lauan­tai­na Kar­ja­sil­lan kir­kos­sa – var­si­nai­nen fes­ti­vaa­li käyn­nis­tyy 10. elo­kuu­ta

06.05.2022 09:00
Tilaajille
Näin mahtavasti kajahti 20 kempeleläislapsen laulu Tenavatahti-laulukatselmuksessa – katso videolta pätkä jokaisen esityksestä

Näin mah­ta­vas­ti kajahti 20 kem­pe­le­läis­lap­sen laulu Te­na­va­tah­ti-lau­lu­kat­sel­muk­ses­sa – katso vi­deol­ta pätkä jo­kai­sen esi­tyk­ses­tä

05.05.2022 12:02
Tilaajille
Katso video: Kempeleen Tenavatahdit 2022 voittajakaksikko Lilli ja Ellen – "Tuntuu vähän oudolta, mutta tosi ihanalta"

Katso video: Kem­pe­leen Te­na­va­tah­dit 2022 voit­ta­ja­kak­sik­ko Lilli ja Ellen – "Tuntuu vähän ou­dol­ta, mutta tosi iha­nal­ta"

05.05.2022 12:00
Tilaajille
Uuden kynnyksellä oleva Saara Aalto pisti somen jäähylle – "On ollut vapauttavaa päästää irti siitä ajatuksesta, että minulla on velvollisuus jakaa elämääni faneilleni"

Uuden kyn­nyk­sel­lä oleva Saara Aalto pisti somen jää­hyl­le – "On ollut va­paut­ta­vaa päästää irti siitä aja­tuk­ses­ta, että minulla on vel­vol­li­suus jakaa elä­mää­ni fa­neil­le­ni"

30.04.2022 13:09
"Kansanmusiikin soittamisessa on parasta yhdessäolo kavereiden kanssa", kertovat Kempele-opistolla opiskelevat nuoret kansanmuusikot - katso video harjoituksista

"Kan­san­mu­sii­kin soit­ta­mi­ses­sa on parasta yh­des­sä­olo ka­ve­rei­den kans­sa", ker­to­vat Kem­pe­le-opis­tol­la opis­ke­le­vat nuoret kan­san­muu­si­kot - katso video har­joi­tuk­sis­ta

22.04.2022 18:00
Tilaajille
Syntyykö kesällä Tangomarkkinahistoriaa? Elias Vatjus laulaa ja soittaa musiikkia laidasta laitaan –hallitsevan tangokuninkaan veli tavoittelee kruunua ja hakee nyt paikkaa semifinaaliin

Syn­tyy­kö kesällä Tan­go­mark­ki­na­his­to­riaa? Elias Vatjus laulaa ja soittaa mu­siik­kia lai­das­ta laitaan –hal­lit­se­van tan­go­ku­nin­kaan veli ta­voit­te­lee kruunua ja hakee nyt paikkaa se­mi­fi­naa­liin

29.03.2022 18:00
Tilaajille
Näin kauniisti soi viulu ja harmonikka – Kempeleen kulttuuripalkinnon saanut Duo Ritunski vie sinut sävelten maailmaan

Näin kau­niis­ti soi viulu ja har­mo­nik­ka – Kem­pe­leen kult­tuu­ri­pal­kin­non saanut Duo Ri­tuns­ki vie sinut sä­vel­ten maail­maan

29.03.2022 15:00
Tilaajille
Kuuntele Elias Vatjuksen esitys Maailma on kaunis -kappaleesta – liminkalainen pyrkii tangokuninkaaksi Johannes-veljensä tapaan

Kuun­te­le Elias Vat­juk­sen esitys Maailma on kaunis -kap­pa­lees­ta – li­min­ka­lai­nen pyrkii tan­go­ku­nin­kaak­si Jo­han­nes-vel­jen­sä tapaan

29.03.2022 10:27
Tilaajille
Jerusalemissa soi suomalainen kansanmusiikki – liminkalaisten pääsiäisdraama esitetään kahden koronaperuuntumisen jälkeen Oulun tuomiokirkossa: "Kysymys on aina poljennosta"

Je­ru­sa­le­mis­sa soi suo­ma­lai­nen kan­san­mu­siik­ki – li­min­ka­lais­ten pää­siäis­draa­ma esi­te­tään kahden ko­ro­na­pe­ruun­tu­mi­sen jälkeen Oulun tuo­mio­kir­kos­sa: "Ky­sy­mys on aina pol­jen­nos­ta"

11.03.2022 18:00
Tilaajille
Oulunsalolainen musiikkialan ammattilainen Joonas Rinne päätti korona-aikana tarttua härkää sarvista – nyt JVR Agency aloittaa omaa levy-yhtiötään

Ou­lun­sa­lo­lai­nen mu­siik­ki­alan am­mat­ti­lai­nen Joonas Rinne päätti ko­ro­na-ai­ka­na tarttua härkää sar­vis­ta – nyt JVR Agency aloit­taa omaa le­vy-yh­tiö­tään

07.03.2022 15:00
Tilaajille
Liminkalainen Veera Uusi-Illikainen kisasi The Voice of Finlandissa – mitä kokemuksesta jäi käteen?

Li­min­ka­lai­nen Veera Uu­si-Il­li­kai­nen kisasi The Voice of Fin­lan­dis­sa – mitä ko­ke­muk­ses­ta jäi käteen?

24.02.2022 18:00
Tilaajille
Musiikkia! – Anu halajaa CMX:n keikalle
Kolumni

Mu­siik­kia! – Anu halajaa CMX:n kei­kal­le

26.01.2022 06:00
Tilaajille