Musiikki
129 Tupoksen yläkoulun oppilasta vastasi musiikkikyselyyn: pop-musiikki selvä ykkönen, rapin listasi lempimusiikikseen noin joka kymmenes vastaaja

129 Tu­pok­sen ylä­kou­lun op­pi­las­ta vastasi mu­siik­ki­ky­se­lyyn: pop-mu­siik­ki selvä yk­kö­nen, rapin listasi lem­pi­mu­sii­kik­seen noin joka kym­me­nes vas­taa­ja

04.02.2021 12:30
Viimein aikaa musiikille – Lauri Peisterä lähti opiskelemaan lauluntekijän ammattitutkintoa

Viimein aikaa mu­sii­kil­le – Lauri Peis­te­rä lähti opis­ke­le­maan lau­lun­te­ki­jän am­mat­ti­tut­kin­toa

30.01.2021 09:00
Tilaajille
Tiesitkö, että Jouluradiota voi kuunnella verkossa ympäri vuoden? Radioaalloille joulumusiikki palaa taas marraskuussa

Tie­sit­kö, että Jou­lu­ra­dio­ta voi kuun­nel­la ver­kos­sa ympäri vuoden? Ra­dio­aal­loil­le jou­lu­mu­siik­ki palaa taas mar­ras­kuus­sa

23.01.2021 15:00
Tilaajille
"Kappale kertoo eristyneisyydestä, yksinäisyydestä ja epävarmuudesta, joita tämä erilainen maailmantilanne on monelle aiheuttanut" – Lumijoella kasvanut Sauli Vuoti tekee edelleen musiikkia, mutta ammattiurallaan hän kehittää lääkkeitä

"Kap­pa­le kertoo eris­ty­nei­syy­des­tä, yk­si­näi­syy­des­tä ja epä­var­muu­des­ta, joita tämä eri­lai­nen maail­man­ti­lan­ne on monelle ai­heut­ta­nut" – Lu­mi­joel­la kas­va­nut Sauli Vuoti tekee edel­leen mu­siik­kia, mutta am­mat­ti­ural­laan hän ke­hit­tää lääk­kei­tä

16.01.2021 19:00
Tilaajille
Yhteen kappaleeseen Miska Sarajärvi ei koske kirveenkään uhalla: "Se on vaan jotenkin ehdoton ei", toteaa The Voice of Finlandin uudella kaudella mukana oleva liminkalainen

Yhteen kap­pa­lee­seen Miska Sa­ra­jär­vi ei koske kir­veen­kään uhalla: "Se on vaan jo­ten­kin ehdoton ei", toteaa The Voice of Fin­lan­din uudella kau­del­la mukana oleva li­min­ka­lai­nen

17.02.2021 15:54
Tilaajille
Joko kuuntelit? Kempeleläinen Kaamos Warriors julkaisi kolmannen studioalbumin: "Täytyy todeta, että ollaan kaikki kyllä todella tyytyväisiä tähän kokonaisuuteen"

Joko kuun­te­lit? Kem­pe­le­läi­nen Kaamos War­riors jul­kai­si kol­man­nen stu­dioal­bu­min: "Täytyy todeta, että ollaan kaikki kyllä todella tyy­ty­väi­siä tähän ko­ko­nai­suu­teen"

10.01.2021 15:59
Tilaajille
Murron nuorisokuoro konsertoi kolmessa eri paikassa – ensimmäinen tiistaina Pyhän Tuomaan kirkossa Oulussa

Murron nuo­ri­so­kuo­ro kon­ser­toi kol­mes­sa eri pai­kas­sa – en­sim­mäi­nen tiis­tai­na Pyhän Tuomaan kir­kos­sa Oulussa

27.11.2020 12:02
"Musiikki voi ilmaista näkyjä ja todellisuutta, jota rationaalinen tai looginen ajattelu ei tavoita" – Musiikin genrellä ei ole väliä, muistuttaa Lumijoen Erja-kirkkoherra
Kolumni Erja Oikarinen

"Mu­siik­ki voi il­mais­ta näkyjä ja to­del­li­suut­ta, jota ra­tio­naa­li­nen tai loo­gi­nen ajat­te­lu ei ta­voi­ta" – Mu­sii­kin gen­rel­lä ei ole väliä, muis­tut­taa Lu­mi­joen Er­ja-kirk­ko­her­ra

25.11.2020 05:34
Tilaajille
Valtterin, Hiskin ja Antin lapset kertovat mikä yhtyeen kappaleista toimii ja mikä ei –"Lapset ovat aitoja ja heiltä saamme varmasti heti suoran palautteen"

Valt­te­rin, Hiskin ja Antin lapset ker­to­vat mikä yhtyeen kap­pa­leis­ta toimii ja mikä ei –"­Lap­set ovat aitoja ja heiltä saamme var­mas­ti heti suoran pa­laut­teen"

22.11.2020 15:00
Tilaajille
GEA - Brightness of Stars (Official Music Video)

GEA - Bright­ness of Stars (Of­fi­cial Music Video)

09.10.2020 09:05
Paikalliset osaajat esillä: Oululaislähtöisen GEA:n uusi musiikkivideo kuvattiin Hailuodossa pitkälti luotolaisin voimin – Katso video täältä!

Pai­kal­li­set osaajat esillä: Ou­lu­lais­läh­töi­sen GEA:n uusi mu­siik­ki­vi­deo ku­vat­tiin Hai­luo­dos­sa pit­käl­ti luo­to­lai­sin voimin – Katso video täältä!

09.10.2020 09:03