Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Musiikki
Kuukausi
Liminkaan keikalle saapuva Muska muistelee 70-lukua lämmöllä, vaikka välillä keikkailu oli raadollista

Li­min­kaan kei­kal­le saapuva Muska muis­te­lee 70-lu­kua läm­möl­lä, vaikka välillä keik­kai­lu oli raa­dol­lis­ta

12:03
Tilaajille
Peruna maistuu myös Neitosille – Viikon kuluttua Perunamarkkinoilla kajahtavat SM-tason ikivihreät

Peruna maistuu myös Nei­to­sil­le – ­Vii­kon ku­lut­tua Pe­ru­na­mark­ki­noil­la ka­jah­ta­vat SM-ta­son iki­vih­reät

23.09.2023 11:00
Tilaajille
Kuulammen nuoret pistävät koulunsa soimaan Perunamarkkinoiden bändikonsertissa kello 12– savukonekin löytyy!

Kuu­lam­men nuoret pis­tä­vät kou­lun­sa soimaan Pe­ru­na­mark­ki­noi­den bän­di­kon­ser­tis­sa kello 12– ­sa­vu­ko­ne­kin löytyy!

22.09.2023 11:00
Tilaajille
Koko perhe muutti 12-vuotiaan Liljan harrastuksen vuoksi Kempeleestä Porvooseen – nyt viuluvirtuoosi palaa pohjoiseen Oulu Sinfonian vieraaksi

Koko perhe muutti 12-vuo­tiaan Liljan har­ras­tuk­sen vuoksi Kem­pe­lees­tä Por­voo­seen – nyt viu­lu­vir­tuoo­si palaa poh­joi­seen Oulu Sin­fo­nian vie­raak­si

09.09.2023 09:00
Vanhemmat
Katso video: Laulava sähkäri Jani Matinaho viihtyy karaokelavoilla – "Outokummun tehtaalla työskennellessäni työkaverit nauroivat, että tuolla se laulava sähkömies taas menee"

Katso video: Laulava sähkäri Jani Ma­tin­aho viihtyy ka­rao­ke­la­voil­la – "Ou­to­kum­mun teh­taal­la työs­ken­nel­les­sä­ni työ­ka­ve­rit nau­roi­vat, että tuolla se laulava säh­kö­mies taas menee"

20.08.2023 18:00
Tilaajille
Oulunsalo Soin jättävä Mika Rännäli: "Festivaalin johtaminen on kuin sokkotreffeille menisi"

Ou­lun­sa­lo Soin jättävä Mika Rän­nä­li: "Fes­ti­vaa­lin joh­ta­mi­nen on kuin sok­ko­tref­feil­le menisi"

10.08.2023 13:00
Tilaajille
Kempeleläinen Antti Annola suosittuun Rajaton-lauluyhtyeeseen – "Tämä tuntuu ihan kuin unelta"

Kem­pe­le­läi­nen Antti Annola suo­sit­tuun Ra­ja­ton-lau­luyh­tyee­seen – "Tämä tuntuu ihan kuin unelta"

10.08.2023 09:37
Tilaajille
Kempeleen kirkkoherranvaali: Millainen on hyvä esihenkilö? Voisiko seurakunnan päätöksenteko olla avoimempaa? Erja, Antti ja Jyrki pohtivat myös samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä

Kem­pe­leen kirk­ko­her­ran­vaa­li: Mil­lai­nen on hyvä esi­hen­ki­lö? Voisiko seu­ra­kun­nan pää­tök­sen­te­ko olla avoi­mem­paa? Erja, Antti ja Jyrki poh­ti­vat myös samaa su­ku­puol­ta olevien parien vih­ki­mis­tä

09.08.2023 06:00 1
Tilaajille
Limingassa saa maistiaisia Dimin esikoisromaanista ja sitä tukevalta levyltä – "Tämä on ollut raskas, mutta ihana projekti"

Li­min­gas­sa saa mais­tiai­sia Dimin esi­kois­ro­maa­nis­ta ja sitä tu­ke­val­ta levyltä – "Tämä on ollut raskas, mutta ihana pro­jek­ti"

06.08.2023 18:00
Tilaajille
Alle 14-vuotiaat pääsevät jatkossakin ilmaiseksi Hailuodon Musiikkipäiville – ensi vuonna festivaali juhlii jo 10. vuottaan

Alle 14-vuo­tiaat pää­se­vät jat­kos­sa­kin il­mai­sek­si Hai­luo­don Mu­siik­ki­päi­vil­le – ensi vuonna fes­ti­vaa­li juhlii jo 10. vuot­taan

01.08.2023 06:00
Tilaajille
Maija pisti Musiikkipäivien aloituskonsertissa polskaksi, Kristoffer istuutui harmoonin ääreen ensimmäistä kertaa

Maija pisti Mu­siik­ki­päi­vien aloi­tus­kon­ser­tis­sa pols­kak­si, Kris­tof­fer is­tuu­tui har­moo­nin ääreen en­sim­mäis­tä kertaa

25.07.2023 13:00
Tilaajille
Tätä on luvassa tänään Hailuodossa: Pasi oli 1900-luvun alun tähtiartisti, joka oli kuin Jope Ruonansuu ja Elastinen samassa kehossa – Huumorilaulajan ääni on säilynyt rahisevilla levyillä

Tätä on luvassa tänään Hai­luo­dos­sa: Pasi oli 1900-lu­vun alun täh­tiar­tis­ti, joka oli kuin Jope Ruo­nan­suu ja Elas­ti­nen samassa kehossa – Huu­mo­ri­lau­la­jan ääni on säi­ly­nyt ra­hi­se­vil­la le­vyil­lä

21.07.2023 15:00
Tilaajille
Virkkulassa järjestetään kokonaan uusi musiikkifestivaali – liminkalainen Matti pääsee soittamaan Queenia kotipihallaan

Virk­ku­las­sa jär­jes­te­tään ko­ko­naan uusi mu­siik­ki­fes­ti­vaa­li – li­min­ka­lai­nen Matti pääsee soit­ta­maan Queenia ko­ti­pi­hal­laan

16.07.2023 06:00
Tilaajille
Bättre Folkin miljöö ja tunnelma keräsivät festivaalikävijöiltä kehuja –  "On ihanaa, kun nämä festarit ovat niin pienet ja rauhalliset"

Bättre Folkin miljöö ja tun­nel­ma ke­rä­si­vät fes­ti­vaa­li­kä­vi­jöil­tä kehuja –  "On ihanaa, kun nämä fes­ta­rit ovat niin pienet ja rau­hal­li­set"

17.07.2023 05:54
Tilaajille
Talent teki tunnetuksi eksoottisia soittimia soittaneen Julius Rantalan –  suurin osa soittimista on käsintehtyjä mittatilaustöitä

Talent teki tun­ne­tuk­si ek­soot­ti­sia soit­ti­mia soit­ta­neen Julius Ran­ta­lan – suurin osa soit­ti­mis­ta on kä­sin­teh­ty­jä mit­ta­ti­laus­töi­tä

14.07.2023 18:00
Tilaajille
Julius Rantala, otteita Sarastus-kappaleesta

Julius Ran­ta­la, otteita Sa­ras­tus-kap­pa­lees­ta

13.07.2023 11:06
Tilaajille
Musiikkiala pystyy kattamaan ison osan luovan talouden vajeesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mu­siik­ki­ala pystyy kat­ta­maan ison osan luovan ta­lou­den va­jees­ta

20.06.2023 12:56
Tilaajille
Liminkalaislähtöisen Kristan pitkäaikainen haave käy toteen – kolmipäiväinen Limingan Kamarisoitto polkaistaan käyntiin tänään

Li­min­ka­lais­läh­töi­sen Kristan pit­kä­ai­kai­nen haave käy toteen – kol­mi­päi­väi­nen Li­min­gan Ka­ma­ri­soit­to pol­kais­taan käyn­tiin tänään

09.06.2023 06:00 1
Tilaajille
Kassu Mehtälä pohti pari vuotta sitten, miksi koulussa ei huomioida musiikillisesti lahjakkaita – Abraham Ojanperän musiikkidiplomi jaettiin nyt ensimmäistä kertaa

Kassu Mehtälä pohti pari vuotta sitten, miksi kou­lus­sa ei huo­mioi­da mu­sii­kil­li­ses­ti lah­jak­kai­ta – Abraham Ojan­pe­rän mu­siik­ki­dip­lo­mi jaet­tiin nyt en­sim­mäis­tä kertaa

03.06.2023 11:00
Tilaajille