Musiikki
Kuukausi
Vieläkö muistat Bumtsibumin kapellimestari Jari Puhakan? Hänen johdollaan pääset kesällä laulamaan niin Tyrnävällä kuin Kempeleessä

Vieläkö muistat Bumt­si­bu­min ka­pel­li­mes­ta­ri Jari Pu­ha­kan? Hänen joh­dol­laan pääset kesällä lau­la­maan niin Tyr­nä­väl­lä kuin Kem­pe­lees­sä

19.05.2022 18:00
Tilaajille
Veri veti kempeleläislähtöisen laulaja-lauluntekijä Lauri Peisterän takaisin pohjoiseen

Veri veti kem­pe­le­läis­läh­töi­sen lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Lauri Peis­te­rän ta­kai­sin poh­joi­seen

19.05.2022 16:00
Oulunsalo Soi helähtää jo ennakkoon lauantaina Karjasillan kirkossa – varsinainen festivaali käynnistyy 10. elokuuta

Ou­lun­sa­lo Soi he­läh­tää jo en­nak­koon lauan­tai­na Kar­ja­sil­lan kir­kos­sa – var­si­nai­nen fes­ti­vaa­li käyn­nis­tyy 10. elo­kuu­ta

06.05.2022 09:00
Tilaajille
Näin mahtavasti kajahti 20 kempeleläislapsen laulu Tenavatahti-laulukatselmuksessa – katso videolta pätkä jokaisen esityksestä

Näin mah­ta­vas­ti kajahti 20 kem­pe­le­läis­lap­sen laulu Te­na­va­tah­ti-lau­lu­kat­sel­muk­ses­sa – katso vi­deol­ta pätkä jo­kai­sen esi­tyk­ses­tä

05.05.2022 12:02
Tilaajille
Katso video: Kempeleen Tenavatahdit 2022 voittajakaksikko Lilli ja Ellen – "Tuntuu vähän oudolta, mutta tosi ihanalta"

Katso video: Kem­pe­leen Te­na­va­tah­dit 2022 voit­ta­ja­kak­sik­ko Lilli ja Ellen – "Tuntuu vähän ou­dol­ta, mutta tosi iha­nal­ta"

05.05.2022 12:00
Tilaajille
Uuden kynnyksellä oleva Saara Aalto pisti somen jäähylle – "On ollut vapauttavaa päästää irti siitä ajatuksesta, että minulla on velvollisuus jakaa elämääni faneilleni"

Uuden kyn­nyk­sel­lä oleva Saara Aalto pisti somen jää­hyl­le – "On ollut va­paut­ta­vaa päästää irti siitä aja­tuk­ses­ta, että minulla on vel­vol­li­suus jakaa elä­mää­ni fa­neil­le­ni"

30.04.2022 13:09
Vanhemmat
"Kansanmusiikin soittamisessa on parasta yhdessäolo kavereiden kanssa", kertovat Kempele-opistolla opiskelevat nuoret kansanmuusikot - katso video harjoituksista

"Kan­san­mu­sii­kin soit­ta­mi­ses­sa on parasta yh­des­sä­olo ka­ve­rei­den kans­sa", ker­to­vat Kem­pe­le-opis­tol­la opis­ke­le­vat nuoret kan­san­muu­si­kot - katso video har­joi­tuk­sis­ta

22.04.2022 18:00
Tilaajille
Syntyykö kesällä Tangomarkkinahistoriaa? Elias Vatjus laulaa ja soittaa musiikkia laidasta laitaan –hallitsevan tangokuninkaan veli tavoittelee kruunua ja hakee nyt paikkaa semifinaaliin

Syn­tyy­kö kesällä Tan­go­mark­ki­na­his­to­riaa? Elias Vatjus laulaa ja soittaa mu­siik­kia lai­das­ta laitaan –hal­lit­se­van tan­go­ku­nin­kaan veli ta­voit­te­lee kruunua ja hakee nyt paikkaa se­mi­fi­naa­liin

29.03.2022 18:00
Tilaajille
Näin kauniisti soi viulu ja harmonikka – Kempeleen kulttuuripalkinnon saanut Duo Ritunski vie sinut sävelten maailmaan

Näin kau­niis­ti soi viulu ja har­mo­nik­ka – Kem­pe­leen kult­tuu­ri­pal­kin­non saanut Duo Ri­tuns­ki vie sinut sä­vel­ten maail­maan

29.03.2022 15:00
Tilaajille
Kuuntele Elias Vatjuksen esitys Maailma on kaunis -kappaleesta – liminkalainen pyrkii tangokuninkaaksi Johannes-veljensä tapaan

Kuun­te­le Elias Vat­juk­sen esitys Maailma on kaunis -kap­pa­lees­ta – li­min­ka­lai­nen pyrkii tan­go­ku­nin­kaak­si Jo­han­nes-vel­jen­sä tapaan

29.03.2022 10:27
Tilaajille
Jerusalemissa soi suomalainen kansanmusiikki – liminkalaisten pääsiäisdraama esitetään kahden koronaperuuntumisen jälkeen Oulun tuomiokirkossa: "Kysymys on aina poljennosta"

Je­ru­sa­le­mis­sa soi suo­ma­lai­nen kan­san­mu­siik­ki – li­min­ka­lais­ten pää­siäis­draa­ma esi­te­tään kahden ko­ro­na­pe­ruun­tu­mi­sen jälkeen Oulun tuo­mio­kir­kos­sa: "Ky­sy­mys on aina pol­jen­nos­ta"

11.03.2022 18:00
Tilaajille
Oulunsalolainen musiikkialan ammattilainen Joonas Rinne päätti korona-aikana tarttua härkää sarvista – nyt JVR Agency aloittaa omaa levy-yhtiötään

Ou­lun­sa­lo­lai­nen mu­siik­ki­alan am­mat­ti­lai­nen Joonas Rinne päätti ko­ro­na-ai­ka­na tarttua härkää sar­vis­ta – nyt JVR Agency aloit­taa omaa le­vy-yh­tiö­tään

07.03.2022 15:00
Tilaajille
Liminkalainen Veera Uusi-Illikainen kisasi The Voice of Finlandissa – mitä kokemuksesta jäi käteen?

Li­min­ka­lai­nen Veera Uu­si-Il­li­kai­nen kisasi The Voice of Fin­lan­dis­sa – mitä ko­ke­muk­ses­ta jäi käteen?

24.02.2022 18:00
Tilaajille
Musiikkia! – Anu halajaa CMX:n keikalle
Kolumni

Mu­siik­kia! – Anu halajaa CMX:n kei­kal­le

26.01.2022 06:00
Tilaajille
Kuusi vuotta musiikin siivillä: Tyrnävän kunnan kulttuuripalkinto myönnettiin Sointupajan väsymättömille Erja Anttilalle ja Anu Kanerva-aholle – myös Murron kylätoimikunta ja Jaakko Hietikko palkittiin

Kuusi vuotta mu­sii­kin sii­vil­lä: ­Tyr­nä­vän kunnan kult­tuu­ri­pal­kin­to myön­net­tiin Soin­tu­pa­jan vä­sy­mät­tö­mil­le Erja Ant­ti­lal­le ja Anu Ka­ner­va-ahol­le – myös Murron ky­lä­toi­mi­kun­ta ja Jaakko Hie­tik­ko pal­kit­tiin

14.12.2021 16:52
Tilaajille
Joulukiertue käynnistää Lumijoella konsertoivan Valtterin joulun odotuksen – "Parasta oli, että tanssiva panda-hahmo oli lasten suosikki Masked Singerissä"

Jou­lu­kier­tue käyn­nis­tää Lu­mi­joel­la kon­ser­toi­van Valt­te­rin joulun odo­tuk­sen – "­Pa­ras­ta oli, että tans­si­va pan­da-hah­mo oli lasten suo­sik­ki Masked Sin­ge­ris­sä"

02.12.2021 09:00
Tilaajille
Eeron koulunkäynti loppui ajatukseen prinsessan suutelemisesta – 12-vuotiaana hän lähti metsätöihin, mutta musiikki on kulkenut mukana jo pikkupojasta

Eeron kou­lun­käyn­ti loppui aja­tuk­seen prin­ses­san suu­te­le­mi­ses­ta – 12-vuo­tiaa­na hän lähti met­sä­töi­hin, mutta mu­siik­ki on kul­ke­nut mukana jo pik­ku­po­jas­ta

03.10.2021 14:00 1
Tilaajille
Laulu raikaa jälleen kirkossa ja siitä Hailuodon Timo-kirkkoherra on iloinen: "Ihmisillä on tarve kokoontua laulamaan"
Kolumni

Laulu raikaa jälleen kir­kos­sa ja siitä Hai­luo­don Ti­mo-kirk­ko­her­ra on iloi­nen: "Ih­mi­sil­lä on tarve ko­koon­tua lau­la­maan"

29.09.2021 01:47
Tilaajille
Lauantaina Perunamarkkinoilla kajahtaa rautalangan kultaiset kappaleet – The Aftons juhlii  markkinatapahtuman kanssa tänä vuonna 30-vuotista taivaltaan

Lauan­tai­na Pe­ru­na­mark­ki­noil­la ka­jah­taa rau­ta­lan­gan kul­tai­set kap­pa­leet – The Aftons juhlii mark­ki­na­ta­pah­tu­man kanssa tänä vuonna 30-vuo­tis­ta tai­val­taan

24.09.2021 18:00
Tilaajille
Keho ja mieli kaipaavat livekeikoille – mökkielämästä nauttiva Pete toivoo, ettei ensi kesänä olisi viikonloppumökkeilylle aikaa

Keho ja mieli kai­paa­vat li­ve­kei­koil­le – mök­ki­elä­mäs­tä naut­ti­va Pete toivoo, ettei ensi kesänä olisi vii­kon­lop­pu­mök­kei­lyl­le aikaa

27.08.2021 14:00
Tilaajille