NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

lapset ja nuoret
Tupoksen koulun niukka tiedotuslinja hämmentänyt vanhempia Limingassa: "Oikea tieto ei ole saavuttanut kaikkia huoltajia"

Tu­pok­sen koulun niukka tie­do­tus­lin­ja häm­men­tä­nyt van­hem­pia Li­min­gas­sa: "Oikea tieto ei ole saa­vut­ta­nut kaikkia huol­ta­jia"

24.03.2023 13:46
Tilaajille
Ovatko viestit lasten ja nuorten lisääntyvästä pahoinvoinnista hälytyskelloja yhteiskunnan syvemmästä kehityksen vinoumasta?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ovatko viestit lasten ja nuorten li­sään­ty­väs­tä pa­hoin­voin­nis­ta hä­ly­tys­kel­lo­ja yh­teis­kun­nan sy­vem­mäs­tä ke­hi­tyk­sen vi­nou­mas­ta?

22.03.2023 08:00
Tilaajille
Kriittiset kysymykset ovat saaneet Tiinan näppäimistön lietteeseen – "Ei ihmistä pelkkä työsopimus pelasta"
Kolumni

Kriit­ti­set ky­sy­myk­set ovat saaneet Tiinan näp­päi­mis­tön liet­tee­seen – "Ei ihmistä pelkkä työ­so­pi­mus pe­las­ta"

08.03.2023 06:00
Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky maaseutukunnissa kaupunkikeskuksia heikompi – "Dataa on nyt paljon"

Lasten ja nuorten fyy­si­nen toi­min­ta­ky­ky maa­seu­tu­kun­nis­sa kau­pun­ki­kes­kuk­sia hei­kom­pi – "­Da­taa on nyt paljon"

11.01.2023 18:00
Tilaajille
Ellen ja Uuniomenan yhteinen taival alkuun – Limingassa ketjuvasikkaperinne on jatkunut pian 50 vuotta

Ellen ja Uu­ni­ome­nan yh­tei­nen taival alkuun – Li­min­gas­sa ket­ju­va­sik­ka­pe­rin­ne on jat­ku­nut pian 50 vuotta

09.12.2022 06:00
Tilaajille
Oletko varma, että lapsesi on yöllä kotona? Oulun poliisi kertoo kokemuksistaan – ja esittää yhden tärkeän pyynnön vanhemmille

Oletko varma, että lapsesi on yöllä kotona? Oulun poliisi kertoo ko­ke­muk­sis­taan – ja esittää yhden tärkeän pyynnön van­hem­mil­le

04.08.2022 15:00
Tilaajille
Kouluun musiikkia ja mausteita – pikkuparlamentti toi jälleen päättäjien tiedoksi asioita, mitä nuoret toivovat

Kouluun mu­siik­kia ja maus­tei­ta – pik­ku­par­la­ment­ti toi jälleen päät­tä­jien tie­dok­si asioi­ta, mitä nuoret toi­vo­vat

20.04.2022 06:00
Tilaajille
Lasten ja nuorten Apuu-chat vastaa puhelimeen joka päivä myös joulun aikana – yhteydenottojen määrä on kasvanut huomattavasti vuoden takaiseen

Lasten ja nuorten Apuu-chat vastaa pu­he­li­meen joka päivä myös joulun aikana – yh­tey­den­ot­to­jen määrä on kas­va­nut huo­mat­ta­vas­ti vuoden ta­kai­seen

18.12.2021 06:00
Joulunvietto ei ole jokaiselle lapselle iloinen asia, vaan osaa se ahdistaa – MLL:n lasten ja nuorten puhelin ja chat toimivat myös joulun ajan

Jou­lun­viet­to ei ole jo­kai­sel­le lap­sel­le iloinen asia, vaan osaa se ah­dis­taa – MLL:n lasten ja nuorten puhelin ja chat toi­mi­vat myös joulun ajan

10.12.2021 06:00
Tulipahan kysyttyä: Miten koulujen harrastuskerhot ovat käynnistyneet Tyrnävällä?

Tu­li­pa­han ky­syt­tyä: Miten kou­lu­jen har­ras­tus­ker­hot ovat käyn­nis­ty­neet Tyr­nä­väl­lä?

22.10.2021 08:48
Tilaajille
Kaksitoista käsinukkea iloksi Lumijoen lapsille - Eläkeliiton Lumijoen yhdistyksen harrastepiiri tarttui haasteeseen ja valmisti pikkukirkkoon käsinuket

Kak­si­tois­ta kä­si­nuk­kea iloksi Lu­mi­joen lap­sil­le - Elä­ke­lii­ton Lu­mi­joen yh­dis­tyk­sen har­ras­te­pii­ri tarttui haas­tee­seen ja val­mis­ti pik­ku­kirk­koon kä­si­nu­ket

22.05.2021 06:14
Tilaajille
Jaossa miljoona euroa nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseksi, josta 77 000 euroa Pohjois-Pohjanmaalle – haku auki 15. toukokuuta saakka

Jaossa mil­joo­na euroa nuorten har­ras­tus- ja ke­sä­toi­min­nan li­sää­mi­sek­si, josta 77 000 euroa Poh­jois-Poh­jan­maal­le – haku auki 15. tou­ko­kuu­ta saakka

26.04.2021 06:26
Tilaajille
Merenneidosta meteorologiin ja saunojaan –Päiväkoti Vekkulin viskarit näkivät puolueiden puheenjohtajissa  aineksia moneen hommaan

Me­ren­nei­dos­ta me­teo­ro­lo­giin ja sau­no­jaan –Päi­vä­ko­ti Vek­ku­lin vis­ka­rit näkivät puo­luei­den pu­heen­joh­ta­jis­sa ai­nek­sia moneen hommaan

15.04.2021 19:00
Tilaajille
Uusi lasten ja nuorten liikkumissuositus: monipuolista, reipasta ja rasittavaa liikkumista vähintään tunti päivässä

Uusi lasten ja nuorten liik­ku­mis­suo­si­tus: mo­ni­puo­lis­ta, rei­pas­ta ja ra­sit­ta­vaa liik­ku­mis­ta vä­hin­tään tunti päi­väs­sä

10.04.2021 09:00
Limingan kunta sai 58 000 euroa lasten ja nuorten harrastustoimintaan kevätlukukaudelle

Li­min­gan kunta sai 58 000 euroa lasten ja nuorten har­ras­tus­toi­min­taan ke­vät­lu­ku­kau­del­le

07.01.2021 20:13
Rantalakeus ja Kauppakeskus Zeppelin tempaisevat yhdessä koulukiusaamista vastaan – lapset ja nuoret pääsevät videokilpailussa pohtimaan kiusaamiseen puuttumista

Ran­ta­la­keus ja Kaup­pa­kes­kus Zep­pe­lin tem­pai­se­vat yhdessä kou­lu­kiu­saa­mis­ta vastaan – lapset ja nuoret pää­se­vät vi­deo­kil­pai­lus­sa poh­ti­maan kiu­saa­mi­seen puut­tu­mis­ta

21.10.2020 09:00