Lukijakilpailu: Keksi Ran­ta­la­keu­den ka­rit­sal­le nimi ja voita lah­ja­kort­ti!

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kolumni

Katsaus Li­min­gan ra­ken­nus­hank­kei­siin: "Kas­vu­kun­nas­sa riittää te­ke­mis­tä, tämän vuoksi työ motivoi ja ohjaa et­si­mään eri­lai­sia kek­se­liäi­tä mal­le­ja"

Liminka

-
Kuva: Heli Rintala
Kuntakuulumisia

Limingan kunta on kasvukunta, jossa rakentaminen on jokavuotista. Välivuosia, jolloin voisi hengähtää ja ajatella tulevaa, on vaikea järjestää. Tästä kertoo jo sekin, että kunnan omistamien kiinteistöjen keskimääräinen ikä on alle kymmenen vuotta!

Uusia asuinalueita avataan vuosittain, joskin valitukset asemakaavoista ovat jonkin verran rajoittaneet vauhtia. Kasvukunnassa voimavarat menevät helposti uusille valmistuville asuinalueille. Tämä johtaa helposti siihen, että vanhojen asuinalueiden korjausvelka kasvaa, koska peruskorjaus- ja ylläpitomäärärahat eivät riitä tasokkaaseen ylläpitoon.

Kuntalaisilta tulee aivan oikeutetusti tiedusteluita, milloin vanhempia kaavateitä ja pyöräteitä peruskorjataan.

Seuraavaksi käyn hieman läpi Limingan kunnan valmistuvia ja rakenteilla olevia kohteita tämän vuoden aikana.

Lukion urakka, Heikki Sarvela -salin uusiminen ja kolmikerroksisen lukion peruskorjaus on edennyt suunnitelmien mukaan. Lukion hankkeen aikana maailma on muuttunut rajusti, mutta hanke on kustannuksiltaan tämän hetken arvion mukaan pysynyt kohtuu hyvin suunnitellussa arviossa. Lukio toimii huhti-toukokuun väistötiloissa kunnan omistamissa kohteissa, pääosin Lakeustalolla ja kirjastossa.

Lukion henkilökunta ja oppilaat ovat osoittaneet poikkeusoloissa esimerkillistä muutoskykyä niin väistössä kuin opiskelussa rakennustyömaan keskellä. Lukiolaiset palaavat opiskelemaan lukiolle elokuussa. Kohde on kokonaisuudessaan valmis vuoden 2022 loppuun mennessä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on tällä hetkellä noin 6,4 miljoonaa euroa.

Limingan kunnanvaltuusto päätti helmikuun lopulla rakentaa kahdeksanosastoisen päiväkodin Limingan kunnan taseeseen. Tällä hetkellä ollaan urakoitsijoiden ilmoittautumisvaiheessa.

Kunnanhallitus valitsee toukokuun puolivälissä kolme urakoitsijaa neuvotteluvaiheeseen. Tavoitteena on, että urakoitsija on tiedossa elokuussa 2022 ja rakentamaan päästään syyskuun lopulla 2022.

Päiväkodin on tavoite valmistua elokuun alkuun 2023. Hankintamuotona käytetään hankintalain mukaista neuvottelu menettelyä. Hankkeen tämän hetkinen kustannusarvio on kuusi miljoonaa euroa.

Kotirannan asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen aloitettiin tammi-helmikuun vaiheessa. Työt valmistuvat aikataulun mukaan heinäkuun alkupuolella. Työt ovat tällä aikataulussa. Urakka suoritetaan Limingan Vesihuollon kanssa yhteisurakkana.

Kotirannan alueelta kunta luovuttaa rakentamiseen 60 asuntotonttia. Rakentajat pääsevät tonteille alustavan aikataulun mukaan heinäkuun puolessa välissä. Kustannusarvio on yhteensä noin kaksi miljoonaa euroa.

Ankkurilahden eteläisen osan kunnallistekniikan rakentaminen alkaa toukokuussa vesihuollon töillä. Ensin alueelle rakennetaan alavesisäiliö, turvaamaan veden riittävyyttä alueella. Katuja päästään rakentamaan elokuussa. Tavoitteena on päästää rakentamaan tonteille joulukuun 2022 alussa.

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat konsernin osalta yhteensä 1,1 miljoonaa euroa. Hanke toteutetaan kunnan ja Limingan Vesihuollon omajohtoisena työnä.

”Kunnan omistamien kiinteistöjen keskimääräinen ikä on alle kymmenen vuotta!”

Peruskorjaustöiden osalta olemme aloittamassa Linnukan kevyenliikenteen väylästä. Katusuunnitelma on ollut uudestaan nähtävillä ja nähtävillä olon päättymisen jälkeen näemme, eteneekö kohde toteutukseen. Hanke on kuntalaisten mielestä odotettu ja toivottu. Kohteeseen kustannusarvio on noin 0,6 miljoonaa euroa, johon saadaan Traficomilta 50 prosentin rahoitus.

Kevään aikana rakennetaan uusi Lystilaitumen leikkipuisto Kirkonrannan asuinalueelle. Kävelyn- ja pyöräilyn uusia väyliä rakennetaan 1,5 kilometriä Kirkonrannan ja Saunarannan asuinalueille.

Vanhoja pyöräväyliä peruskorjataan noin 700 metriä. Asfaltointeja pyritään toteuttamaan pyöräväylille noin kaksi kilometriä ja ajoväyliä 1,6 kilometrin verran. Asfaltin hinnan nousu vaikuttaa asfaltointimääriin. Traficomin kävely- ja pyöräilyväylien kehittämishankkeet keskustaan ja Jutkokylän alueelle ovat käynnistyneet. Ankkurinlahden kaava-alueen rakentaminen käynnistyy loppukesästä. Kotirannan tontit ovat rakentajille valmiina heinäkuussa. Vanhan valaistuksen uusimista toteutetaan Tupoksessa ja Lintupuiston alueella.

Kasvukunnassa riittää tekemistä, tämän vuoksi työ motivoi ja ohjaa etsimään erilaisia kekseliäitä malleja hankintalain puitteissa toteutuksen valmisteluun ja toteutukseen.

Simo PöllänenKirjoittaja on Limingan kunnan tekninen johtaja.