Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Yrittäjä
"Enemmän kuin yrittäjäksi ryhtymistä, jännitin mitä ihmiset pitävät ruuastani", sanoo thaigrillivaunua pyörittävä tyrnäväläinen Kai

"E­nem­män kuin yrit­tä­jäk­si ryh­ty­mis­tä, jän­ni­tin mitä ihmiset pitävät ruuas­ta­ni", sanoo thai­gril­li­vau­nua pyö­rit­tä­vä tyr­nä­vä­läi­nen Kai

15.07.2023 11:00
Tilaajille
Katso video: Altti kaataa pihapuut haastavista kohteista – aloitti yrittäjänä neljätoistavuotiaana

Katso video: Altti kaataa pi­ha­puut haas­ta­vis­ta koh­teis­ta – aloitti yrit­tä­jä­nä nel­jä­tois­ta­vuo­tiaa­na

10.07.2023 06:00
Tilaajille
Pasilta eivät ideat lopu – "Kaikki eivät ole toteuttamiskelpoisia, mutta tärkeintä on, että yrittää"

Pasilta eivät ideat lopu – "­Kaik­ki eivät ole to­teut­ta­mis­kel­poi­sia, mutta tär­kein­tä on, että yrit­tää"

17.06.2023 13:00
Tilaajille
Takkutukat tulevat taas - Kempeleläinen Studio Inana tarjoaa takkuja, äänimaljahoitoja sekä sointukylpymeditaatioita ja puheterapiapalveluja

Tak­ku­tu­kat tulevat taas - Kem­pe­le­läi­nen Studio Inana tarjoaa tak­ku­ja, ää­ni­mal­ja­hoi­to­ja sekä soin­tu­kyl­py­me­di­taa­tioi­ta ja pu­he­te­ra­pia­pal­ve­lu­ja

10.06.2023 11:00
Tilaajille
Liminkalaisyrittäjät Heidi, Heli ja Susanna ponnistivat Norsun tukemana Budapestiin – hankkeen tiimoilta syntyi Hyvinvoinnin Helmet

Li­min­ka­lais­yrit­tä­jät Heidi, Heli ja Susanna pon­nis­ti­vat Norsun tu­ke­ma­na Bu­da­pes­tiin – hank­keen tii­moil­ta syntyi Hy­vin­voin­nin Helmet

08.06.2023 18:00
Tilaajille
Santtu tiesi jo kahdeksasluokkalaisena haluavansa yrittäjäksi – nyt 22-vuotias eteläpohjalaismies on monialayrittäjä, joka ei pelkää virheiden tekemistä

Santtu tiesi jo kah­dek­sas­luok­ka­lai­se­na ha­lua­van­sa yrit­tä­jäk­si – nyt 22-vuo­tias ete­lä­poh­ja­lais­mies on mo­nia­lay­rit­tä­jä, joka ei pelkää vir­hei­den te­ke­mis­tä

23.03.2023 06:00
Tilaajille
Nuori yrittäjä Jeremia pyrkii pitämään päivät sellaisina, että koulun ja työn jälkeen jää myös vapaa-aikaa kavereille ja urheilulle

Nuori yrit­tä­jä Jeremia pyrkii pi­tä­mään päivät sel­lai­si­na, että koulun ja työn jälkeen jää myös va­paa-ai­kaa ka­ve­reil­le ja ur­hei­lul­le

26.01.2023 06:00
Tilaajille
Muutama harppaus kotoa toimistolle – "Välillä käyn kahvilla tai lounaalla kotona tai kodin ulkopuolella". sanoo tuore yrittäjä Kai

Muutama harp­paus kotoa toi­mis­tol­le – "Vä­lil­lä käyn kah­vil­la tai lou­naal­la kotona tai kodin ul­ko­puo­lel­la". sanoo tuore yrit­tä­jä Kai

12.11.2022 11:00
Tilaajille
Liminkalainen Pekka ryhtyi yrittäjäksi nuorena, kävi välillä palkollisena ja alkoi taas yrittämään – vaimokin on löytynyt yrittäjien joukosta

Li­min­ka­lai­nen Pekka ryhtyi yrit­tä­jäk­si nuo­re­na, kävi välillä pal­kol­li­se­na ja alkoi taas yrit­tä­mään – vai­mo­kin on löy­ty­nyt yrit­tä­jien jou­kos­ta

10.11.2022 11:01
Tilaajille
Mitä tapahtui, kun asiakas juoksi pää kolmantena jalkana Maaritin parturituolista? – Liminkalaisyrittäjän vuosiin mahtuu monta mielenkiintoista tilannetta

Mitä ta­pah­tui, kun asiakas juoksi pää kol­man­te­na jalkana Maa­ri­tin par­tu­ri­tuo­lis­ta? – Li­min­ka­lais­yrit­tä­jän vuosiin mahtuu monta mie­len­kiin­tois­ta ti­lan­net­ta

10.11.2022 06:01
Tilaajille
Katja voi ottaa hierontapöydän mukaan siivouskeikalle – Monialayrittäjyys on yrittäjän valttikortti

Katja voi ottaa hie­ron­ta­pöy­dän mukaan sii­vous­kei­kal­le – Mo­ni­ala­yrit­tä­jyys on yrit­tä­jän valt­ti­kort­ti

06.11.2022 06:00
Tilaajille
Limingan autopiste avasi ovensa – yrittäjä Timo Pyykkönen uskoo lakeuden alueen vetovoimaan ja kasvuun

Li­min­gan au­to­pis­te avasi ovensa – yrit­tä­jä Timo Pyyk­kö­nen uskoo la­keu­den alueen ve­to­voi­maan ja kasvuun

29.10.2022 06:01
Tilaajille
Lasinpuhaltaja Seppo Karjalainen puhaltaa lasijoutsenen ja kertoo ammatistaan

La­sin­pu­hal­ta­ja Seppo Kar­ja­lai­nen pu­hal­taa la­si­jout­se­nen ja kertoo am­ma­tis­taan

09.08.2022 15:20
Tilaajille
Tarjusojantien kissahoitolassa Kari saa isot kissat kehräämään – Kempeleeseen avautui uusi autokorjaamo, jonka pääpaino on brittiautojen rassaamisessa

Tar­ju­so­jan­tien kis­sa­hoi­to­las­sa Kari saa isot kissat keh­rää­mään – Kem­pe­lee­seen avautui uusi au­to­kor­jaa­mo, jonka pää­pai­no on brit­ti­au­to­jen ras­saa­mi­ses­sa

24.07.2022 06:00
Tilaajille
Liminkalaisen Eija Nevalan kuoseja voi nähdä koulujen ja sairaaloiden ikkunoita piristämässä – 15-vuotisjuhlanäyttely on avoinna heinäkuun loppuun saakka

Li­min­ka­lai­sen Eija Nevalan kuoseja voi nähdä kou­lu­jen ja sai­raa­loi­den ik­ku­noi­ta pi­ris­tä­mäs­sä – 15-vuo­tis­juh­la­näyt­te­ly on avoinna hei­nä­kuun loppuun saakka

22.07.2022 06:00
Lukioikäinen Maija työllistää itsensä kahdessa omassa yrityksessä – "ei nämä hommat kovin työltä tunnu, kun ovat niin mukavia"

Lu­kio­ikäi­nen Maija työl­lis­tää itsensä kah­des­sa omassa yri­tyk­ses­sä – "ei nämä hommat kovin työltä tunnu, kun ovat niin mu­ka­via"

01.06.2022 09:29
Tilaajille
Raakaöljyn korkea hinta kaventaa kuljetusalan kannattavuutta – "Pahimmillaan tämä voi johtaa siihen, että autot eivät enää lähde liikkeelle"

Raa­ka­öl­jyn korkea hinta ka­ven­taa kul­je­tus­alan kan­nat­ta­vuut­ta – "Pa­him­mil­laan tämä voi johtaa siihen, että autot eivät enää lähde liik­keel­le"

12.02.2022 06:00
Tilaajille
Päivi puraisi sämpylästä ja löysi sieltä palasen muovihaarukkaa – mutta miksi  yrittäjä meni tästä paniikkiin?
Kolumni

Päivi puraisi säm­py­läs­tä ja löysi sieltä palasen muo­vi­haa­ruk­kaa – mutta miksi yrit­tä­jä meni tästä pa­niik­kiin?

09.02.2022 06:00
Lankapuoti avautuu Liminkaan – kuukausittain järjestettävään neulekahvilaan ovat tervetulleita kaikki käsitöistä kiinnostuneet

Lan­ka­puo­ti avautuu Li­min­kaan – kuu­kau­sit­tain jär­jes­tet­tä­vään neu­le­kah­vi­laan ovat ter­ve­tul­lei­ta kaikki kä­si­töis­tä kiin­nos­tu­neet

24.01.2022 18:00
Tilaajille
Lumijoen uudessa kivijalkakaupassa käy painokone kuumana–"Nyt aikuisena jo uskaltaa tehdä mitä haluaa"

Lu­mi­joen uudessa ki­vi­jal­ka­kau­pas­sa käy pai­no­ko­ne kuu­ma­na–"­Nyt ai­kui­se­na jo us­kal­taa tehdä mitä haluaa"

21.01.2022 18:00
Tilaajille