NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Nuori yrittäjä
Santtu tiesi jo kahdeksasluokkalaisena haluavansa yrittäjäksi – nyt 22-vuotias eteläpohjalaismies on monialayrittäjä, joka ei pelkää virheiden tekemistä

Santtu tiesi jo kah­dek­sas­luok­ka­lai­se­na ha­lua­van­sa yrit­tä­jäk­si – nyt 22-vuo­tias ete­lä­poh­ja­lais­mies on mo­nia­lay­rit­tä­jä, joka ei pelkää vir­hei­den te­ke­mis­tä

23.03.2023 06:00
Tilaajille
Teini-iän mielenterveyshaasteista ja heikosta koulumenestyksestä huolimatta kempeleläislähtöinen Anni Törmä on nyt yrittäjä – "Koulumenestys ei aina kerro kaikkea tai määrittele tulevaisuutta"

Tei­ni-iän mie­len­ter­veys­haas­teis­ta ja hei­kos­ta kou­lu­me­nes­tyk­ses­tä huo­li­mat­ta kem­pe­le­läis­läh­töi­nen Anni Törmä on nyt yrit­tä­jä – "Kou­lu­me­nes­tys ei aina kerro kaikkea tai mää­rit­te­le tu­le­vai­suut­ta"

09.12.2022 18:03
Tilaajille
Lukioikäinen Maija työllistää itsensä kahdessa omassa yrityksessä – "ei nämä hommat kovin työltä tunnu, kun ovat niin mukavia"

Lu­kio­ikäi­nen Maija työl­lis­tää itsensä kah­des­sa omassa yri­tyk­ses­sä – "ei nämä hommat kovin työltä tunnu, kun ovat niin mu­ka­via"

01.06.2022 09:29
Tilaajille
Nuoret yrittäjät eivät työtä pelkää – "Viime viikonloppunakin olimme töissä aamuseitsemästä iltayhdeksään", toteaa Eeli

Nuoret yrit­tä­jät eivät työtä pelkää – "Viime vii­kon­lop­pu­na­kin olimme töissä aa­mu­seit­se­mäs­tä il­tayh­dek­sään", toteaa Eeli

03.05.2022 06:00
Tilaajille
Alexiina ja Emma sanovat kyllä yrittäjyydelle – Silmu NY valittiin Pohjois-Suomen parhaaksi perusasteen NY-yritykseksi

Ale­xii­na ja Emma sanovat kyllä yrit­tä­jyy­del­le – Silmu NY va­lit­tiin Poh­jois-Suo­men par­haak­si pe­rus­as­teen NY-yri­tyk­sek­si

13.03.2022 06:00
Tilaajille
Kempeleen ja Oulunsalon nuoret yrittäjät jatkoon Uskalla yrittää -kilpailussa – Silmu valmistaa vauvoille rusettipantoja ja tuttinauhoja, AutoClean pesee autoja asiakkaan toiveiden mukaan

Kem­pe­leen ja Ou­lun­sa­lon nuoret yrit­tä­jät jatkoon Uskalla yrittää -kil­pai­lus­sa – Silmu val­mis­taa vau­voil­le ru­set­ti­pan­to­ja ja tut­ti­nau­ho­ja, Au­toC­lean pesee autoja asiak­kaan toi­vei­den mukaan

04.03.2022 08:48
Samuli on vasta 21-vuotias, mutta jo kokenut yrittäjä – hän avasi autokaupan Liminkaan alkuvuodesta ja on tehnyt töitä isänsä yrityksessä pikkupojasta saakka

Samuli on vasta 21-vuo­tias, mutta jo kokenut yrit­tä­jä – hän avasi au­to­kau­pan Li­min­kaan al­ku­vuo­des­ta ja on tehnyt töitä isänsä yri­tyk­ses­sä pik­ku­po­jas­ta saakka

12.11.2020 12:00
Tilaajille