Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tupos
Tupoksessa Saunarannan lähivirkistysalueen ensimmäinen projekti on valmis – "Innokkaana odotan minkälaisia hankeideoita saamme aikaan!"

Tu­pok­ses­sa Sau­na­ran­nan lä­hi­vir­kis­tys­alueen en­sim­mäi­nen pro­jek­ti on valmis – "In­nok­kaa­na odotan min­kä­lai­sia han­ke­ideoi­ta saamme ai­kaan!"

25.09.2023 18:36
Tilaajille
Ennätyksellinen omenarumba aiheutti satojen metrien jonot Tupoksessa – Huippupäivinä ihmiset tuovat 10 000 kiloa omenoitaan mehustettavaksi

En­nä­tyk­sel­li­nen ome­na­rum­ba ai­heut­ti satojen metrien jonot Tu­pok­ses­sa – Huip­pu­päi­vi­nä ihmiset tuovat 10 000 kiloa ome­noi­taan me­hus­tet­ta­vak­si

16.09.2023 13:00
Tilaajille
Katso video: Laulava sähkäri Jani Matinaho viihtyy karaokelavoilla – "Outokummun tehtaalla työskennellessäni työkaverit nauroivat, että tuolla se laulava sähkömies taas menee"

Katso video: Laulava sähkäri Jani Ma­tin­aho viihtyy ka­rao­ke­la­voil­la – "Ou­to­kum­mun teh­taal­la työs­ken­nel­les­sä­ni työ­ka­ve­rit nau­roi­vat, että tuolla se laulava säh­kö­mies taas menee"

20.08.2023 18:00
Tilaajille
MasterChef Suomi: Professionals -kilpailussa nähdään tuposlainen suurtalouskokki Katheryn Kangas

Mas­terC­hef Suomi: Pro­fes­sio­nals -kil­pai­lus­sa nähdään tu­pos­lai­nen suur­ta­lous­kok­ki Kat­he­ryn Kangas

19.08.2023 06:00 1
Tilaajille
Tupoksen Ankkurilahdessa oli aluksi vain yksinäinen iso ABC-asema – Nyt sinne on noussut valtava yrityskylä

Tu­pok­sen Ank­ku­ri­lah­des­sa oli aluksi vain yk­si­näi­nen iso ABC-ase­ma – Nyt sinne on noussut valtava yri­tys­ky­lä

09.08.2023 15:00
Tilaajille
Opettaja ja ykkösluokkalainen – Riitta ja Manu, äiti ja poika, aloittavat uuden lukuvuoden yhtä jalkaa Tupoksen koululla

Opet­ta­ja ja yk­kös­luok­ka­lai­nen – ­Riit­ta ja Manu, äiti ja poika, aloit­ta­vat uuden lu­ku­vuo­den yhtä jalkaa Tu­pok­sen kou­lul­la

07.08.2023 18:00
Tilaajille
Tupoksen Saunarannan koirapuisto on valmis – Piia ja Senja toivovat käyttäjien ottavan vastuuta siisteydestä

Tu­pok­sen Sau­na­ran­nan koi­ra­puis­to on valmis – Piia ja Senja toi­vo­vat käyt­tä­jien ottavan vas­tuu­ta siis­tey­des­tä

24.07.2023 18:00
Tilaajille
Hevonen kaatui trailerin sisällä Tupoksessa

Hevonen kaatui trai­le­rin sisällä Tu­pok­ses­sa

22.07.2023 10:44
Helin onni löytyy Tupoksesta – "Laaja verkosto luo turvallisuuden tunnetta pienessä kylässä"

Helin onni löytyy Tu­pok­ses­ta – "Laaja ver­kos­to luo tur­val­li­suu­den tun­net­ta pie­nes­sä ky­läs­sä"

02.07.2023 15:00
Tilaajille
Tupoksen liikuntapaikkarakentaminen keskeytettiin – aluehallintoviraston avustusta ei menetetä

Tu­pok­sen lii­kun­ta­paik­ka­ra­ken­ta­mi­nen kes­key­tet­tiin – alue­hal­lin­to­vi­ras­ton avus­tus­ta ei me­ne­te­tä

20.06.2023 15:00
Tilaajille
Tupoksen liikunta-alueen rakentaminen pöydälle – toteutuksen hintalappu olisi reilut 0,6 miljoonaa euroa kaavailtua kalliimpi

Tu­pok­sen lii­kun­ta-alueen ra­ken­ta­mi­nen pöy­däl­le – to­teu­tuk­sen hin­ta­lap­pu olisi reilut 0,6 mil­joo­naa euroa kaa­vail­tua kal­liim­pi

14.06.2023 14:08
Tilaajille
Ensimmäinen matematiikkapainotteinen luokka päätti peruskoulun Tupoksen koululla – luokkaa opettanut Tiina toivoo projektille jatkoa

En­sim­mäi­nen ma­te­ma­tiik­ka­pai­not­tei­nen luokka päätti pe­rus­kou­lun Tu­pok­sen kou­lul­la – luokkaa opet­ta­nut Tiina toivoo pro­jek­til­le jatkoa

07.06.2023 06:00
Tilaajille
Ammatinvalintatesti oli oikeassa liminkalaisen Niinan kohdalla – "Lasten uteliaisuutta pitää kutkuttaa"

Am­ma­tin­va­lin­ta­tes­ti oli oi­keas­sa li­min­ka­lai­sen Niinan koh­dal­la – "­Las­ten ute­liai­suut­ta pitää kut­kut­taa"

03.06.2023 18:00
Tilaajille
Kuuntele Tupoksen Pressiklubi: Mikä on tulevan kesän kuumin uutisaihe? Laskettiinko Euroviisupisteet oikein? Onko jääkiekon MM-kulta se kaikkein kovin juttu meille suomalaisille?

Kuun­te­le Tu­pok­sen Pres­sik­lu­bi: Mikä on tulevan kesän kuumin uu­ti­sai­he? Las­ket­tiin­ko Eu­ro­vii­su­pis­teet oikein? Onko jää­kie­kon MM-kul­ta se kaik­kein kovin juttu meille suo­ma­lai­sil­le?

21.05.2023 11:00
Tilaajille
Juliet Jonesin Sydämen laulaja asuu Tupoksessa – Mitä ihmettä tarkoittavat komina, skarppi boboilu, proge tai sanonta "sulkahaukalla oli varis"? Ne ovat alun perin oululaisen Juliet Jonesin Sydän -yhtyeen keksimää omaa Jones-kieltä

Juliet Jonesin Sydämen laulaja asuu Tu­pok­ses­sa – Mitä ihmettä tar­koit­ta­vat komina, skarppi bo­boi­lu, proge tai sanonta "sul­ka­hau­kal­la oli varis"? Ne ovat alun perin ou­lu­lai­sen Juliet Jonesin Sydän -yh­tyeen kek­si­mää omaa Jo­nes-kiel­tä

14.05.2023 13:00
Tilaajille
Poliisi: Ketään ei epäillä rikoksesta Tupoksen koulun väkivaltatilanteen jäljiltä – "Kahden osapuolen selkkaus"

Po­lii­si: Ketään ei epäillä ri­kok­ses­ta Tu­pok­sen koulun vä­ki­val­ta­ti­lan­teen jäl­jil­tä – "Kahden osa­puo­len selk­kaus"

20.03.2023 15:06
Tilaajille
Tupoksen koululla sattui väkivaltatilanne päivällä – Poliisi: ei vakavia seurauksia

Tu­pok­sen kou­lul­la sattui vä­ki­val­ta­ti­lan­ne päi­väl­lä – Po­lii­si: ei vakavia seu­rauk­sia

17.03.2023 15:57
Tupoksen Niittysaran ovet avautuvat lapsille – "On tärkeää tiedostaa, että lastensuojeluyksiköissä asuvat lapset eivät läheskään kaikki ole siellä omien hölmöilyjen vuoksi"

Tu­pok­sen Niit­ty­sa­ran ovet avau­tu­vat lap­sil­le – "On tärkeää tie­dos­taa, että las­ten­suo­je­lu­yk­si­köis­sä asuvat lapset eivät lä­hes­kään kaikki ole siellä omien höl­möi­ly­jen vuoksi"

17.03.2023 06:00
Tilaajille
Limingan Niittomiehissä kovaa jälkeä takova Eemil Äijälä, 20, ei lannistunut, vaikka hän ei teini-ikäisenä mahtunut OLS:n C-junioreihin: "Olen aina tiennyt, että taitoni riittävät"

Li­min­gan Niit­to­mie­his­sä kovaa jälkeä takova Eemil Äijälä, 20, ei lan­nis­tu­nut, vaikka hän ei tei­ni-ikäi­se­nä mah­tu­nut OLS:n C-ju­nio­rei­hin: "Olen aina tien­nyt, että taitoni riit­tä­vät"

12.03.2023 13:00
Tilaajille
Limingan kunta hankkii maata Tupoksen taajamasta – kunnalle siirtyvien maa-alueiden yhteiskoko liki 11 hehtaaria

Li­min­gan kunta hankkii maata Tu­pok­sen taa­ja­mas­ta – kun­nal­le siir­ty­vien maa-aluei­den yh­teis­ko­ko liki 11 heh­taa­ria

10.03.2023 13:00
Tilaajille