Kirjallisuus: Lu­ku­tär­pit lomaan – Näitä kirjoja la­keu­den kir­jas­to­am­mat­ti­lai­set suo­sit­te­le­vat

Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kuntastrategia
Lumijoen kuntastrategiassa on hulppea väestön kasvutavoite – asiantuntija Timo Aro pitää tavoitetta tilastojen ja toteutuneen kehityksen valossa epärealistiselta, mutta pitää kunnianhimoista tavoitetta positiivisena

Lu­mi­joen kun­ta­stra­te­gias­sa on hulppea väestön kas­vu­ta­voi­te – asian­tun­ti­ja Timo Aro pitää ta­voi­tet­ta ti­las­to­jen ja to­teu­tu­neen ke­hi­tyk­sen valossa epä­rea­lis­ti­sel­ta, mutta pitää kun­nian­hi­mois­ta ta­voi­tet­ta po­si­tii­vi­se­na

30.11.2022 18:00
Tilaajille
Mari innostui Lumijoen uudesta kuntastrategiasta – Fenix-linnun on aika nousta tuhkasta ja meidän on luotava tuleville polville  elinvoimaa
Kolumni

Mari in­nos­tui Lu­mi­joen uudesta kun­ta­stra­te­gias­ta – Fe­nix-lin­nun on aika nousta tuh­kas­ta ja meidän on luotava tu­le­vil­le pol­vil­le elin­voi­maa

23.11.2022 06:00
Tilaajille
Sauli muistuttaa, että kuntastrategiaan pitää kirjata konkreettiset tavoitteet, selkeät toimenpiteet ja kunnon mittarit
Pääkirjoitus

Sauli muis­tut­taa, että kun­ta­stra­te­giaan pitää kirjata konk­reet­ti­set ta­voit­teet, selkeät toi­men­pi­teet ja kunnon mit­ta­rit

16.11.2022 06:01
Tilaajille
Hailuoto koittaa pinnistellä ensi vuonna plussalle – suunnitteilla elinkeinoyhtiön perustaminen

Hai­luo­to koittaa pin­nis­tel­lä ensi vuonna plus­sal­le – suun­nit­teil­la elin­kei­no­yh­tiön pe­rus­ta­mi­nen

01.11.2022 21:37
Tilaajille
Miialta kysytään silloin tällöin, että voisiko hän kertoa Kempeleen elinvoiman salaisuuksista
Kolumni

Miialta ky­sy­tään silloin täl­löin, että voisiko hän kertoa Kem­pe­leen elin­voi­man sa­lai­suuk­sis­ta

07.09.2022 06:00
Tilaajille
Hailuodon kunnanjohtaja Aki Heiskanen toivoo uuden valtuuston jatkavan  hyväksi havaittua linjaa – Panostus asumiseen, matkailuun ja hyviin toimintapoihin kannattaa

Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­ja Aki Heis­ka­nen toivoo uuden val­tuus­ton jat­ka­van hyväksi ha­vait­tua linjaa – Pa­nos­tus asu­mi­seen, mat­kai­luun ja hyviin toi­min­ta­poi­hin kan­nat­taa

11.06.2021 13:00
Tilaajille