Palvelut
Hailuodossa vierailevat toivovat lisää majoitus- ja vessatiloja – oikea pullakin nousee toiveissa esiin

Hai­luo­dos­sa vie­rai­le­vat toi­vo­vat lisää ma­joi­tus- ja ves­sa­ti­lo­ja – oikea pul­la­kin nousee toi­veis­sa esiin

13.07.2022 06:00
Tilaajille
Päivi puraisi sämpylästä ja löysi sieltä palasen muovihaarukkaa – mutta miksi  yrittäjä meni tästä paniikkiin?
Kolumni

Päivi puraisi säm­py­läs­tä ja löysi sieltä palasen muo­vi­haa­ruk­kaa – mutta miksi yrit­tä­jä meni tästä pa­niik­kiin?

09.02.2022 06:00
Uusi sähköinen asiointikanava Pyydä neuvoa -nappi käyttöön –  Limingan perhekeskuksen kehitystyö etenee

Uusi säh­köi­nen asioin­ti­ka­na­va Pyydä neuvoa -nappi käyt­töön –  Li­min­gan per­he­kes­kuk­sen ke­hi­tys­työ etenee

22.11.2021 15:36
"Lapset päättävät missä rautakaupassa on parhaat sedät tai tädit kertomassa porakoneista ja ruohonleikkureista, tai missä vaatekaupassa saa nauraa ja sovittaa samanlaista puseroa kuin äidillä"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Lapset päät­tä­vät missä rau­ta­kau­pas­sa on parhaat sedät tai tädit ker­to­mas­sa po­ra­ko­neis­ta ja ruo­hon­leik­ku­reis­ta, tai missä vaa­te­kau­pas­sa saa nauraa ja so­vit­taa sa­man­lais­ta puseroa kuin äi­dil­lä"

10.11.2021 18:23
Tilaajille
Liminganportin valikoima laajenee – Sushia pöytään!

Li­min­gan­por­tin va­li­koi­ma laa­je­nee – Sushia pöy­tään!

16.07.2021 06:17
Tilaajille
Vaalipostia: Parasta vetovoimaa tyytyväiset ihmiset – "Toimivat ja oikea-aikaiset palvelut ovat osaltaan luomassa hyvinvointia kaiken ikäisille oululaisille"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Parasta ve­to­voi­maa tyy­ty­väi­set ihmiset – "Toi­mi­vat ja oi­kea-ai­kai­set pal­ve­lut ovat osal­taan luo­mas­sa hy­vin­voin­tia kaiken ikäi­sil­le ou­lu­lai­sil­le"

29.05.2021 17:31
Tilaajille
Limingassa ovat hyvät palvelut, toteaa jo kymmenettä kertoo kuntavaaleissa ehdolle asettuva Terho Lipsonen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Li­min­gas­sa ovat hyvät pal­ve­lut, toteaa jo kym­me­net­tä kertoo kun­ta­vaa­leis­sa ehdolle aset­tu­va Terho Lip­so­nen

12.02.2021 06:07
Tilaajille