Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tunnustukset
Kempeleen kunta hakee ehdokkaita vuoden yksinyrittäjäksi – palkinto on jaettu aiemmin kuusi kertaa

Kem­pe­leen kunta hakee eh­dok­kai­ta vuoden yk­sin­yrit­tä­jäk­si – ­pal­kin­to on jaettu aiemmin kuusi kertaa

21.09.2023 09:00
Linnunradan tila on maakunnan vuoden maistuvin maaseutuyritys – "Kotimainen ruokatuotanto on lähellä sydäntä"

Lin­nun­ra­dan tila on maa­kun­nan vuoden mais­tu­vin maa­seu­tu­yri­tys – "Ko­ti­mai­nen ruo­ka­tuo­tan­to on lähellä sy­dän­tä"

19.09.2023 08:30
Kauppalehti palkitsi liminkalaisen Hawon  Pohjois-Suomen parhaana kasvuyhtiönä

Kaup­pa­leh­ti pal­kit­si li­min­ka­lai­sen Hawon Poh­jois-Suo­men par­haa­na kas­vu­yh­tiö­nä

08.06.2023 15:00
Kempeleläisestä Eemil Porola on Vuoden ratsastusnuori – ratsastajaa kiitellään kohteliaaksi ja esimerkilliseksi nuoreksi

Kem­pe­le­läi­ses­tä Eemil Porola on Vuoden rat­sas­tus­nuo­ri – rat­sas­ta­jaa kii­tel­lään koh­te­liaak­si ja esi­mer­kil­li­sek­si nuo­rek­si

18.04.2023 09:00
Tilaajille
Paikallislehtien valtakunnallinen Antti-patsas koulukiusaamista vastustaville motoristeille –MKKV ry on vieraillut jo yli 300 suomalaiskoululla

Pai­kal­lis­leh­tien val­ta­kun­nal­li­nen Ant­ti-pat­sas kou­lu­kiu­saa­mis­ta vas­tus­ta­vil­le mo­to­ris­teil­le –MKKV ry on vie­rail­lut jo yli 300 suo­ma­lais­kou­lul­la

04.02.2023 14:27
Tässä on kempeleläinen Veijo, vuoden bussikuski – "Hymyssä suin tervehtiminen pelastaa monen asiakkaan päivän"

Tässä on kem­pe­le­läi­nen Veijo, vuoden bus­si­kus­ki – "Hy­mys­sä suin ter­veh­ti­mi­nen pe­las­taa monen asiak­kaan päivän"

22.12.2022 18:00
Tilaajille
Kempeleen kunnalle maakunnallinen vuoden hyvinvointiteko -tunnustus – virkistysalueisiin satsaaminen on kustannustehokasta terveystyötä

Kem­pe­leen kun­nal­le maa­kun­nal­li­nen vuoden hy­vin­voin­ti­te­ko -tun­nus­tus – vir­kis­tys­aluei­siin sat­saa­mi­nen on kus­tan­nus­te­ho­kas­ta ter­veys­työ­tä

02.11.2022 14:30
Liminka jatkaa Suomen kekseliäimpänä kuntana – tunnustus tuli 68:sta kehittämisteosta

Liminka jatkaa Suomen kek­se­liäim­pä­nä kuntana – tun­nus­tus tuli 68:sta ke­hit­tä­mis­teos­ta

01.11.2022 06:29
Tilaajille
Rantalakeus on neljänneksi paras paikallismedia  – Uutismedian liitto jakoi palkinnot Suurilla Lehtipäivillä Seinäjoella

Ran­ta­la­keus on nel­jän­nek­si paras pai­kal­lis­me­dia – Uu­tis­me­dian liitto jakoi pal­kin­not Suu­ril­la Leh­ti­päi­vil­lä Sei­nä­joel­la

12.11.2021 10:53
Lumijoki voitti taas ammattikeittiöiden  Suomen mestaruuden luomukilpailun julkisten toimijoiden sarjassa – "Vähän ajattelin, että voisi olla mahdollisuuksia, kun laskin luomun käyttöosuuksia"

Lu­mi­jo­ki voitti taas am­mat­ti­keit­tiöi­den Suomen mes­ta­ruu­den luo­mu­kil­pai­lun jul­kis­ten toi­mi­joi­den sar­jas­sa – "Vähän ajat­te­lin, että voisi olla mah­dol­li­suuk­sia, kun laskin luomun käyt­töo­suuk­sia"

27.10.2021 12:54
Arinan Vuoden esimies löytyy Tyrnävältä – aina iloinen, energinen ja tempperamenttinenkin Maija

Arinan Vuoden esimies löytyy Tyr­nä­väl­tä – aina iloi­nen, ener­gi­nen ja temp­pe­ra­ment­ti­nen­kin Maija

25.10.2021 17:03 1
Liminka on valittu Suomen kekseliäimmäksi kunnaksi – "On hienoa olla Suomen kekseliäimmän kunnan kyläpäällikkö", tuumaa kunnanjohtaja

Liminka on valittu Suomen kek­se­liäim­mäk­si kun­nak­si – "On hienoa olla Suomen kek­se­liäim­män kunnan ky­lä­pääl­lik­kö", tuumaa kun­nan­joh­ta­ja

13.10.2021 10:43
Onnittelut! Hailuodon Panimolla tehdään Suomen parasta vehnäolutta – "Koko Suomi pääsee nauttimaan voitto-oluesta"

On­nit­te­lut! Hai­luo­don Pa­ni­mol­la tehdään Suomen parasta veh­nä­olut­ta – "Koko Suomi pääsee naut­ti­maan voit­to-olues­ta"

09.09.2021 17:03
Tilaajille
Liminkalaisesta toimitusjohtaja Aki Keisusta 36. Rotuvaari – "Minusta Oulun keskusta on mahdollisuuksia täynnä, jokaisen tulisi tehdä osansa eikä vain odottaa tulevaa"

Li­min­ka­lai­ses­ta toi­mi­tus­joh­ta­ja Aki Kei­sus­ta 36. Ro­tu­vaa­ri – "Mi­nus­ta Oulun kes­kus­ta on mah­dol­li­suuk­sia täynnä, jo­kai­sen tulisi tehdä osansa eikä vain odottaa tu­le­vaa"

12.08.2021 06:12
Liminkalainen Efficient Network Partner Oy palkittiin hyvästä hallitustyöstä – "Se on kehittynyt koko ajan oikeaan suuntaan ja on aktiivista ja tuloshakuista"

Li­min­ka­lai­nen Ef­fi­cient Network Partner Oy pal­kit­tiin hyvästä hal­li­tus­työs­tä – "Se on ke­hit­ty­nyt koko ajan oikeaan suun­taan ja on ak­tii­vis­ta ja tu­los­ha­kuis­ta"

18.05.2021 08:02
Kempeleen kunta sai Hyvän mielen työpaikka -merkin sitoutumisesta mielenterveyden edistämiseen

Kem­pe­leen kunta sai Hyvän mielen työ­paik­ka -merkin si­tou­tu­mi­ses­ta mie­len­ter­vey­den edis­tä­mi­seen

14.04.2021 14:45