Urheilu : Ran­ta­la­keus-maas­to­jen infon löydät täältä

Paikallislehtikilpailu

Ran­ta­la­keus on Suomen toi­sek­si paras kerran vii­kos­sa il­mes­ty­vä pai­kal­lis­me­dia! Uu­tis­me­dian liitto pal­kit­si samalla Heli Rin­ta­lan si­säl­lis­so­das­ta ker­to­van jut­tu­ko­ko­nai­suu­den jut­tu­kil­pai­lun kol­man­nek­si par­haa­na

12.11.2020 20:23

”Siellä tais­tel­laan elä­mäs­tä ja kuo­le­mas­ta” – Heli Rin­ta­lan pai­kal­lis­leh­ti­kil­pai­lus­sa kol­man­nek­si tullut jut­tu­ko­ko­nai­suus jul­kais­taan vielä uu­del­leen

12.11.2020 20:30
Tilaajille
Rantalakeuden henkilökunta kertoo lukijapalautteesta – miten kävi paikallislehtikilpailussa?

Ran­ta­la­keu­den hen­ki­lö­kun­ta kertoo lu­ki­ja­pa­laut­tees­ta – miten kävi pai­kal­lis­leh­ti­kil­pai­lus­sa?

12.11.2020 14:30