Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Muistisairaudet
Muistisairausdiagnoosin saanut Teuvo nauttii eläkepäivistään päivä kerrallaan – aluksi vakuutuslääkäri katsoi työkyvyn olevan tallella, koska työntekoon ei tarvita muistia

Muis­ti­sai­raus­diag­noo­sin saanut Teuvo nauttii elä­ke­päi­vis­tään päivä ker­ral­laan – aluksi va­kuu­tus­lää­kä­ri katsoi työ­ky­vyn olevan tal­lel­la, koska työn­te­koon ei tarvita muistia

25.09.2023 10:51
Tilaajille
Aivoterveyden ja hyvinvoinnin sanomaa tarjolla Oulunsalossa ja Lumijoella – kiertueella on luvassa myös ilmaisia terveysmittauksia

Ai­vo­ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin sanomaa tar­jol­la Ou­lun­sa­los­sa ja Lu­mi­joel­la – kier­tueel­la on luvassa myös il­mai­sia ter­veys­mit­tauk­sia

12.08.2023 15:00
Ensi viikolla vietettävän Aivoviikon aikana muistutetaan, miten muistisairauksien riskiä voi vähentää

Ensi vii­kol­la vie­tet­tä­vän Ai­vo­vii­kon aikana muis­tu­te­taan, miten muis­ti­sai­rauk­sien riskiä voi vä­hen­tää

08.03.2023 15:00
Työikäisille tyypillinen muistisairaus on Pohjois-Pohjanmaalla yleisempää kuin muualla Euroopassa – tuoreen tutkimuksen mukaan tautiin sairastutaan luultua myöhemmin

Työ­ikäi­sil­le tyy­pil­li­nen muis­ti­sai­raus on Poh­jois-Poh­jan­maal­la ylei­sem­pää kuin muualla Eu­roo­pas­sa – tuoreen tut­ki­muk­sen mukaan tautiin sai­ras­tu­taan luultua myö­hem­min

19.02.2023 15:00
Tilaajille
Limingassa julkistettu Muistijaparisuhde.fi -nettisivusto auttaa muistipariskuntia ja ammattilaisia kaikkialla Suomessa

Li­min­gas­sa jul­kis­tet­tu Muis­ti­ja­pa­ri­suh­de.fi -net­ti­si­vus­to auttaa muis­ti­pa­ris­kun­tia ja am­mat­ti­lai­sia kaik­kial­la Suo­mes­sa

14.12.2022 18:00
Tilaajille
Luonnon hyvinvointivaikutuksen auttavat muistisairasta –  luonnon ammatillinen hyödyntäminen suurelta osin käyttämätön resurssi

Luonnon hy­vin­voin­ti­vai­ku­tuk­sen aut­ta­vat muis­ti­sai­ras­ta –  luonnon am­ma­til­li­nen hyö­dyn­tä­mi­nen suu­rel­ta osin käyt­tä­mä­tön re­surs­si

04.10.2021 19:35
Tilaajille
Työikäisen muistisairauden huomaavat yleensä ensimmäiseksi läheiset –pikkuhiljaa etenevä sairaus muuttaa elämän nopeasti

Työ­ikäi­sen muis­ti­sai­rau­den huo­maa­vat yleensä en­sim­mäi­sek­si lä­hei­set –pik­ku­hil­jaa etenevä sairaus muuttaa elämän no­peas­ti

18.03.2021 08:52
Tilaajille
Ensi viikolla vietetään Aivoviikkoa – Suomessa arvioidaan olevan 193 000 muistisairasta, mutta muistisairaudet koskettavat noin miljoonaa ihmistä

Ensi vii­kol­la vie­te­tään Ai­vo­viik­koa – Suo­mes­sa ar­vioi­daan olevan 193 000 muis­ti­sai­ras­ta, mutta muis­ti­sai­rau­det kos­ket­ta­vat noin mil­joo­naa ihmistä

09.03.2021 14:00
Tilaajille
Muistipariskuntien porinaryhmässä voi olla oma itsensä – Vertaistuki auttaa arjen keskellä ja vahvistaa muistisairaiden ja puolisoiden hyvinvointia

Muis­ti­pa­ris­kun­tien po­ri­na­ryh­mäs­sä voi olla oma itsensä – Ver­tais­tu­ki auttaa arjen kes­kel­lä ja vah­vis­taa muis­ti­sai­rai­den ja puo­li­soi­den hy­vin­voin­tia

13.02.2021 19:05
Tilaajille