Urheilu : Ran­ta­la­keus-maas­to­jen infon löydät täältä

Mainos: Oletko jo ti­lan­nut Ran­ta­la­keu­den vii­kon­lo­pun uu­tis­kir­jeen? Ellet, tilaa tästä!

Sosiaalinen media
Kolumni

Vies­tin­nän murros haastaa kuntia –Virva miet­tii, miten ta­voit­tai­si par­hai­ten kai­ken­ikäi­set kem­pe­le­läi­set: "Vuoden mit­tai­nen seu­ran­ta­jak­so Kem­pe­lees­sä osoit­taa, että vain kou­ral­li­nen kun­ta­lai­sia katsoo suoraa lä­he­tys­tä val­tuus­ton ko­kouk­ses­ta. Tal­len­net­ta kui­ten­kin käydään jäl­ki­kä­teen tar­kas­te­le­mas­sa kes­ki­mää­rin yli 350 kertaa per ko­kous."

12.05.2021 06:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Vaa­li­kes­kus­te­lu kuu­men­taa tun­tei­ta – kun­ta­vaa­li­ryh­miä on jou­dut­tu pe­rus­ta­maan uusia, ja välillä toi­min­ta so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa tuntuu olevan aika dik­ta­tuu­ris­ta, toteaa pää­toi­mit­ta­ja

07.04.2021 05:55
Tilaajille

”A­no­nyy­mi­pal­ve­luis­ta tulee hel­pos­ti ano­nyy­me­jä kiu­saa­mis­pal­ve­lui­ta” – ko­ro­na-ai­ka on li­sän­nyt so­me­pal­ve­lui­den käyttöä

24.02.2021 15:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Heikki toivoo po­si­tii­vi­suut­ta ja yh­teis­hen­keä Kem­pe­lee­seen – "Olen ollut ja asunut kym­me­nis­sä kun­nis­sa elämäni aikana ja voin sanoa, etten ole pa­rem­paa ja viih­tyi­säm­pää kuntaa ta­van­nut mis­sään"

02.02.2021 18:23
Tilaajille

So­me­vai­kut­ta­ja-And­reas tu­bet­taa aina kun va­rus­mies­pal­ve­luk­sel­taan ehtii – "A­lo­kas­jak­so on välillä aika kii­reis­tä, ja koko ajan ko­men­ne­taan jon­ne­kin"

21.01.2021 15:03
Tilaajille

Mil­lais­ta on hyvä so­me­kam­pan­join­ti? Ou­lun­sa­lo­lais­val­tuu­tet­tu ym­mär­tää kom­men­toin­tin­sa mah­dol­li­sen är­syt­tä­vyy­den: "Kaikki muukin vaa­lei­hin liit­ty­vä mai­non­ta är­syt­tää joi­ta­kin ih­mi­siä"

21.01.2021 09:08
Tilaajille

Samuel laittaa pipon päähän ja kameran käyn­tiin – kem­pe­le­läis­kaup­piaan Tik­Tok-vi­deot ke­rää­vät jat­ku­vas­ti lisää seu­raa­jia: "Siellä ei var­si­nai­ses­ti ole suun­ni­tel­tua si­säl­töä, vaan jut­te­len vi­deoil­la myös ihan ar­ki­sis­ta asiois­ta"

25.11.2020 07:43
Tilaajille