Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Sosiaalinen media
Tiina tuijoitti tovin TikTokkia ja tunsi aivohippusten manipuloinnin käyvän kuumana
Kolumni

Tiina tui­joit­ti tovin Tik­Tok­kia ja tunsi ai­vo­hip­pus­ten ma­ni­pu­loin­nin käyvän kuumana

22.11.2023 06:00
Facebookista ja Instagramista tuli tarjolle maksulliset versiot – maksamalla pääsee eroon mainoksista

Fa­ce­boo­kis­ta ja Ins­ta­gra­mis­ta tuli tar­jol­le mak­sul­li­set versiot – mak­sa­mal­la pääsee eroon mai­nok­sis­ta

10.11.2023 15:00
Tilaajille
Veikka antoi Instagramille ja TikTokille kyytiä – mutta mitenkäs kävikään?
Kolumni

Veikka antoi Ins­ta­gra­mil­le ja Tik­To­kil­le kyytiä – mutta mi­ten­käs kä­vi­kään?

18.07.2023 14:58
Tilaajille
Kempeleläinen Andreas Tolonen matkusti nollabudjetilla Afrikkaan ja hautautui elävältä kymmeneksi tunniksi – Miehen touhuja seuraa noin 420 000 ihmistä

Kem­pe­le­läi­nen Andreas Tolonen mat­kus­ti nol­la­bud­je­til­la Af­rik­kaan ja hau­tau­tui elä­väl­tä kym­me­nek­si tun­nik­si – Miehen touhuja seuraa noin 420 000 ihmistä

13.05.2023 13:00
Tilaajille
Sana tiktokkaa nyt Kempeleen matkailusta – oululaismuusikin omalla TikTok-tilillä on jo yli 15 000 seuraajaa

Sana tik­tok­kaa nyt Kem­pe­leen mat­kai­lus­ta – ou­lu­lais­muu­si­kin omalla Tik­Tok-ti­lil­lä on jo yli 15 000 seu­raa­jaa

02.05.2023 14:00
Some ei kerro kaikkea Artun elämästä, mutta liminkalaislähtöinen sisällöntuottaja haluaa tuoda esille esimerkiksi vähemmistöön kuulumisen arkea

Some ei kerro kaikkea Artun elä­mäs­tä, mutta li­min­ka­lais­läh­töi­nen si­säl­lön­tuot­ta­ja haluaa tuoda esille esi­mer­kik­si vä­hem­mis­töön kuu­lu­mi­sen arkea

24.03.2023 18:00
Tilaajille
Kempeleen matkailukohteet ovat kohta TikTokissa, kun kunta saa rekrytoitua tokkereita

Kem­pe­leen mat­kai­lu­koh­teet ovat kohta Tik­To­kis­sa, kun kunta saa rek­ry­toi­tua tok­ke­rei­ta

02.03.2023 18:00
Tilaajille
Kempeleen Zeppelinin parkkipaikan kaivosta tuli yli 31 miljoonaa näyttökertaa rohmunnut somehitti – videon arkkitehti: "Olen vain putkimies"

Kem­pe­leen Zep­pe­li­nin park­ki­pai­kan kai­vos­ta tuli yli 31 mil­joo­naa näyt­tö­ker­taa roh­mun­nut so­me­hit­ti – videon ark­ki­teh­ti: "Olen vain put­ki­mies"

05.02.2023 16:00
Tilaajille
Somevaikuttaja Inari Fernández piipahti Oulunsalossa opastamassa koululaisia turvalliseen verkon käyttöön – kohtasi valveutuneita digikansalaisia, joiden mielestä nettikiusaaminen on tyhmää

So­me­vai­kut­ta­ja Inari Fernán­dez pii­pah­ti Ou­lun­sa­los­sa opas­ta­mas­sa kou­lu­lai­sia tur­val­li­seen verkon käyt­töön – kohtasi val­veu­tu­nei­ta di­gi­kan­sa­lai­sia, joiden mie­les­tä net­ti­kiu­saa­mi­nen on tyhmää

18.11.2022 09:30
Poliisi muistuttaa vanhempia lasten ja nuorten somen käytön valvonnasta – "Päätöksen asennettavista sovelluksista tulee aina tehdä aikuisen"

Poliisi muis­tut­taa van­hem­pia lasten ja nuorten somen käytön val­von­nas­ta – "Pää­tök­sen asen­net­ta­vis­ta so­vel­luk­sis­ta tulee aina tehdä ai­kui­sen"

22.10.2022 09:00
Naurua keikalla, ärsyyntymistä somessa – kempeleläinen stand up -koomikko ei tavoittele kaikkien miellyttämistä

Naurua kei­kal­la, är­syyn­ty­mis­tä somessa – kem­pe­le­läi­nen stand up -koo­mik­ko ei ta­voit­te­le kaik­kien miel­lyt­tä­mis­tä

22.07.2022 18:00
Tilaajille
Inhimillinen erehdys vei Visit Limingan Instagram-tilin ja 1 500 seuraajaa: "Nyt kollega ruoskii itseään ja me muut yritämme parhaamme mukaan lohduttaa"

In­hi­mil­li­nen erehdys vei Visit Li­min­gan Ins­ta­gram-ti­lin ja 1 500 seu­raa­jaa: "Nyt kollega ruoskii itseään ja me muut yri­täm­me par­haam­me mukaan loh­dut­taa"

08.06.2022 17:00
Tilaajille
Uuden kynnyksellä oleva Saara Aalto pisti somen jäähylle – "On ollut vapauttavaa päästää irti siitä ajatuksesta, että minulla on velvollisuus jakaa elämääni faneilleni"

Uuden kyn­nyk­sel­lä oleva Saara Aalto pisti somen jää­hyl­le – "On ollut va­paut­ta­vaa päästää irti siitä aja­tuk­ses­ta, että minulla on vel­vol­li­suus jakaa elä­mää­ni fa­neil­le­ni"

30.04.2022 13:09
Sosiaalisessa mediassa pyörii revontulikuvia, joista osa on räikeitä väärennöksiä – Revontulitutkija Jouni Jussila kertoo, milloin hälytyskellojen pitäisi soida

So­siaa­li­ses­sa me­dias­sa pyörii re­von­tu­li­ku­via, joista osa on räi­kei­tä vää­ren­nök­siä – Re­von­tu­li­tut­ki­ja Jouni Jussila kertoo, milloin hä­ly­tys­kel­lo­jen pitäisi soida

27.03.2022 09:00
Tilaajille
Tupoksen yhdeksäsluokkalaiset loivat chatfiktiosarjan koulun Youtube-kanavalle – katso yksi jakso täältä!

Tu­pok­sen yh­dek­säs­luok­ka­lai­set loivat chat­fik­tio­sar­jan koulun You­tu­be-ka­na­val­le – katso yksi jakso täältä!

10.02.2022 12:00
Päivi puraisi sämpylästä ja löysi sieltä palasen muovihaarukkaa – mutta miksi  yrittäjä meni tästä paniikkiin?
Kolumni

Päivi puraisi säm­py­läs­tä ja löysi sieltä palasen muo­vi­haa­ruk­kaa – mutta miksi yrit­tä­jä meni tästä pa­niik­kiin?

09.02.2022 06:00
Reeta varoittaa, ettei kaikki ole sitä miltä näyttää: Älä luota sokeasti someen
Pääkirjoitus

Reeta va­roit­taa, ettei kaikki ole sitä miltä näyt­tää: Älä luota so­keas­ti someen

09.02.2022 06:00
Kuuntele tuore Tupoksen Pressiklubi – joulukorttien askartelun yhteydessä nuoret pohtivat sosiaalisen median liikakäyttöä, moottoriurheilua ja sitä mikä tekee joulusta joulun

Kuun­te­le tuore Tu­pok­sen Pres­si­klu­bi – jou­lu­kort­tien as­kar­te­lun yh­tey­des­sä nuoret poh­ti­vat so­siaa­li­sen median lii­ka­käyt­töä, moot­to­ri­ur­hei­lua ja sitä mikä tekee jou­lus­ta joulun

17.12.2021 18:00
Tilaajille
OYSissa katkotaan siipiä somessa leviäviltä huhupuheilta sairaista vauvoista, taustalla todennäköisesti rokotekriittisyys – "Jos jotain poikkeavaa olisi, tietäisimme siitä ensimmäisenä ja reagoisimme heti"

OYSissa kat­ko­taan siipiä somessa le­viä­vil­tä hu­hu­pu­heil­ta sai­rais­ta vau­vois­ta, taus­tal­la to­den­nä­köi­ses­ti ro­ko­te­kriit­ti­syys – "Jos jotain poik­kea­vaa olisi, tie­täi­sim­me siitä en­sim­mäi­se­nä ja rea­goi­sim­me heti"

16.12.2021 11:48
Tilaajille
Hailuodon kunnanjohtajan ero ja siihen johtaneet tapahtuvat kuohuttavat saarella – "Myrkyllinen puhe on levinnyt somessa ja valtuustoon saakka", sanoo asukas

Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­jan ero ja siihen joh­ta­neet ta­pah­tu­vat kuo­hut­ta­vat saa­rel­la – "Myr­kyl­li­nen puhe on le­vin­nyt somessa ja val­tuus­toon saak­ka", sanoo asukas

05.11.2021 06:57
Tilaajille