Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Perheet
MLL:n Kohtaamispaikkatoiminta kannattelee perheitä ja tukee ennaltaehkäisevästi
Mielipidekirjoitus

MLL:n Koh­taa­mis­paik­ka­toi­min­ta kan­nat­te­lee per­hei­tä ja tukee en­nal­ta­eh­käi­se­väs­ti

28.08.2023 11:32
Tilaajille
Satavuotias elämänmyönteinen Helvi unelmoi komeasta miehestä ja heittää vitsiä – viisikymppisenä hän suoritti ajokortin ensimmäisenä Ketunmaan rouvana

Sa­ta­vuo­tias elä­män­myön­tei­nen Helvi unelmoi ko­meas­ta mie­hes­tä ja heittää vitsiä – vii­si­kymp­pi­se­nä hän suo­rit­ti ajo­kor­tin en­sim­mäi­se­nä Ke­tun­maan rouvana

12.03.2023 18:00
Tilaajille
Liminkalaiselta Helvi Heiskarilta onnistuisi lypsäminen vielä satavuotiaanakin – "Se taito ei katoa koskaan!"

Li­min­ka­lai­sel­ta Helvi Heis­ka­ril­ta on­nis­tui­si lyp­sä­mi­nen vielä sa­ta­vuo­tiaa­na­kin – "Se taito ei katoa kos­kaan!"

11.03.2023 13:41
Tilaajille
Sunnuntaina Tupoksessa voi tehdä vaikka lumienkeleitä – perinteiseen talvitapahtumaan odotetaan jopa viittäsataa kävijää

Sun­nun­tai­na Tu­pok­ses­sa voi tehdä vaikka lu­mi­en­ke­lei­tä – pe­rin­tei­seen tal­vi­ta­pah­tu­maan odo­te­taan jopa viit­tä­sa­taa kävijää

23.02.2023 18:00
Tilaajille
Tämä oli Rantalakeuden luetuin henkilöjuttu vuonna 2022: Liminkalainen Vuorman perhe sai ainutlaatuisen kokemuksen, kun 80 000 kilometrin matkalla oleva Jordan kysyi myrskyn ajaksi suojaa

Tämä oli Ran­ta­la­keu­den luetuin hen­ki­lö­jut­tu vuonna 2022: Li­min­ka­lai­nen Vuorman perhe sai ai­nut­laa­tui­sen ko­ke­muk­sen, kun 80 000 ki­lo­met­rin mat­kal­la oleva Jordan kysyi myrskyn ajaksi suojaa

08.01.2023 18:00
Tilaajille
Kotihoidontuen Kempele-lisän reilu nosto sai kuntalaiskyselyssä ison selkänojan – nyt eri vaihtoehtoja selvittää erillinen työryhmä

Ko­ti­hoi­don­tuen Kem­pe­le-li­sän reilu nosto sai kun­ta­lais­ky­se­lys­sä ison sel­kä­no­jan – nyt eri vaih­to­eh­to­ja sel­vit­tää eril­li­nen työ­ryh­mä

12.10.2022 09:00
Vaikka tämän päivän lapsi kasvaa keskellä nykyteknologiaa, hän ei välttämättä osaa käyttää sitä – he tarvitsevat tukea ja mallia oppiakseen, muistuttaa Tuomas
Kolumni

Vaikka tämän päivän lapsi kasvaa kes­kel­lä ny­ky­tek­no­lo­giaa, hän ei vält­tä­mät­tä osaa käyttää sitä – he tar­vit­se­vat tukea ja mallia op­piak­seen, muis­tut­taa Tuomas

09.08.2022 19:53
Tilaajille
Ajaako lasten vähyys koulut etämuotoon? Korona-aikana kasvanut syntyvyys kääntyi taas ennätykselliseen laskuun

Ajaako lasten vähyys koulut etä­muo­toon? Ko­ro­na-ai­ka­na kas­va­nut syn­ty­vyys kääntyi taas en­nä­tyk­sel­li­seen laskuun

31.07.2022 12:00
Tilaajille
Kahden tunnin ristiäisreissun aikana Airan ja Aimon kotipihalle ilmestyi ulkosauna – vävypoikaviisikko pisti Lumijoella tohinaksi

Kahden tunnin ris­tiäis­reis­sun aikana Airan ja Aimon ko­ti­pi­hal­le il­mes­tyi ul­ko­sau­na – vä­vy­poi­ka­vii­sik­ko pisti Lu­mi­joel­la to­hi­nak­si

29.07.2022 19:00 1
Tilaajille
Eduskunnasta Olli Immonen: Yhteiskunnan perusta on perhe
Kolumni

Edus­kun­nas­ta Olli Im­mo­nen: Yh­teis­kun­nan perusta on perhe

22.06.2022 22:19
Tilaajille
Omasta elämästään kannattaa kirjoittaa, jos vain vähänkään kiinnostaa, sanoo mies, joka tuli kahdesti äitinsä hylkäämäksi

Omasta elä­mäs­tään kan­nat­taa kir­joit­taa, jos vain vä­hän­kään kiin­nos­taa, sanoo mies, joka tuli kah­des­ti äitinsä hyl­kää­mäk­si

24.03.2022 18:00
Tilaajille
Tyttövauva Soini on jo tottunut kunnalliseen päätöksentekoon – Lumijoella on kannustettu ottamaan perheen pienimpiä mukaan kokouksiin

Tyt­tö­vau­va Soini on jo tot­tu­nut kun­nal­li­seen pää­tök­sen­te­koon – Lu­mi­joel­la on kan­nus­tet­tu ot­ta­maan perheen pie­nim­piä mukaan ko­kouk­siin

20.01.2022 18:00
Tilaajille
Koulukurattorit siirtyvät hyvinvointialueen palvelukseen, mutta yhteistyön kuntien kanssa on silti pelattava – "Ajattelisin, että käytännön asioista on helppo sopia"

Kou­lu­ku­rat­to­rit siir­ty­vät hy­vin­voin­ti­alueen pal­ve­luk­seen, mutta yh­teis­työn kuntien kanssa on silti pe­lat­ta­va – "A­jat­te­li­sin, että käy­tän­nön asiois­ta on helppo sopia"

14.01.2022 15:00
Tilaajille
Oulunsalolainen Toivo tykkää kylpeä väreissä: "Itse en ole yhtään taiteellinen, niin on ihanaa, että Toivolla on tällainen mahdollisuus"

Ou­lun­sa­lo­lai­nen Toivo tykkää kylpeä vä­reis­sä: "Itse en ole yhtään tai­teel­li­nen, niin on ihanaa, että Toi­vol­la on täl­lai­nen mah­dol­li­suus"

01.01.2022 18:00
Tilaajille
Lapsille kehuja, perheille tukea – Mari-Leena on huolissaan ihmisten jaksamisesta
Kolumni

Lap­sil­le kehuja, per­heil­le tukea – Ma­ri-Lee­na on huo­lis­saan ih­mis­ten jak­sa­mi­ses­ta

06.10.2021 06:00
Serkukset syntyivät samana päivänä – äidit lapsineen jakoivat vielä saman huoneenkin synnyttäneiden osastolla

Ser­kuk­set syn­tyi­vät samana päivänä – äidit lap­si­neen ja­koi­vat vielä saman huo­neen­kin syn­nyt­tä­nei­den osas­tol­la

16.09.2021 06:00
Tilaajille
Aleksi ja Suvi saivat kasvomaalaukset, kun Lumijoella juhlittiin paikallista sähköä

Aleksi ja Suvi saivat kas­vo­maa­lauk­set, kun Lu­mi­joel­la juh­lit­tiin pai­kal­lis­ta sähköä

25.08.2021 10:38
Tilaajille
Näykin perheen isälle, tyttärelle ja pojalle Karhunkierros oli unohtumaton yhteinen kokemus – suunnittelun edetessä myös matkaporukka kasvoi

Näykin perheen isälle, tyt­tä­rel­le ja pojalle Kar­hun­kier­ros oli unoh­tu­ma­ton yh­tei­nen kokemus – suun­nit­te­lun ede­tes­sä myös mat­ka­po­ruk­ka kasvoi

21.08.2021 06:00
Tilaajille
Vaalipostia: Yhdessä enemmän oman kunnan parhaaksi – "Lasten ja nuorten pahoinvointi ja mielenterveysongelmat ovat kasvussa, samoin vanhempien jaksaminen"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Yhdessä enemmän oman kunnan par­haak­si – "Lasten ja nuorten pa­hoin­voin­ti ja mie­len­ter­veys­on­gel­mat ovat kas­vus­sa, samoin van­hem­pien jak­sa­mi­nen"

28.05.2021 18:25
Tilaajille