Mainos: Black Friday -tarjouksena Rantalakeus Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

maatalous
Limingan kunta valittaa hallinto-oikeuteen oman viranomaislautakuntansa päätöksestä – kunnanhallitus päätti asiasta äänestämällä

Li­min­gan kunta va­lit­taa hal­lin­to-oi­keu­teen oman vi­ran­omais­lau­ta­kun­tan­sa pää­tök­ses­tä – kun­nan­hal­li­tus päätti asiasta ää­nes­tä­mäl­lä

18.10.2022 15:00
Tilaajille
Lauantaina Perunamarkkinat järjestetään jo 31. kerran – mutta millaiseksi tapahtuma kehittyy tulevaisuudessa?

Lauan­tai­na Pe­ru­na­mark­ki­nat jär­jes­te­tään jo 31. kerran – mutta mil­lai­sek­si ta­pah­tu­ma ke­hit­tyy tu­le­vai­suu­des­sa?

20.09.2022 06:00
Tilaajille
Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen: "Hyvä kasvinterveyden tilanne tulee turvata riittävillä resursseilla ja rahoituksella seurantoihin, koulutukseen ja kehittämistoimiin"

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Antti Kur­vi­nen: "Hyvä kas­vin­ter­vey­den tilanne tulee turvata riit­tä­vil­lä re­surs­seil­la ja ra­hoi­tuk­sel­la seu­ran­toi­hin, kou­lu­tuk­seen ja ke­hit­tä­mis­toi­miin"

19.09.2022 11:27
Tilaajille
Tyrnäväläisillä nuoremman sukupolven perunanviljelijöillä riittää uskoa maatalouteen, mutta alaa leimaa epävarmuus – perunaa pitäisi brändätä koko ajan enemmän

Tyr­nä­vä­läi­sil­lä nuo­rem­man su­ku­pol­ven pe­ru­nan­vil­je­li­jöil­lä riittää uskoa maa­ta­lou­teen, mutta alaa leimaa epä­var­muus – perunaa pitäisi brän­dä­tä koko ajan enemmän

19.09.2022 06:38
Tilaajille
Muhoksen lomituspalveluista puolen Suomen palvelija – Hallinto säilyy monipaikkaisena

Mu­hok­sen lo­mi­tus­pal­ve­luis­ta puolen Suomen pal­ve­li­ja – Hal­lin­to säilyy mo­ni­paik­kai­se­na

03.09.2022 06:00
Tilaajille
Maitoauton ratin takaa näkee maaseudun ja maatalouden murroksen – Rantalakeus hyppäsi aamuyöllä Jannen kyytiin maatilakierrokselle

Mai­to­au­ton ratin takaa näkee maa­seu­dun ja maa­ta­lou­den mur­rok­sen – Ran­ta­la­keus hyppäsi aa­mu­yöl­lä Jannen kyytiin maa­ti­la­kier­rok­sel­le

18.07.2022 18:00 1
Tilaajille
Valtio tukee maataloustuottajia 45 miljoonan euron energiaveron lisäpalautuksella

Valtio tukee maa­ta­lous­tuot­ta­jia 45 mil­joo­nan euron ener­gia­ve­ron li­sä­pa­lau­tuk­sel­la

21.04.2022 17:40
Tuntuu juhlavalta olla maanviljelijä, summaa lumijokinen Klaus Karjula – "Vaikka haasteet tuntuvat vain lisääntyvän eikä yrittäjyyden arki ole ollenkaan helpottunut, on tunne siitä vahvistunut, että maamme tarvitsee yrittäjiä"
Kolumni

Tuntuu juh­la­val­ta olla maan­vil­je­li­jä, summaa lu­mi­jo­ki­nen Klaus Karjula – "­Vaik­ka haas­teet tun­tu­vat vain li­sään­ty­vän eikä yrit­tä­jyy­den arki ole ol­len­kaan hel­pot­tu­nut, on tunne siitä vah­vis­tu­nut, että maamme tar­vit­see yrit­tä­jiä"

06.04.2022 07:00
Tilaajille
Maitolavat-sarja jatkuu: Kahden meijerin maitolaituri oli myös maitosodan näyttämönä – Markkukin on kuljettanut monet tonkat tälle lavalle

Mai­to­la­vat-sar­ja jatkuu: Kahden mei­je­rin mai­to­lai­tu­ri oli myös mai­to­so­dan näyt­tä­mö­nä – Mark­ku­kin on kul­jet­ta­nut monet tonkat tälle lavalle

10.03.2022 18:00
Tilaajille
Rantalakeuden maitolavasarja alkaa: Aloitamme Kempeleestä Raution tilan maitolavalta, joka on ajettu traktorillakin kumoon ja jonka uumenissa on syntynyt monta romanssia

Ran­ta­la­keu­den mai­to­la­va­sar­ja alkaa: Aloi­tam­me Kem­pe­lees­tä Raution tilan mai­to­la­val­ta, joka on ajettu trak­to­ril­la­kin kumoon ja jonka uu­me­nis­sa on syn­ty­nyt monta ro­mans­sia

22.01.2022 18:00
Tilaajille