Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

ruuantuotanto
Noin sata tilaa lopettaa Pohjois-Pohjanmaalla joka vuosi – Syitä on paitsi huono kannattavuus, myös vaikeus löytää tiloille jatkajaa

Noin sata tilaa lo­pet­taa Poh­jois-Poh­jan­maal­la joka vuosi – Syitä on paitsi huono kan­nat­ta­vuus, myös vaikeus löytää ti­loil­le jat­ka­jaa

02.11.2023 11:00
Tilaajille
Pellon vesitasapaino alkaa muotoilusta, mutta silmänvaraisesti sitä ei tehdä – tyrnäväläisviljelijän apuna ovat laser- ja gps-laitteet

Pellon ve­si­ta­sa­pai­no alkaa muo­toi­lus­ta, mutta sil­män­va­rai­ses­ti sitä ei tehdä – tyr­nä­vä­läis­vil­je­li­jän apuna ovat laser- ja gps-lait­teet

28.05.2023 18:00
Tilaajille
Vielä ei kylvökoneita juuri lakeuden pelloilla näy – "Väärillä päätöksillä tilinpäätös kääntyy hetkessä huonoksi, siksi on seurattava markkinoita ja hajautettava riskiä"

Vielä ei kyl­vö­ko­nei­ta juuri la­keu­den pel­loil­la näy – "Vää­ril­lä pää­tök­sil­lä ti­lin­pää­tös kääntyy het­kes­sä huo­nok­si, siksi on seu­rat­ta­va mark­ki­noi­ta ja ha­jau­tet­ta­va riskiä"

22.05.2023 06:00
Tilaajille
MTK-Lumijoki on noussut välillä tuhkasta Fenix-linnun lailla – satavuotias yhdistys on edelleen tärkeä vaikuttamiskanava

MTK-Lu­mi­jo­ki on noussut välillä tuh­kas­ta Fe­nix-lin­nun lailla – sa­ta­vuo­tias yh­dis­tys on edel­leen tärkeä vai­kut­ta­mis­ka­na­va

27.12.2022 06:00
Tilaajille
Klaus ynnää kesän sadon ja muistuttaa kotimaisen sekä paikallisen ruuan tärkeydestä
Kolumni

Klaus ynnää kesän sadon ja muis­tut­taa ko­ti­mai­sen sekä pai­kal­li­sen ruuan tär­key­des­tä

28.09.2022 06:15
Tilaajille
Tarvitsemme suomalaista viljelijää – Sauli nostaa alkutuottajille hattua
Pääkirjoitus

Tar­vit­sem­me suo­ma­lais­ta vil­je­li­jää – Sauli nostaa al­ku­tuot­ta­jil­le hattua

23.03.2022 06:00
Tilaajille
Lakeuden viljelijöillä on huoli ukrainalaisista ystävistä ja työntekijöistä

La­keu­den vil­je­li­jöil­lä on huoli uk­rai­na­lai­sis­ta ys­tä­vis­tä ja työn­te­ki­jöis­tä

12.03.2022 06:00
Tilaajille
Luonnosta on Tyrnävän vuoden yrittäjä – Syksyllä perustettiin tytäryhtiö Hollantiin, ja tavoitteena on lähteä myös Lähi-Idän ja Aasian markkinoille

Luon­nos­ta on Tyr­nä­vän vuoden yrit­tä­jä – Syk­syl­lä pe­rus­tet­tiin ty­tär­yh­tiö Hol­lan­tiin, ja ta­voit­tee­na on lähteä myös Lä­hi-Idän ja Aasian mark­ki­noil­le

20.11.2020 21:02
Tilaajille