Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Maidontuotanto
Iris, Hippa ja Hilipakka satatonnareita, Parempi ja Pirra parhaita holsteineja – Lypsykarjakerho palkitsi pohjoispohjalaista karjaa

Iris, Hippa ja Hi­li­pak­ka sa­ta­ton­na­rei­ta, Parempi ja Pirra par­hai­ta hols­tei­ne­ja – Lyp­sy­kar­ja­ker­ho pal­kit­si poh­jois­poh­ja­lais­ta karjaa

14.12.2022 15:25
Tilaajille
Maa- ja metsä-talousministeri Antti Kurvinen tutustui Sakon maitotilalle rakenteilla olevaan robottinavettaan ja valoi maauskoa kuulijoihinsa

Maa- ja met­sä-ta­lous­mi­nis­te­ri Antti Kur­vi­nen tu­tus­tui Sakon mai­to­ti­lal­le ra­ken­teil­la olevaan ro­bot­ti­na­vet­taan ja valoi maa­us­koa kuu­li­joi­hin­sa

23.08.2022 15:00
Tilaajille
Päivä kerrallaan eteenpäin – Jaakko ja Marjo toivovat voivansa rakentaa robottinavetan, vaikka epävarmuustekijöitä riittää

Päivä ker­ral­laan eteen­päin – ­Jaak­ko ja Marjo toi­vo­vat voi­van­sa ra­ken­taa ro­bot­ti­na­ve­tan, vaikka epä­var­muus­te­ki­jöi­tä riittää

22.03.2022 18:00
Tilaajille
Neljännesvuosisata E-luokassa – Greuksen Teuvon terveet sekulit tuottavat laatumaitoa

Nel­jän­nes­vuo­si­sa­ta E-luo­kas­sa – Greuk­sen Teuvon terveet sekulit tuot­ta­vat laa­tu­mai­toa

15.10.2021 06:00
Tilaajille
Kantolat vuokrasivat tilan sukupolvenvaihdoksen sijaan ja kuuluvat muutaman prosentin vähemmistöön – Asiantuntija: "Siinä joudutaan luopumaan monesta muustakin asiasta kuin työstä"

Kan­to­lat vuok­ra­si­vat tilan su­ku­pol­ven­vaih­dok­sen sijaan ja kuu­lu­vat muu­ta­man pro­sen­tin vä­hem­mis­töön – Asian­tun­ti­ja: "Siinä jou­du­taan luo­pu­maan monesta muus­ta­kin asiasta kuin työstä"

17.04.2021 09:00
Tilaajille
Osuuskunta Pohjolan Maito palkitsee alueen maidontuottajia pitkäaikaisesta yrittäjyydestä –katso täältä palkittavien nimet

Osuus­kun­ta Poh­jo­lan Maito pal­kit­see alueen mai­don­tuot­ta­jia pit­kä­ai­kai­ses­ta yrit­tä­jyy­des­tä –katso täältä pal­kit­ta­vien nimet

14.04.2021 11:11
Tilaajille
Jaakko Havana rakensi 70 lehmän robottinavetan Hailuotoon

Jaakko Havana rakensi 70 lehmän ro­bot­ti­na­ve­tan Hai­luo­toon

21.10.2020 12:54
Tilaajille
Havanan pihatossa ammuu  kohta 70 lypsävää – Katso video! Jaakko Havanaa kiinnostaa myös biokaasun tuotanto ja lannan separointi

Havanan pi­ha­tos­sa ammuu kohta 70 lyp­sä­vää – Katso video! Jaakko Havanaa kiin­nos­taa myös bio­kaa­sun tuo­tan­to ja lannan se­pa­roin­ti

21.10.2020 15:46
Tilaajille