Maanpuolustus
"Täällä opetellaan tietynlaista kurinalaisuutta. Jos tulee poikkeustila, jokuhan toimii johtajana ja häntä totellaan, vaikka kuinka tuntuisi inhottavalta", sanoo Terttu

"Täällä ope­tel­laan tie­tyn­lais­ta ku­ri­na­lai­suut­ta. Jos tulee poik­keus­ti­la, jokuhan toimii joh­ta­ja­na ja häntä to­tel­laan, vaikka kuinka tun­tui­si in­hot­ta­val­ta", sanoo Terttu

26.05.2022 06:00
Tilaajille
Tuore tutkimus: Suomalaisten maanpuolustustahto korkealla – naisista yli kolmannes valmiita tarttumaan aseisiin

Tuore tut­ki­mus: Suo­ma­lais­ten maan­puo­lus­tus­tah­to kor­keal­la – nai­sis­ta yli kol­man­nes val­mii­ta tart­tu­maan asei­siin

08.05.2022 12:00
Kevään turvallisuusratkaisuilla rakennetaan rauhaa – Mari-Leenan mummi toimi sota-aikana ilmavalvontalottana Kannaksella ja opetti lapsenlapsilleen, että tärkeintä on rauha
Kolumni

Kevään tur­val­li­suus­rat­kai­suil­la ra­ken­ne­taan rauhaa – ­Ma­ri-Lee­nan mummi toimi so­ta-ai­ka­na il­ma­val­von­ta­lot­ta­na Kan­nak­sel­la ja opetti lap­sen­lap­sil­leen, että tär­kein­tä on rauha

30.03.2022 06:00
Moni miettii maanpuolustusta ja hakeutuu nyt reserviläisjärjestöihin – valtakunnallisesti esimerkiksi Reserviläisliittoon on jätetty tänä vuonna jo yhtä paljon jäsenhakemuksia kuin edellisen kuuden vuoden aikana yhteensä

Moni miettii maan­puo­lus­tus­ta ja ha­keu­tuu nyt re­ser­vi­läis­jär­jes­töi­hin – val­ta­kun­nal­li­ses­ti esi­mer­kik­si Re­ser­vi­läis­liit­toon on jätetty tänä vuonna jo yhtä paljon jä­sen­ha­ke­muk­sia kuin edel­li­sen kuuden vuoden aikana yh­teen­sä

10.03.2022 15:00
Tilaajille
Ei vaivuta synkkyyteen, muistuttaa päätoimittaja sodan uutiskuvien äärellä – " Itseään ei saa näännyttää ikävillä uutisilla"
Pääkirjoitus

Ei vaivuta synk­kyy­teen, muis­tut­taa pää­toi­mit­ta­ja sodan uu­tis­ku­vien äärellä – " Itseään ei saa nään­nyt­tää ikä­vil­lä uu­ti­sil­la"

09.03.2022 06:00
Tilaajille
Puolustusvoimien tuulivoimalausuntoja antava insinööri ihmettelee: "Miksei meiltä kysytä ensin?”

Puo­lus­tus­voi­mien tuu­li­voi­ma­lau­sun­to­ja antava in­si­nöö­ri ih­met­te­lee: "Miksei meiltä kysytä ensin?”

15.12.2021 06:01
Tilaajille
Taivaalla jylisevät hävittäjät ovat näkyvin, mutta vain yksi osa Ilmavoimien päättöharjoitusta – kävimme suljettujen porttien takana Oulunsalossa järjestetyssä isossa harjoituksessa

Tai­vaal­la jy­li­se­vät hä­vit­tä­jät ovat nä­ky­vin, mutta vain yksi osa Il­ma­voi­mien päät­tö­har­joi­tus­ta – kävimme sul­jet­tu­jen port­tien takana Ou­lun­sa­los­sa jär­jes­te­tys­sä isossa har­joi­tuk­ses­sa

02.12.2021 08:31
Tilaajille