Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Maanpuolustustahto
Puolustusministeri Mikko Savola Ukrainan tukemisesta: "Me emme saa väsyä emmekä turtua"

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Mikko Savola Uk­rai­nan tu­ke­mi­ses­ta: "Me emme saa väsyä emmekä turtua"

28.02.2023 06:00
Tilaajille
Tyrnävän reserviläiset juhli kuusikymppisiä – vuosiin on mahtunut talkoita, ampumakisoja, kursseja, väestönsuojelua ja rakentamisprojekteja

Tyr­nä­vän re­ser­vi­läi­set juhli kuu­si­kymp­pi­siä – ­vuo­siin on mah­tu­nut tal­koi­ta, am­pu­ma­ki­so­ja, kurs­se­ja, väes­tön­suo­je­lua ja ra­ken­ta­mis­pro­jek­te­ja

24.01.2023 11:00
Tilaajille
Oulunsalolaiselle Aki-Pekalle vapaaehtoinen maanpuolustustyö on merkityksellinen harrastus – rättisulkeisia ei tarvita, kun kaikilla on vahva halu ja tahto

Ou­lun­sa­lo­lai­sel­le Aki-Pe­kal­le va­paa­eh­toi­nen maan­puo­lus­tus­työ on mer­ki­tyk­sel­li­nen har­ras­tus – rät­ti­sul­kei­sia ei tar­vi­ta, kun kai­kil­la on vahva halu ja tahto

15.10.2022 18:00
Tilaajille
Vänrikki kotiutui Kajaanista – lumijokinen Johan teki epämukavuusalueella tietoisia asennevalintoja

Vän­rik­ki ko­tiu­tui Ka­jaa­nis­ta – lu­mi­jo­ki­nen Johan teki epä­mu­ka­vuus­alueel­la tie­toi­sia asen­ne­va­lin­to­ja

29.06.2022 10:01
Tilaajille
Tuore tutkimus: Suomalaisten maanpuolustustahto korkealla – naisista yli kolmannes valmiita tarttumaan aseisiin

Tuore tut­ki­mus: Suo­ma­lais­ten maan­puo­lus­tus­tah­to kor­keal­la – nai­sis­ta yli kol­man­nes val­mii­ta tart­tu­maan asei­siin

08.05.2022 12:00
Tällaisia inttimuistoja on Tyrnävän kirkkoherralla, kunnanjohtajalla, yrittäjien puheenjohtajalla – myös taiteilija ja Galleria Conradin yrittäjä Jouko Korkala kertoo oman mieleenpainuneimman armeijahetkensä

Täl­lai­sia int­ti­muis­to­ja on Tyr­nä­vän kirk­ko­her­ral­la, kun­nan­joh­ta­jal­la, yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­jal­la – myös tai­tei­li­ja ja Gal­le­ria Con­ra­din yrit­tä­jä Jouko Korkala kertoo oman mie­leen­pai­nu­neim­man ar­mei­ja­het­ken­sä

18.10.2020 15:01
Tilaajille
Tammikuun kolmantena Rovaniemelle astelee alokas Nuorala – tyrnäväläisnuori kannustaa lakeuden kutsuntaikäisiä tekemään rohkeasti itsenäisiä päätöksiä

Tam­mi­kuun kol­man­te­na Ro­va­nie­mel­le astelee alokas Nuorala – tyr­nä­vä­läis­nuo­ri kan­nus­taa la­keu­den kut­sun­ta­ikäi­siä te­ke­mään roh­keas­ti it­se­näi­siä pää­tök­siä

15.10.2020 09:00
Tilaajille