Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ukrainan sota
Katso video: Lippu liehui Tyrnävän torilla Ukrainan kansallispäivänä

Katso video: Lippu liehui Tyr­nä­vän torilla Uk­rai­nan kan­sal­lis­päi­vä­nä

25.08.2023 09:00
Tilaajille
Slava Ukraini! Jesse kuvasi, kun lippu liehui Tyrnävällä Ukrainan kansallispäivän kunniaksi

Slava Uk­rai­ni! Jesse kuvasi, kun lippu liehui Tyr­nä­väl­lä Uk­rai­nan kan­sal­lis­päi­vän kun­niak­si

25.08.2023 06:11
Tilaajille
Kempeleläisten muotinäytöstuotolla Ukrainaan useita kaminoita ja litrakaupalla parafiinia

Kem­pe­le­läis­ten muo­ti­näy­tös­tuo­tol­la Uk­rai­naan useita ka­mi­noi­ta ja lit­ra­kau­pal­la pa­ra­fii­nia

24.04.2023 16:21
Sotaa Suomeen paennut ukrainalainen Vitali Tsenski: "Hailuoto on ollut minulle paikka, jossa voin selviytyä" – Kriisiresidenssi tarjoaa taiteilijoille suojaa Hailuodossa

Sotaa Suomeen paennut uk­rai­na­lai­nen Vitali Tsens­ki: "Hai­luo­to on ollut minulle paikka, jossa voin sel­viy­tyä" – Krii­si­re­si­dens­si tarjoaa tai­tei­li­joil­le suojaa Hai­luo­dos­sa

30.03.2023 13:00
Tilaajille
Puolustusministeri Mikko Savola Ukrainan tukemisesta: "Me emme saa väsyä emmekä turtua"

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Mikko Savola Uk­rai­nan tu­ke­mi­ses­ta: "Me emme saa väsyä emmekä turtua"

28.02.2023 06:00
Tilaajille
Ukrainan sodan alkamisesta vuosi – lakeudella vuosipäivää muistetaan liputuksin ja kellojen soitolla

Uk­rai­nan sodan al­ka­mi­ses­ta vuosi – la­keu­del­la vuo­si­päi­vää muis­te­taan li­pu­tuk­sin ja kel­lo­jen soi­tol­la

24.02.2023 09:00
Ukrainalaiset tarvitsevat apuamme nyt ja vielä sodan päättymisen jälkeenkin – perjantaina tulee kuluneeksi vuosi Venäjän hyökkäyksestä

Uk­rai­na­lai­set tar­vit­se­vat apuamme nyt ja vielä sodan päät­ty­mi­sen jäl­keen­kin – per­jan­tai­na tulee ku­lu­neek­si vuosi Venäjän hyök­käyk­ses­tä

23.02.2023 07:55
Tilaajille
300 huopaa Ukrainaan – teatterikansaa Limingassa lämmittäneet huovat tuovat jatkossa lämpöä sodan keskelle

300 huopaa Uk­rai­naan – teat­te­ri­kan­saa Li­min­gas­sa läm­mit­tä­neet huovat tuovat jat­kos­sa lämpöä sodan kes­kel­le

21.02.2023 13:55
Ukrainalainen Anna haluaa oppia, miten Suomessa toimitaan: "Koska se tarkoittaa meille parempaa tulevaisuutta"

Uk­rai­na­lai­nen Anna haluaa oppia, miten Suo­mes­sa toi­mi­taan: "Koska se tar­koit­taa meille pa­rem­paa tu­le­vai­suut­ta"

23.02.2023 21:37
Tilaajille
Ukrainalaisille villasukkia ja kolehti – lauantaina Limingan Työväentalolla järjestetään Apua Ukrainaan -tilaisuus

Uk­rai­na­lai­sil­le vil­la­suk­kia ja kolehti – lauan­tai­na Li­min­gan Työ­väen­ta­lol­la jär­jes­te­tään Apua Uk­rai­naan -ti­lai­suus

11.01.2023 11:00
Onko Markolla Suomen vanhin moottorikelkka? Tyrnäväläisen kelkkaprojektit keskeytyivät, sillä nyt hän rakentaa Ukrainaan kamiinoita

Onko Mar­kol­la Suomen vanhin moot­to­ri­kelk­ka? Tyr­nä­vä­läi­sen kelk­ka­pro­jek­tit kes­key­tyi­vät, sillä nyt hän ra­ken­taa Uk­rai­naan ka­mii­noi­ta

01.01.2023 18:00
Tilaajille
Ukrainalaisessa Volykin perheessä joulua vietetään useaan kertaan – Lumijoella he aikovat kokeilla myös suomalaisia jouluperinteitä

Uk­rai­na­lai­ses­sa Volykin per­hees­sä joulua vie­te­tään useaan kertaan – Lu­mi­joel­la he aikovat ko­keil­la myös suo­ma­lai­sia jou­lu­pe­rin­tei­tä

24.12.2022 12:00
Tilaajille
Huolta on monesta asiasta, mutta Sauli-päätoimittaja muistuttaa, että meillä asiat ovat kuitenkin hyvin
Pääkirjoitus

Huolta on monesta asias­ta, mutta Sau­li-pää­toi­mit­ta­ja muis­tut­taa, että meillä asiat ovat kui­ten­kin hyvin

21.12.2022 02:35
Tilaajille
Kriisitietoisuuden rinnalle tarvitsemme myös luottamusta siihen, että pahan päivän tullen pidämme toisistamme huolta, muistuttaa Mikko
Lukijalta Kolumni

Krii­si­tie­toi­suu­den rin­nal­le tar­vit­sem­me myös luot­ta­mus­ta siihen, että pahan päivän tullen pidämme toi­sis­tam­me huolta, muis­tut­taa Mikko

08.12.2022 06:00
Tilaajille
Moni asia on muuttunut: Heli ei lue enää synkkiä kirjoja mutta seuraa sotilashenkilöiden tviittauksia
Kolumni

Moni asia on muut­tu­nut: Heli ei lue enää synkkiä kirjoja mutta seuraa so­ti­las­hen­ki­löi­den tviit­tauk­sia

16.11.2022 08:31
Tilaajille
Leijonat tempaisevat: Lakeudella jaetaan Ukrainan pakolaisille noin 40 euron arvoisia arkituotteita sisältäviä avustuskasseja – jatkoakin on luvassa

Lei­jo­nat tem­pai­se­vat: La­keu­del­la jaetaan Uk­rai­nan pa­ko­lai­sil­le noin 40 euron ar­voi­sia ar­ki­tuot­tei­ta si­säl­tä­viä avus­tus­kas­se­ja – jat­koa­kin on luvassa

20.10.2022 09:00
Tilaajille
Hanna-Leenan hermoja kiristi kommentointi Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan –"Nyt ei saa antaa sijaa pelottelulle vaan katse pitää säilyttää Ukrainassa"
Kolumni

Han­na-Lee­nan hermoja kiristi kom­men­toin­ti Venäjän hyök­käyk­ses­tä Uk­rai­naan –"Nyt ei saa antaa sijaa pe­lot­te­lul­le vaan katse pitää säi­lyt­tää Uk­rai­nas­sa"

18.10.2022 19:00
Tilaajille
Ei ennakkoluuloille! Tupoksen Pressiklubin uusi kokoonpano käy läpi kotikulmille tulevasta lastensuojeluyksiköstä noussutta kohua, Ukrainan sotaa sekä monarkian tarpeellisuutta

Ei en­nak­ko­luu­loil­le! Tu­pok­sen Pres­si­klu­bin uusi ko­koon­pa­no käy läpi ko­ti­kul­mil­le tu­le­vas­ta las­ten­suo­je­lu­yk­si­kös­tä nous­sut­ta kohua, Uk­rai­nan sotaa sekä mo­nar­kian tar­peel­li­suut­ta

06.10.2022 06:00
Tilaajille
Juha Sipilä näkee jotain positiivistakin haastavassa maailmantilanteessa: "En ole koskaan nähnyt tällaista vilskettä energia-alalla"
Kolumni

Juha Sipilä näkee jotain po­si­tii­vis­ta­kin haas­ta­vas­sa maail­man­ti­lan­tees­sa: "En ole koskaan nähnyt täl­lais­ta vils­ket­tä ener­gia-alal­la"

04.10.2022 16:12
Ei venäläisiä urheilijoita kisaamaan – FIFA ja KOK urheilujärjestöistä ovat ryvettyneet korruptioskandaaleissa, niin olisiko FIS tässä asiassa puhdas poikkeus, pohtii Antti
Kolumni

Ei ve­nä­läi­siä ur­hei­li­joi­ta ki­saa­maan – FIFA ja KOK ur­hei­lu­jär­jes­töis­tä ovat ry­vet­ty­neet kor­rup­tios­kan­daa­leis­sa, niin olisiko FIS tässä asiassa puhdas poik­keus, pohtii Antti

28.09.2022 06:00
Tilaajille