Maa- ja kotitalousnaiset
Maa- ja kotitalousnaiset kampanjoi luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi: "Mitä monimuotoisempi ympäristö on, sen paremmin se sopeutuu myös ilmastonmuutokseen"

Maa- ja ko­ti­ta­lous­nai­set kam­pan­joi luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den edis­tä­mi­sek­si: "Mitä mo­ni­muo­toi­sem­pi ym­pä­ris­tö on, sen pa­rem­min se so­peu­tuu myös il­mas­ton­muu­tok­seen"

13.02.2022 12:00
Tilaajille
Maarit Rehula palkittiin Vuoden 2021 maa- ja kotitalousnaisena Oulussa

Maarit Rehula pal­kit­tiin Vuoden 2021 maa- ja ko­ti­ta­lous­nai­se­na Oulussa

22.11.2021 16:36
Hailuotolaisen Kujalan tilan lehmien arvokas työ palkittiin kunniamaininnalla Vuoden maisemateko -kilpailussa

Hai­luo­to­lai­sen Kujalan tilan lehmien arvokas työ pal­kit­tiin kun­nia­mai­nin­nal­la Vuoden mai­se­ma­te­ko -kil­pai­lus­sa

22.10.2021 17:31 1
Kutusoraa siirtyi Liminganjokeen komealla joukolla – Impin päivän talkoissa heiluivat ämpärit rivakkaan tahtiin

Ku­tu­so­raa siirtyi Li­min­gan­jo­keen ko­meal­la jou­kol­la – Impin päivän tal­kois­sa hei­lui­vat ämpärit ri­vak­kaan tahtiin

16.06.2021 10:00
Tilaajille
Katso video: Lumijoen peruskoulun kahdeksaluokkalaiset kokkasivat kotimaisista raaka-aineista juhlavan menun – Maa- ja kotitalousnaisten kustantamista aineksista syntyi muun muassa naudan sisäpaistia ja Hasselbackan uunijuureksia

Katso video: Lu­mi­joen pe­rus­kou­lun kah­dek­sa­luok­ka­lai­set kok­ka­si­vat ko­ti­mai­sis­ta raa­ka-ai­neis­ta juh­la­van menun – Maa- ja ko­ti­ta­lous­nais­ten kus­tan­ta­mis­ta ai­nek­sis­ta syntyi muun muassa naudan si­sä­pais­tia ja Has­sel­bac­kan uu­ni­juu­rek­sia

13.11.2020 11:16
Tilaajille
Lumijoen nuoret valmistivat herkullisen aterian kotimaisista aineksista – Kahdeksasluokkalainen Tiia kertoo tekevänsä isälleen kotona huushollisoppaa

Lu­mi­joen nuoret val­mis­ti­vat her­kul­li­sen aterian ko­ti­mai­sis­ta ai­nek­sis­ta – Kah­dek­sas­luok­ka­lai­nen Tiia kertoo te­ke­vän­sä isäl­leen kotona huus­hol­li­sop­paa

13.11.2020 11:15
Tilaajille
Lumijoen kivikoululla juhlitaan lauantaina avajaisia –Toimijat tarjoavat kahvit ja tilaisuuden tutustua uusiin toimitiloihinsa

Lu­mi­joen ki­vi­kou­lul­la juh­li­taan lauan­tai­na ava­jai­sia –Toi­mi­jat tar­joa­vat kahvit ja ti­lai­suu­den tu­tus­tua uusiin toi­mi­ti­loi­hin­sa

13.10.2020 23:39
Temmesjoen Junttilankoskea kunnostetaan koneellisesti –miten jokiuomaa parannetaan ja miksi?

Tem­mes­joen Junt­ti­lan­kos­kea kun­nos­te­taan ko­neel­li­ses­ti –miten jo­ki­uo­maa pa­ran­ne­taan ja miksi?

07.10.2020 19:00
Tilaajille