Hai­luo­to­lai­sen Kujalan tilan lehmien arvokas työ pal­kit­tiin kun­nia­mai­nin­nal­la Vuoden mai­se­ma­te­ko -kil­pai­lus­sa

Hailuoto
-
Kuva: Susanna Tikka

Kujalan tila Hailuodossa on saanut kunniamaininnan Pohjois-Pohjanmaan Vuoden maisemateko -kilpailussa.

Tunnustus tuli Kujalan tilan tekemälle pitkäjänteiselle työlle merenrantaniittyjen hoidossa. Tilan emolehmät ja lampaat hoitavat lähes 300 hehtaarin perinnebiotooppialueita Hailuodon eteläosassa. Laitumia on Kutukarissa, Isomatalassa, Tömpässä ja Pöllässä.

Natura-suojeluohjelmaan kuuluvat alueet ovat kasvistollisesti ja linnustollisesti hyvin arvokkaita, ja laidunnus ylläpitää niille sopivaa elinympäristöä.

Kujalan tila kertoo Facebook-sivuillaan jatkavansa perinnebiotooppilaitumien hoitoa tulevaisuudessakin.

Vuoden maisematekokilpailun voiton Pohjois-Pohjanmaalla vei Vihannin kinttupolut, joka on noin 100 kilometrin mittainen, Vihannin kylien välinen luontopolkuverkosto. Verkostoa ylläpidetään lähes kokonaan talkoovoimin.

Maa- ja kotitalousnaiset järjesti Vuoden maisemateko -kilpailun nyt seitsemättä kertaa. Tänä vuonna kilpailussa etsittiin tekoja, jotka nostaisivat esiin paikallisen kulttuuriympäristön arvoja, historiaa, ominaispiirteitä ja tapahtumia.

Maakunnalliset voittajat kilpailevat valtakunnallisesta tunnustuksesta. Voittaja valitaan marraskuussa.