Kotitalousopetus
Katso video: Lumijoen peruskoulun kahdeksaluokkalaiset kokkasivat kotimaisista raaka-aineista juhlavan menun – Maa- ja kotitalousnaisten kustantamista aineksista syntyi muun muassa naudan sisäpaistia ja Hasselbackan uunijuureksia

Katso video: Lu­mi­joen pe­rus­kou­lun kah­dek­sa­luok­ka­lai­set kok­ka­si­vat ko­ti­mai­sis­ta raa­ka-ai­neis­ta juh­la­van menun – Maa- ja ko­ti­ta­lous­nais­ten kus­tan­ta­mis­ta ai­nek­sis­ta syntyi muun muassa naudan si­sä­pais­tia ja Has­sel­bac­kan uu­ni­juu­rek­sia

13.11.2020 11:16 0
Tilaajille
Lumijoen nuoret valmistivat herkullisen aterian kotimaisista aineksista – Kahdeksasluokkalainen Tiia kertoo tekevänsä isälleen kotona huushollisoppaa

Lu­mi­joen nuoret val­mis­ti­vat her­kul­li­sen aterian ko­ti­mai­sis­ta ai­nek­sis­ta – Kah­dek­sas­luok­ka­lai­nen Tiia kertoo te­ke­vän­sä isäl­leen kotona huus­hol­li­sop­paa

13.11.2020 11:15 0
Tilaajille