Vuoden maisemateko
Hailuotolaisen Kujalan tilan lehmien arvokas työ palkittiin kunniamaininnalla Vuoden maisemateko -kilpailussa

Hai­luo­to­lai­sen Kujalan tilan lehmien arvokas työ pal­kit­tiin kun­nia­mai­nin­nal­la Vuoden mai­se­ma­te­ko -kil­pai­lus­sa

22.10.2021 17:31 1