Rantalakeus-maastot: Ter­ve­tu­loa juok­se­maan koko per­heel­lä – katso ai­ka­tau­lu täältä

Mainos: KeKi pronssille, seuraa joukkuetta jatkossakin Rantalakeus Digissä: 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Limingan taidekoulu
Sydämen velka ajoi Petrin Liminkaan – Taidekoulun uusi rehtori uskoo digitalisaation mahdollisuuksien houkuttelevan poikia opiskelemaan

Sydämen velka ajoi Petrin Li­min­kaan – ­Tai­de­kou­lun uusi rehtori uskoo di­gi­ta­li­saa­tion mah­dol­li­suuk­sien hou­kut­te­le­van poikia opis­ke­le­maan

11.08.2023 10:26
Tilaajille
Esikoisnäyttelyään valmisteleva Reetta Kumpula hyppäsi tuntemattomaan alan vaihdon myötä

Esi­kois­näyt­te­lyään val­mis­te­le­va Reetta Kumpula hyppäsi tun­te­mat­to­maan alan vaihdon myötä

12.07.2023 06:00
Tilaajille
Katso kuvat ja video: Hannu Lukinille Taidekouluun pääsy oli onnenpotku: "Oli mahtavaa, kun ei tarvinnut olla yhdeksältä illalla nukkumassa, vaan sai maalata yömyöhään"

Katso kuvat ja video: Hannu Lu­ki­nil­le Tai­de­kou­luun pääsy oli on­nen­pot­ku: "Oli mah­ta­vaa, kun ei tar­vin­nut olla yh­dek­säl­tä illalla nuk­ku­mas­sa, vaan sai maalata yö­myö­hään"

05.07.2023 06:00
Tilaajille
Sarjakuva-arvio: Limingan taidekoulun sarjakuvalinja kokosi albumin hoitolaitoksen ja sen ihmisten ympärille

Sar­ja­ku­va-ar­vio: Li­min­gan tai­de­kou­lun sar­ja­ku­va­lin­ja kokosi albumin hoi­to­lai­tok­sen ja sen ih­mis­ten ym­pä­ril­le

18.06.2023 13:00
Petri Kulju valittiin Limingan taidekoulun uudeksi rehtoriksi – tehtävään oli 12 hakijaa

Petri Kulju va­lit­tiin Li­min­gan tai­de­kou­lun uudeksi reh­to­rik­si – ­teh­tä­vään oli 12 hakijaa

29.05.2023 14:48
Tilaajille
Omena- ja kirsikkapuita, vadelmapensaita, kukkaloistoa, nuotiopaikka ja taideteos – Limingan taidekoulun aistipuutarhaan rakennetaan nautittavaa kaikille aisteille

Omena- ja kir­sik­ka­pui­ta, va­del­ma­pen­sai­ta, kuk­ka­lois­toa, nuo­tio­paik­ka ja tai­de­teos – ­Li­min­gan tai­de­kou­lun ais­ti­puu­tar­haan ra­ken­ne­taan nau­tit­ta­vaa kai­kil­le ais­teil­le

25.05.2023 06:00 1
Tilaajille
Mikko Jylhä kantaa huolta lähiluonnon katoamisesta: "Limingassakin piti kävellä viisi kilometriä omakotitalojen ja peltojen ohi asvaltoitua tietä, ennen kuin pääsi luontoon"

Mikko Jylhä kantaa huolta lä­hi­luon­non ka­toa­mi­ses­ta: "Li­min­gas­sa­kin piti kävellä viisi ki­lo­met­riä oma­ko­ti­ta­lo­jen ja pel­to­jen ohi as­val­toi­tua tietä, ennen kuin pääsi luon­toon"

09.05.2023 06:00
Tilaajille
Limingan taidekoulussa opiskelevat nuoret taiteilijat esittelevät teoksiaan

Li­min­gan tai­de­kou­lus­sa opis­ke­le­vat nuoret tai­tei­li­jat esit­te­le­vät teok­siaan

03.05.2023 23:59
Tilaajille
Tuohiukkoja, piruja merrassa ja muita taideteoksia: Limingan taidekoulun perinteinen kevätnäyttely on runsaudensarvi – katso video!

Tuo­hiuk­ko­ja, piruja mer­ras­sa ja muita tai­de­teok­sia: Li­min­gan tai­de­kou­lun pe­rin­tei­nen ke­vät­näyt­te­ly on run­sau­den­sar­vi – katso video!

04.05.2023 00:02
Tilaajille
Katso 20 kuvaa: Taidekoululla juhlittiin 130 sivistävää vuotta – kenellekään ei jäänyt epäselväksi, miksi opisto on aarre kaltaistensa joukossa

Katso 20 kuvaa: Tai­de­kou­lul­la juh­lit­tiin 130 si­vis­tä­vää vuotta – ke­nel­le­kään ei jäänyt epä­sel­väk­si, miksi opisto on aarre kal­tais­ten­sa jou­kos­sa

24.11.2022 18:00
Tilaajille
Mirja ja Caubi ihastuivat Limingan Taidekoulun ilmapiiriin ja opetukseen – "Täällä on tosi helppo olla"

Mirja ja Caubi ihas­tui­vat Li­min­gan Tai­de­kou­lun il­ma­pii­riin ja ope­tuk­seen – "Täällä on tosi helppo olla"

21.11.2022 18:00
Tilaajille
130-vuotisjuhla torstaina: Kilpailu kansanopistojen kesken on kovaa, mutta Limingassa vahvuutena on esimerkiksi mainetta kerännyt yhteishenki

130-vuo­tis­juh­la tors­tai­na: Kil­pai­lu kan­sa­no­pis­to­jen kesken on kovaa, mutta Li­min­gas­sa vah­vuu­te­na on esi­mer­kik­si mai­net­ta ke­rän­nyt yh­teis­hen­ki

20.11.2022 11:00
Tilaajille
Limingan Kansanopiston tarina sai siemenensä helsinkiläisessä luksushotellissa – oppilaitoksen paikasta kilpailivat reilut 130 vuotta sitten myös Kempele, Oulujoki ja Muhos

Li­min­gan Kan­sa­no­pis­ton tarina sai sie­me­nen­sä hel­sin­ki­läi­ses­sä luk­sus­ho­tel­lis­sa – op­pi­lai­tok­sen pai­kas­ta kil­pai­li­vat reilut 130 vuotta sitten myös Kem­pe­le, Ou­lu­jo­ki ja Muhos

20.11.2022 06:00
Tilaajille
Vilho Lammen myyttiä yhdistelevä Uhma on jumalasta -sarjakuvateos julkaistaan Oulun sarjakuvafestivaaleilla perjantaina

Vilho Lammen myyttiä yh­dis­te­le­vä Uhma on ju­ma­las­ta -sar­ja­ku­va­teos jul­kais­taan Oulun sar­ja­ku­va­fes­ti­vaa­leil­la per­jan­tai­na

06.11.2022 15:00
Limingan taidekoululla seikkailtiin kalligrafian eli korutekstauksen kiehtovassa maailmassa

Li­min­gan tai­de­kou­lul­la seik­kail­tiin kal­li­gra­fian eli ko­ru­teks­tauk­sen kieh­to­vas­sa maail­mas­sa

22.06.2022 21:12
Tilaajille
"Jos Lampi tietäisi, että hänen maisemassaan työskentelee suuri määrä  taiteilijoita, hän kääntyisi varmasti haudassaan" – Taidekoululle valmistui suurikokoisia Vilho Lampi -seinämaalauksia

"Jos Lampi tie­täi­si, että hänen mai­se­mas­saan työs­ken­te­lee suuri määrä tai­tei­li­joi­ta, hän kään­tyi­si var­mas­ti hau­das­saan" – Tai­de­kou­lul­le val­mis­tui suu­ri­ko­koi­sia Vilho Lampi -sei­nä­maa­lauk­sia

12.06.2022 20:27
Tilaajille
Lautapelikerhossa tutkitaan väkivallan eri teemoja, Henry toivoo, että persoonallinen editointityyli kääntyy lopputuloksessa vahvuudeksi ja tuo vakavaan aiheeseen ripauksen huumoria

Lau­ta­pe­li­ker­hos­sa tut­ki­taan vä­ki­val­lan eri tee­mo­ja, Henry toivoo, että per­soo­nal­li­nen edi­toin­ti­tyy­li kääntyy lop­pu­tu­lok­ses­sa vah­vuu­dek­si ja tuo va­ka­vaan ai­hee­seen ri­pauk­sen huu­mo­ria

26.04.2022 15:08
Tilaajille
Veistolan näytelmäkerhossa pääsee harjoittelemaan ilman, että tarvitsee hävetä mitään – "Täällä saa humputella toisten aikuisten kanssa niin paljon kun haluaa"

Veis­to­lan näy­tel­mä­ker­hos­sa pääsee har­joit­te­le­maan ilman, että tar­vit­see hävetä mitään – "Täällä saa hum­pu­tel­la toisten ai­kuis­ten kanssa niin paljon kun haluaa"

05.04.2022 18:00
Tilaajille
Taidekoululaiset lähtevät maanantaina Espanjan auringon alle – "Taidetta saa halutessaan tehdä yötä päivää"

Tai­de­kou­lu­lai­set läh­te­vät maa­nan­tai­na Es­pan­jan au­rin­gon alle – "­Tai­det­ta saa ha­lu­tes­saan tehdä yötä päivää"

27.03.2022 18:00
Tilaajille