Rantalakeus-maastot: Ter­ve­tu­loa juok­se­maan koko per­heel­lä – katso ai­ka­tau­lu täältä

Mainos: KeKi pronssille, seuraa joukkuetta jatkossakin Rantalakeus Digissä: 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Kunnat
Ketä tai mitä pitäisi tukea? Kuntien sponsorointikäytännöt vaihtelevat lakeudella, myös tarkempi ohjeistus puuttuu osasta kuntia

Ketä tai mitä pitäisi tukea? Kuntien spon­so­roin­ti­käy­tän­nöt vaih­te­le­vat la­keu­del­la, myös tar­kem­pi oh­jeis­tus puuttuu osasta kuntia

30.09.2022 06:00
Tilaajille
Mikko muistuttaa kolumnissaan, että biojätteen erilliskeräystä ei tehdä talkoilla –  jätehuolto on liiketoimintaa, ja kiertotaloudessa tulisi huomioida myös kustannukset
Mielipidekirjoitus

Mikko muis­tut­taa ko­lum­nis­saan, että bio­jät­teen eril­lis­ke­räys­tä ei tehdä tal­koil­la –  jä­te­huol­to on lii­ke­toi­min­taa, ja kier­to­ta­lou­des­sa tulisi huo­mioi­da myös kus­tan­nuk­set

20.07.2022 06:00
Tilaajille
Numerot kertovat, mitä pitää tai ei pidä tehdä
Pääkirjoitus

Numerot ker­to­vat, mitä pitää tai ei pidä tehdä

22.06.2022 06:00
Tilaajille
Ympyrä sulkeutuu – työllisyydenhoidon vastuu palaa kuntiin
Kolumni

Ympyrä sul­keu­tuu – työl­li­syy­den­hoi­don vastuu palaa kuntiin

22.06.2022 06:00
Aki Heiskanen irtisanoutuu Hailuodon kunnanjohtajan tehtävästä: "En halunnut jäädä odottamaan, että kenenkään tarvitsee koventaa keinojaan"

Aki Heis­ka­nen ir­ti­sa­nou­tuu Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­jan teh­tä­väs­tä: "En ha­lun­nut jäädä odot­ta­maan, että ke­nen­kään tar­vit­see ko­ven­taa kei­no­jaan"

27.10.2021 17:03
Tilaajille
Pekka ennustaa, että kun sote-uudistus etenee, tulevana syksynä taistellaan etupiireistä kyynärpäät koholla
Kolumni

Pekka en­nus­taa, että kun sote-uu­dis­tus etenee, tu­le­va­na syksynä tais­tel­laan etu­pii­reis­tä kyy­när­päät koholla

25.08.2021 06:00
Kuntien ilmastopäästöt vähenivät viime vuonna – koronalla suuri vaikutus

Kuntien il­mas­to­pääs­töt vä­he­ni­vät viime vuonna – ko­ro­nal­la suuri vai­ku­tus

16.08.2021 10:00
Miltä näyttäytyy tämä vuosi kyläpäällikön silmin? Pyysimme arviota vuodesta 2021 lakeuden kunnanjohtajilta

Miltä näyt­täy­tyy tämä vuosi ky­lä­pääl­li­kön silmin? Pyy­sim­me arviota vuo­des­ta 2021 la­keu­den kun­nan­joh­ta­jil­ta

10.01.2021 09:01
Tilaajille
Heidi Haataja muistuttaa, että kunta on yhtä vahva kuin sen työntekijät: "Se ei riitä, että käydään ison delegaation kanssa tutustumassa eri yksiköihin ja ohimennen kysytään kuulumisia"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Heidi Haataja muis­tut­taa, että kunta on yhtä vahva kuin sen työn­te­ki­jät: "Se ei riitä, että käydään ison de­le­gaa­tion kanssa tu­tus­tu­mas­sa eri yk­si­köi­hin ja ohi­men­nen ky­sy­tään kuu­lu­mi­sia"

17.12.2020 08:21
Tilaajille