Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kiinteistöt
Saarenkartano, Marjaniemen majakka ja kalahalli myyntiin? – Hailuodon kunnanhallitukselle esitetään tarpeettomien kiinteistöjen reipasta realisoimista

Saa­ren­kar­ta­no, Mar­ja­nie­men majakka ja ka­la­hal­li myyn­tiin? – ­Hai­luo­don kun­nan­hal­li­tuk­sel­le esi­te­tään tar­peet­to­mien kiin­teis­tö­jen rei­pas­ta rea­li­soi­mis­ta

25.05.2023 00:01 1
Tilaajille
Kuka vastaa, kun kiinteistön alueella kompuroi? Kempeleläinen Katri odottaa edelleen vakuutusyhtiön päätöstä

Kuka vastaa, kun kiin­teis­tön alueel­la kom­pu­roi? Kem­pe­le­läi­nen Katri odottaa edel­leen va­kuu­tus­yh­tiön pää­tös­tä

05.03.2023 06:00
Tilaajille
Temmeksen entinen nuortentalo myytävänä – tarjouksia voi jättää välipäiviin saakka

Tem­mek­sen entinen nuor­ten­ta­lo myy­tä­vä­nä – ­tar­jouk­sia voi jättää vä­li­päi­viin saakka

18.12.2022 06:00
Vuokraneuvottelut hyvinvointialueen kanssa käynnistyvät syksyllä – Mutta mitä tapahtuu vuokra-ajan jälkeen?

Vuok­ra­neu­vot­te­lut hy­vin­voin­ti­alueen kanssa käyn­nis­ty­vät syk­syl­lä – Mutta mitä ta­pah­tuu vuok­ra-ajan jäl­keen?

29.06.2022 06:00
Tilaajille
LähiStopin kiinteistöstä keskustellaan tänään asiakasomistajien kanssa – altistumisriski on olemassa

Lä­hi­Sto­pin kiin­teis­tös­tä kes­kus­tel­laan tänään asia­kas­omis­ta­jien kanssa – al­tis­tu­mis­ris­ki on ole­mas­sa

09.06.2022 09:08
Tilaajille
Korkein huutokauppatarjous Salonpään koulusta 12 500 euroa – myynti-ilmoitusta silmäiltiin yli 16 000 kertaa

Korkein huu­to­kaup­pa­tar­jous Sa­lon­pään kou­lus­ta 12 500 euroa – myyn­ti-il­moi­tus­ta sil­mäil­tiin yli 16 000 kertaa

19.04.2022 12:00
Tilaajille
Tyrnävän on tehtävä isoja päätöksiä kiinteistöistään – korjattavaa riittää miljoonien eurojen edestä

Tyr­nä­vän on tehtävä isoja pää­tök­siä kiin­teis­töis­tään – kor­jat­ta­vaa riittää mil­joo­nien eurojen edestä

13.04.2022 06:00
Tilaajille
Varjakan kartano yhdeksänneksi kiinnostavin huutokauppakohde viime vuonna

Var­ja­kan kartano yh­dek­sän­nek­si kiin­nos­ta­vin huu­to­kaup­pa­koh­de viime vuonna

13.01.2022 11:05
Limingan seurakuntatalo on korjauksen tarpeessa - Uusi rakennus voisi olla vaihtoehtoinen ratkaisu

Li­min­gan seu­ra­kun­ta­ta­lo on kor­jauk­sen tar­pees­sa - Uusi ra­ken­nus voisi olla vaih­to­eh­toi­nen rat­kai­su

13.05.2021 15:03
Tilaajille
Laskeeko kiinteistöjen arvo tuulivoimaloiden läheisyydessä? Voi laskea, mutta voi ajan myötä noustakin

Las­kee­ko kiin­teis­tö­jen arvo tuu­li­voi­ma­loi­den lä­hei­syy­des­sä? Voi laskea, mutta voi ajan myötä nous­ta­kin

21.04.2021 19:00 1
Tilaajille
Temmestaloa esitetään myytäväksi purkukuntoisena – Kuntoraportin mukaan remontoiminen voisi maksaa jopa yli puolitoista miljoonaa euroa

Tem­mes­ta­loa esi­te­tään myy­tä­väk­si pur­ku­kun­toi­se­na – Kun­to­ra­por­tin mukaan re­mon­toi­mi­nen voisi maksaa jopa yli puo­li­tois­ta mil­joo­naa euroa

10.02.2021 16:31 1
Kiinteistöjen ja tonttien rajat on voitu piirtää eri tavalla – etenkin vanhoilla kaava-alueilla näihin ongelmiin voi törmätä usein

Kiin­teis­tö­jen ja tont­tien rajat on voitu piirtää eri tavalla – etenkin van­hoil­la kaa­va-alueil­la näihin on­gel­miin voi törmätä usein

06.11.2020 15:00
Tilaajille
Varjakan kartano laitetaan myyntiin tammikuussa - Nykyinen vuokralainen lopettaa toimintansa tiloissa lokakuun lopussa

Var­ja­kan kartano lai­te­taan myyn­tiin tam­mi­kuus­sa - Ny­kyi­nen vuok­ra­lai­nen lo­pet­taa toi­min­tan­sa ti­lois­sa lo­ka­kuun lopussa

27.10.2020 13:30
Tilaajille