Kiinteistöt
Limingan seurakuntatalo on korjauksen tarpeessa - Uusi rakennus voisi olla vaihtoehtoinen ratkaisu

Li­min­gan seu­ra­kun­ta­ta­lo on kor­jauk­sen tar­pees­sa - Uusi ra­ken­nus voisi olla vaih­toeh­toi­nen rat­kai­su

13.05.2021 15:03
Tilaajille
Laskeeko kiinteistöjen arvo tuulivoimaloiden läheisyydessä? Voi laskea, mutta voi ajan myötä noustakin

Las­kee­ko kiin­teis­tö­jen arvo tuu­li­voi­ma­loi­den lä­hei­syy­des­sä? Voi laskea, mutta voi ajan myötä nous­ta­kin

21.04.2021 19:00 1
Tilaajille
Temmestaloa esitetään myytäväksi purkukuntoisena – Kuntoraportin mukaan remontoiminen voisi maksaa jopa yli puolitoista miljoonaa euroa

Tem­mes­ta­loa esi­te­tään myy­tä­väk­si pur­ku­kun­toi­se­na – Kun­to­ra­por­tin mukaan re­mon­toi­mi­nen voisi maksaa jopa yli puo­li­tois­ta mil­joo­naa euroa

10.02.2021 16:31 1
Kiinteistöjen ja tonttien rajat on voitu piirtää eri tavalla – etenkin vanhoilla kaava-alueilla näihin ongelmiin voi törmätä usein

Kiin­teis­tö­jen ja tont­tien rajat on voitu piirtää eri tavalla – etenkin van­hoil­la kaa­va-alueil­la näihin on­gel­miin voi törmätä usein

06.11.2020 15:00
Tilaajille
Varjakan kartano laitetaan myyntiin tammikuussa - Nykyinen vuokralainen lopettaa toimintansa tiloissa lokakuun lopussa

Var­ja­kan kartano lai­te­taan myyn­tiin tam­mi­kuus­sa - Ny­kyi­nen vuok­ra­lai­nen lo­pet­taa toi­min­tan­sa ti­lois­sa lo­ka­kuun lopussa

27.10.2020 13:30
Tilaajille