Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Nouseva Rannikkoseutu ry.
Hailuodon ja Ærøn nuoret vaihtoon – samankaltaisten saarten nuoriso tutustuu toisiinsa työpajoissa ja vierailuilla

Hai­luo­don ja Ærøn nuoret vaih­toon – ­sa­man­kal­tais­ten saarten nuoriso tu­tus­tuu toi­siin­sa työ­pa­jois­sa ja vie­rai­luil­la

07.02.2023 11:34
Tilaajille
Norsu etsintäkuuluttaa yhdistystoimijoita Jaksamisen jäljellä -hankkeeseen – Ilmoittaudu kokemusasiantuntijaksi!

Norsu et­sin­tä­kuu­lut­taa yh­dis­tys­toi­mi­joi­ta Jak­sa­mi­sen jäl­jel­lä -hank­kee­seen – Il­moit­tau­du ko­ke­mu­sa­sian­tun­ti­jak­si!

12.01.2023 11:00
Mikä saa romanialaisen, portugalilaisen, espanjalaisen ja italialaisen huhkimaan Tyrnävälle hyttysten keskelle viikatteen varteen?

Mikä saa ro­ma­nia­lai­sen, por­tu­ga­li­lai­sen, es­pan­ja­lai­sen ja ita­lia­lai­sen huh­ki­maan Tyr­nä­väl­le hyt­tys­ten kes­kel­le vii­kat­teen var­teen?

29.07.2022 06:00
Tilaajille
Nousevan Rannikkoseudun hallituksen varsinaisesta jäsenestä äänestys kunnanhallituksessa – Juho Pakaslahdelle selkeä äänipotti

Nou­se­van Ran­nik­ko­seu­dun hal­li­tuk­sen var­si­nai­ses­ta jä­se­nes­tä ää­nes­tys kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa – Juho Pa­kas­lah­del­le selkeä ää­ni­pot­ti

12.04.2022 09:06
Tilaajille
Nouseva Rannikkoseutu palkitsi Tyrnävän kotiseutuyhdistyksen Maaseudun kehittäjänä

Nouseva Ran­nik­ko­seu­tu pal­kit­si Tyr­nä­vän ko­ti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen Maa­seu­dun ke­hit­tä­jä­nä

18.05.2021 18:00
Tilaajille
Huomio Hailuodon, Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän yhdistykset! Nousevan Rannikkoseudun kautta mahdollista hakea tukea muun muassa harrastusvälineistön ja laitteiden hankintaan

Huomio Hai­luo­don, Li­min­gan, Lu­mi­joen ja Tyr­nä­vän yh­dis­tyk­set! Nou­se­van Ran­nik­ko­seu­dun kautta mah­dol­lis­ta hakea tukea muun muassa har­ras­tus­vä­li­neis­tön ja lait­tei­den han­kin­taan

30.04.2021 11:33