Kulttuuripääkaupunki
Elina kehuu Tyrnävän tapahtumia keskellä hektisintä sumaa: "Tuotamme kulttuuripääkaupunkihankkeeseen sisältöjä elävää kulttuuriympäristöämme hyödyntäen"
Kolumni

Elina kehuu Tyr­nä­vän ta­pah­tu­mia kes­kel­lä hek­ti­sin­tä sumaa: "Tuo­tam­me kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­kee­seen si­säl­tö­jä elävää kult­tuu­ri­ym­pä­ris­töäm­me hyö­dyn­täen"

24.08.2022 06:01
Pohjoissuomalainen puhdas lähiruoka sai oman tuotemerkin – Pohjois-Suomeen jatkossa halutaan ruokamatkailua

Poh­jois­suo­ma­lai­nen puhdas lä­hi­ruo­ka sai oman tuo­te­mer­kin – Poh­jois-Suo­meen jat­kos­sa ha­lu­taan ruo­ka­mat­kai­lua

09.03.2022 15:00
Tilaajille
Oulu2023 – mikäs luku se on? Mikko esittää, että Oulu 2023 olisi hyvän keskustelukulttuurin mallikunta
Kolumni

Oulu2023 – mikäs luku se on? Mikko esit­tää, että Oulu 2023 olisi hyvän kes­kus­te­lu­kult­tuu­rin mal­li­kun­ta

20.10.2021 06:01
Kulttuuripääkaupunkivuosi 2026  käynnistää paljon hankkeita– Mikko Salmelle tärkeintä on silti toivo ja tunne siitä, että pohjoisella on merkitystä  ja tulevaisuus
Kolumni

Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­si 2026 käyn­nis­tää paljon hank­kei­ta– Mikko Sal­mel­le tär­kein­tä on silti toivo ja tunne siitä, että poh­joi­sel­la on mer­ki­tys­tä ja tu­le­vai­suus

30.06.2021 06:01