Kirjallisuus: Lu­ku­tär­pit lomaan – Näitä kirjoja la­keu­den kir­jas­to­am­mat­ti­lai­set suo­sit­te­le­vat

Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koulukiusaaminen
Oman paikan etsimistä ei kannata pelätä – Eemeli pohtii kadonnutta identiteettiään
Kolumni

Oman paikan et­si­mis­tä ei kannata pelätä – Eemeli pohtii ka­don­nut­ta iden­ti­teet­tiään

24.01.2024 18:00 2
Tarjan mielestä ei pidä enää odottaa: Koulukiusaajat erotettava koulusta, ellei muu auta
Mielipidekirjoitus

Tarjan mie­les­tä ei pidä enää odot­taa: Kou­lu­kiu­saa­jat ero­tet­ta­va kou­lus­ta, ellei muu auta

24.01.2024 09:01
Tilaajille
"Somekiusaaminen yleensä johtuu siitä, että kiusaajalla on itsellään paha olla, kateudesta tai siitä, että ei ajattele, mitä kommentoi"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"So­me­kiu­saa­mi­nen yleensä johtuu siitä, että kiu­saa­jal­la on it­sel­lään paha olla, ka­teu­des­ta tai siitä, että ei ajat­te­le, mitä kom­men­toi"

14.12.2023 12:39
Tilaajille
"Pienen lapsen vanhempana mieleen hiipii pelkoa tulevaisuutta kohtaan"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Pienen lapsen van­hem­pa­na mieleen hiipii pelkoa tu­le­vai­suut­ta koh­taan"

27.11.2023 10:05
Tilaajille
Jos muut keinot eivät tepsi, koulukiusaajat on erotettava koulusta tai siirrettävä tarkkailu- tai erityisluokille, kirjoittaa Tarja
Mielipidekirjoitus

Jos muut keinot eivät tepsi, kou­lu­kiu­saa­jat on ero­tet­ta­va kou­lus­ta tai siir­ret­tä­vä tark­kai­lu- tai eri­tyis­luo­kil­le, kir­joit­taa Tarja

10.10.2023 09:45
Tilaajille
Toni polkee Hangosta Nuorgamiin vaikkei edes tykkää pyöräilystä – 39-vuotias palomies kerää tempauksellaan rahaa koulukiusaamisen vastaiseen työhön

Toni polkee Han­gos­ta Nuor­ga­miin vaikkei edes tykkää pyö­räi­lys­tä – 39-vuo­tias pa­lo­mies kerää tem­pauk­sel­laan rahaa kou­lu­kiu­saa­mi­sen vas­tai­seen työhön

19.09.2023 09:00
Polkupyöräily Hangosta Nuorgamiin ei ole ihan joka jampan tekosia – rovaniemeläinen palomies Toni kerää tempauksellaan rahaa koulukiusaamisen vastaiseen työhön

Pol­ku­pyö­räi­ly Han­gos­ta Nuor­ga­miin ei ole ihan joka jampan tekosia – ­ro­va­nie­me­läi­nen pa­lo­mies Toni kerää tem­pauk­sel­laan rahaa kou­lu­kiu­saa­mi­sen vas­tai­seen työhön

18.09.2023 20:49
Limingan Saapastoiminta starttaa toden teolla syksyllä – koulujen päättäjäisiltana saapaslaiset partioivat kadulla

Li­min­gan Saa­pas­toi­min­ta start­taa toden teolla syk­syl­lä – kou­lu­jen päät­tä­jäis­il­ta­na saa­pas­lai­set par­tioi­vat kadulla

16.05.2023 15:00
Tilaajille
Avaimia kiusaamisen ehkäisyyn: "Oppilaiden tulee tietää, että kiusaamisella on seurauksia"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avaimia kiu­saa­mi­sen eh­käi­syyn: "Op­pi­lai­den tulee tietää, että kiu­saa­mi­sel­la on seu­rauk­sia"

07.02.2023 12:29
Tilaajille
Paikallislehtien valtakunnallinen Antti-patsas koulukiusaamista vastustaville motoristeille –MKKV ry on vieraillut jo yli 300 suomalaiskoululla

Pai­kal­lis­leh­tien val­ta­kun­nal­li­nen Ant­ti-pat­sas kou­lu­kiu­saa­mis­ta vas­tus­ta­vil­le mo­to­ris­teil­le –MKKV ry on vie­rail­lut jo yli 300 suo­ma­lais­kou­lul­la

04.02.2023 14:27
Koulukiusaaminen on väkivaltaa, huomauttaa Heli: "Jos kyse olisi ollut aikuisista ja heidän työpaikoistaan, vastaavien tapahtumien kohdalla puhuttaisiin henkisestä ja fyysisestä väkivallasta"
Kolumni

Kou­lu­kiu­saa­mi­nen on vä­ki­val­taa, huo­maut­taa Heli: "Jos kyse olisi ollut ai­kui­sis­ta ja heidän työ­pai­kois­taan, vas­taa­vien ta­pah­tu­mien koh­dal­la pu­hut­tai­siin hen­ki­ses­tä ja fyy­si­ses­tä vä­ki­val­las­ta"

18.08.2021 01:46
Tilaajille
Katso Kiusaamista vastaan -videokilpailun palkintojenjako Zeppelinistä – videoita lähetettiin kilpailuun liki viisikymmentä

Katso Kiu­saa­mis­ta vastaan -vi­deo­kil­pai­lun pal­kin­to­jen­ja­ko Zep­pe­li­nis­tä – vi­deoi­ta lä­he­tet­tiin kil­pai­luun liki vii­si­kym­men­tä

18.06.2021 11:09
Koulukiusaamisesta ja halveksumisesta: entä jos kiusaaja onkin opettaja?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­kiu­saa­mi­ses­ta ja hal­vek­su­mi­ses­ta: entä jos kiu­saa­ja onkin opet­ta­ja?

16.06.2021 01:14
Tilaajille
Kouluaika jätti huonoja muistoja Ari Inkeroiselle - Hän ei vieläkään ymmärrä aikuisten toimintaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­ai­ka jätti huonoja muis­to­ja Ari In­ke­roi­sel­le - Hän ei vie­lä­kään ymmärrä ai­kuis­ten toi­min­taa

11.03.2021 09:26
Tilaajille
Tänään perjantaina sytyttämään kynttilä koulukiusaamisen uhrille? Valtakunnallinen tempaus näkyy myös lakeudella

Tänään per­jan­tai­na sy­tyt­tä­mään kynt­ti­lä kou­lu­kiu­saa­mi­sen uh­ril­le? Val­ta­kun­nal­li­nen tempaus näkyy myös la­keu­del­la

05.03.2021 13:00
Tilaajille
THL:n kouluterveyskysely tehdään taas tänä vuonna – kaksi vuotta sittenTyrnävällä kiusaamattomuus oli Suomen toiseksi parasta

THL:n kou­lu­ter­veys­ky­se­ly tehdään taas tänä vuonna – kaksi vuotta sit­ten­Tyr­nä­väl­lä kiu­saa­mat­to­muus oli Suomen toi­sek­si parasta

25.02.2021 09:00
Tilaajille
”Anonyymipalveluista tulee helposti anonyymejä kiusaamispalveluita” – korona-aika on lisännyt somepalveluiden käyttöä

”A­no­nyy­mi­pal­ve­luis­ta tulee hel­pos­ti ano­nyy­me­jä kiu­saa­mis­pal­ve­lui­ta” – ko­ro­na-ai­ka on li­sän­nyt so­me­pal­ve­lui­den käyttöä

24.02.2021 15:00
Tilaajille
Nykynuorten itsetuhoisuuteen voi olla monia syitä – nuoren paha olo voi näyttäytyä viiltelynä, päihteiden käyttönä tai ulkonäkopaineina

Ny­ky­nuor­ten it­se­tu­hoi­suu­teen voi olla monia syitä – nuoren paha olo voi näyt­täy­tyä viil­te­ly­nä, päih­tei­den käyt­tö­nä tai ul­ko­nä­ko­pai­nei­na

06.02.2021 15:00
Koskelan teinisurma sai liminkalaiset nuoret mietteliäiksi: "Kuinka kukaan ei ollut huomannut pojan kiusaamista, tai miten tuollainen voi edes jäädä huomaamatta?"

Kos­ke­lan tei­ni­sur­ma sai li­min­ka­lai­set nuoret miet­te­liäik­si: "Kuinka kukaan ei ollut huo­man­nut pojan kiu­saa­mis­ta, tai miten tuol­lai­nen voi edes jäädä huo­maa­mat­ta?"

02.02.2021 14:04