Kotihoito
Hailuodon senioreille etsitään vertaisseuraa – yritys palkkaa eläkeläisiä ystäväpalveluun

Hai­luo­don se­nio­reil­le et­si­tään ver­tais­seu­raa – y­ri­tys palkkaa elä­ke­läi­siä ys­tä­vä­pal­ve­luun

30.04.2022 06:00
Työhyvinvointikysely: Kempeleessä valtaosa ikäihmisten kotihoidon työntekijöistä tyytyväisiä työhönsä – "Ketään ei laiteta asiakkaan luo kylmiltään, vaan jokaisella uudella työntekijällä on riittävän pitkä perehdytysjakso"

Työ­hy­vin­voin­ti­ky­se­ly: Kem­pe­lees­sä val­ta­osa ikä­ih­mis­ten ko­ti­hoi­don työn­te­ki­jöis­tä tyy­ty­väi­siä työ­hön­sä – "­Ke­tään ei laiteta asiak­kaan luo kyl­mil­tään, vaan jo­kai­sel­la uudella työn­te­ki­jäl­lä on riit­tä­vän pitkä pe­reh­dy­tys­jak­so"

16.02.2022 15:00
Tilaajille