Koronavirusepidemia
Vesikarin esiopetusyksikössä korona-altistuminen – altistuneisiin perheisiin ollaan yhteydessä viimeistään tänään

Ve­si­ka­rin esi­ope­tus­yk­si­kös­sä ko­ro­na-al­tis­tu­mi­nen – al­tis­tu­nei­siin per­hei­siin ollaan yh­tey­des­sä vii­meis­tään tänään

13.08.2021 08:13
Zeppelin-hiihdot, Pertin hiihto, penkkarit ja vanhojen päivät siirtyvät, oppilaiden uimaopetusta järjestetään – Kempele päivitti koronatoimenpiteitään

Zep­pe­lin-hiih­dot, Pertin hiihto, penk­ka­rit ja van­ho­jen päivät siir­ty­vät, op­pi­lai­den ui­ma­ope­tus­ta jär­jes­te­tään – Kempele päi­vit­ti ko­ro­na­toi­men­pi­tei­tään

18.02.2021 12:00
Rokotukset etenevät Limingassa – Ajanvarausnumero palvelee huomisesta alkaen

Ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Li­min­gas­sa – Ajan­va­raus­nu­me­ro pal­ve­lee huo­mi­ses­ta alkaen

16.02.2021 16:55
Kempele aloittaa vakavalle koronavirustaudille voimakkaasti alttiiden alle 70-vuotiaiden rokotukset ensi viikolla

Kempele aloit­taa va­ka­val­le ko­ro­na­vi­rus­tau­dil­le voi­mak­kaas­ti alt­tii­den alle 70-vuo­tiai­den ro­ko­tuk­set ensi vii­kol­la

12.02.2021 15:59
Tyrnävällä harkitaan koronarajoitusten purkamista, jos tilanne pysyy rauhallisena – yli 80-vuotiaiden rokottaminen alkaa todennäköisesti viikolla 7

Tyr­nä­väl­lä har­ki­taan ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pur­ka­mis­ta, jos tilanne pysyy rau­hal­li­se­na – yli 80-vuo­tiai­den ro­kot­ta­mi­nen alkaa to­den­nä­köi­ses­ti vii­kol­la 7

09.02.2021 09:27
Kuntavaalit kaikella todennäköisyydellä käydään – mutta miten se voidaan tehdä turvallisesti?

Kun­ta­vaa­lit kai­kel­la to­den­nä­köi­syy­del­lä käydään – mutta miten se voidaan tehdä tur­val­li­ses­ti?

03.02.2021 19:22
Tilaajille
Heli elää haastavia aikoja – dokumentit ja viihde voivat tuoda uusia vinkkeleitä omaan korona-arkeen
Kolumni

Heli elää haas­ta­via aikoja – do­ku­men­tit ja viihde voivat tuoda uusia vink­ke­lei­tä omaan ko­ro­na-ar­keen

03.02.2021 06:01
Tilaajille
Ovatko testauspuikot loppumassa? – Miksei THL:n testausohjeistusta noudateta paikallistasolla?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ovatko tes­taus­pui­kot lop­pu­mas­sa? – Miksei THL:n tes­taus­oh­jeis­tus­ta nou­da­te­ta pai­kal­lis­ta­sol­la?

02.02.2021 14:53
Tilaajille
Rokotusaikataulut uusiksi, neuvolatarkastukset voivat viivästyä – massarokotusten järjestelyitä mietitään

Ro­ko­tus­ai­ka­tau­lut uu­sik­si, neu­vo­la­tar­kas­tuk­set voivat vii­väs­tyä – mas­sa­ro­ko­tus­ten jär­jes­te­lyi­tä mie­ti­tään

27.01.2021 09:00
Tilaajille
Tyrnävä sulkee tilansa loppiaiseen saakka – muidenkin suositellaan harkitsevan, kannattaako lasten ja nuorten ryhmäliikuntatunteja järjestää

Tyrnävä sulkee tilansa lop­piai­seen saakka – mui­den­kin suo­si­tel­laan har­kit­se­van, kan­nat­taa­ko lasten ja nuorten ryh­mä­lii­kun­ta­tun­te­ja jär­jes­tää

15.12.2020 15:50
Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen – uudet suositukset voimaan torstaina

Poh­jois-Poh­jan­maa on siir­ty­nyt ko­ro­na­epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen – uudet suo­si­tuk­set voimaan tors­tai­na

24.11.2020 18:00
Tyrnävä nousi koronakuntakartalle – kunnan viides koronatartunta raportoitiin torstaina

Tyrnävä nousi ko­ro­na­kun­ta­kar­tal­le – kunnan viides ko­ro­na­tar­tun­ta ra­por­toi­tiin tors­tai­na

19.11.2020 14:40