Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Ve­si­ka­rin esi­ope­tus­yk­si­kös­sä ko­ro­na-al­tis­tu­mi­nen – al­tis­tu­nei­siin per­hei­siin ollaan yh­tey­des­sä vii­meis­tään tänään

Liminka

Liminka. Ve­si­ka­rin esio­pe­tu­syk­si­kös­sä Ve­ka­ra­kul­mas­sa Tu­pok­ses­sa  on il­men­nyt kuluvalla viikolla ko­ro­na­tar­tun­ta. Jäl­ji­tys on teh­ty ja terveysviranomaiset ovat olleet al­tis­tu­nei­siin se­kä hei­dän per­hei­siin­sä yhteydessä torstaina ja viimeisiin tänään perjantaina, ker­too Limingan kunnan joh­ta­va lää­kä­ri Pau­lii­na Sa­ra­jär­vi.

– Al­tis­tus­ka­ran­tee­niin on mää­rät­ty osa esio­pe­tu­syk­si­kös­tä 20. elokuuta saak­ka. Ka­ran­tee­nil­la py­ri­tään eh­käi­se­mään ko­ro­nan le­viä­mis­tä.

Al­tis­tu­nei­den per­heen­jä­se­net voi­vat käy­dä nor­maa­lis­ti päi­vä­hoi­dos­sa, kou­lus­sa ja töis­sä.

– Huo­leh­ti­kaa kä­si­hy­gie­nias­ta, muis­ta­kaa mas­ki­suo­si­tus ja tur­va­vä­lit. Tark­kail­kaa oi­rei­ta ja ha­keu­tu­kaa ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä ko­ro­na­tes­tei­hin ko­ti­kun­nas­san­ne, Sa­ra­jär­vi muis­tut­taa.