Kuntavaalit 2021
Viimeisin 4 tuntia
Vaalipostia: "Kempeleessä hulevesiverkolle ei ole juuri minkäänlaista todellista tarvetta"
Lukijalta Mielipide Tapio Juvani

Vaa­li­pos­tia: "Kem­pe­lees­sä hu­le­ve­si­ver­kol­le ei ole juuri min­kään­lais­ta to­del­lis­ta tar­vet­ta"

06:39
Tilaajille
Vanhemmat
Vaalikeskustelu kuumentaa tunteita – kuntavaaliryhmiä on jouduttu perustamaan uusia, ja välillä toiminta sosiaalisessa mediassa tuntuu olevan aika diktatuurista, toteaa päätoimittaja
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Vaa­li­kes­kus­te­lu kuu­men­taa tun­tei­ta – kun­ta­vaa­li­ryh­miä on jou­dut­tu pe­rus­ta­maan uusia, ja välillä toi­min­ta so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa tuntuu olevan aika dik­ta­tuu­ris­ta, toteaa pää­toi­mit­ta­ja

07.04.2021 05:55
Tilaajille
Tyrnävän kuntavaaliryhmä suljettiin pian avaamisensa jälkeen – uusi avattiin seuraavana päivänä

Tyr­nä­vän kun­ta­vaa­li­ryh­mä sul­jet­tiin pian avaa­mi­sen­sa jälkeen – uusi avat­tiin seu­raa­va­na päivänä

29.03.2021 20:12
Tilaajille
Kohti kuntavaaleja: Politiikan konkareista Heleena jättää valtuuston, koska haluaa keskittyä harrastuksiinsa, Terho taas jatkaa, koska intoa ja energiaa riittää

Kohti kun­ta­vaa­le­ja: Po­li­tii­kan kon­ka­reis­ta Heleena jättää val­tuus­ton, koska haluaa kes­kit­tyä har­ras­tuk­siin­sa, Terho taas jatkaa, koska intoa ja ener­giaa riittää

07.03.2021 09:00
Tilaajille
Kuntavaalit siirtyvät kesäkuulle, ennakkoäänestysaika pitenee kahteen viikkoon – "Riski vaalien epäonnistumiselle huhtikuun puolivälissä on liian suuri"

Kun­ta­vaa­lit siir­ty­vät ke­sä­kuul­le, en­nak­ko­ää­nes­tys­ai­ka pitenee kahteen viik­koon – "Riski vaalien epä­on­nis­tu­mi­sel­le huh­ti­kuun puo­li­vä­lis­sä on liian suuri"

06.03.2021 15:14
Tilaajille
Heli muistelee vuosikymmenten takaista aikaa: En äänestänyt itseäni
Kolumni Heli Rintala

Heli muis­te­lee vuo­si­kym­men­ten ta­kais­ta aikaa: En ää­nes­tä­nyt itseäni

24.02.2021 06:00
Tilaajille
Tapio Juvani: Miksi lähdin kuntavaaliehdokkaaksi?
Lukijalta Mielipide Tapio Juvani

Tapio Juvani: Miksi lähdin kun­ta­vaa­lieh­dok­kaak­si?

17.02.2021 15:35
Limingan kunnan tulevaisuus ja oma päätökseni – Limingassa on paljon hyvääkin, kirjoittaa Tuomas Okkonen
Mielipide Tuomas Okkonen

Li­min­gan kunnan tu­le­vai­suus ja oma pää­tök­se­ni – Li­min­gas­sa on paljon hy­vää­kin, kir­joit­taa Tuomas Okkonen

03.02.2021 16:11
Tilaajille
Yrittäjä Jyrki Mutanen sanoo, että Limingan valtuustossa tarvitaan leijonia ja lampaita, muttei susia.
Mielipide Jyrki Mutanen

Yrit­tä­jä Jyrki Mutanen sanoo, että Li­min­gan val­tuus­tos­sa tar­vi­taan lei­jo­nia ja lam­pai­ta, muttei susia.

03.02.2021 15:51
Tilaajille
Kuntavaalit kaikella todennäköisyydellä käydään – mutta miten se voidaan tehdä turvallisesti?

Kun­ta­vaa­lit kai­kel­la to­den­nä­köi­syy­del­lä käydään – mutta miten se voidaan tehdä tur­val­li­ses­ti?

03.02.2021 19:22
Tilaajille
Millaista on hyvä somekampanjointi? Oulunsalolaisvaltuutettu ymmärtää kommentointinsa mahdollisen ärsyttävyyden: "Kaikki muukin vaaleihin liittyvä mainonta ärsyttää joitakin ihmisiä"

Mil­lais­ta on hyvä so­me­kam­pan­join­ti? Ou­lun­sa­lo­lais­val­tuu­tet­tu ym­mär­tää kom­men­toin­tin­sa mah­dol­li­sen är­syt­tä­vyy­den: "Kaikki muukin vaa­lei­hin liit­ty­vä mai­non­ta är­syt­tää joi­ta­kin ih­mi­siä"

21.01.2021 09:08
Tilaajille
Kohti kuntavaaleja: Nykyisistä oulunsalolaisista kaupunginvaltuutetuista suurin osa haluaa jatkaa

Kohti kun­ta­vaa­le­ja: Ny­kyi­sis­tä ou­lun­sa­lo­lai­sis­ta kau­pun­gin­val­tuu­te­tuis­ta suurin osa haluaa jatkaa

01.10.2020 06:30