korona
Ärsyttää, huurruttaa ja pistää parran solmuun –Sauli muistuttaa, että nyt kannattaa pinnistellä yhteiseksi hyväksi, vaikka suojamaski ei tunnukaan kasvoilla miellyttävältä
Kolumni Sauli Pahkasalo

Är­syt­tää, huur­rut­taa ja pistää parran solmuun –Sauli muis­tut­taa, että nyt kan­nat­taa pin­nis­tel­lä yh­tei­sek­si hy­väk­si, vaikka suo­ja­mas­ki ei tun­nu­kaan kas­voil­la miel­lyt­tä­väl­tä

18.11.2020 03:30 0
Tilaajille
Kari kertoo yhdestä mielenkiintoisesta päivästä kuntalaisten omassa olohuoneessa – hylkeentraanin keittämisestä viittavihkolahjoitukseen
Kolumni Kari Blomster

Kari kertoo yhdestä mie­len­kiin­toi­ses­ta päi­väs­tä kun­ta­lais­ten omassa olo­huo­nees­sa – hyl­keent­raa­nin keit­tä­mi­ses­tä viit­ta­vih­ko­lah­joi­tuk­seen

21.10.2020 06:00 0
Tilaajille
Kokoomuksen kansanedustaja Mari-Leena Talvitie ehdottaa kotitalousvähennyksen laajentamista ja nostamista: "Yli 75-vuotiaille oma superkotitalousvähennys"
Kolumni Mari-Leena Talvitie

Ko­koo­muk­sen kan­san­edus­ta­ja Ma­ri-Lee­na Tal­vi­tie eh­dot­taa ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen laa­jen­ta­mis­ta ja nos­ta­mis­ta: "Yli 75-vuo­tiail­le oma su­per­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys"

20.10.2020 13:34 0
Tupoksessa asuva koruarteesaani päätti, että nyt laitetaan emäntä kuntoon: ensiksi hierojalle, sitten kehittämään itseä ja vahvistamaan hyvinvointia

Tu­pok­ses­sa asuva ko­ruar­tee­saa­ni päätti, että nyt lai­te­taan emäntä kun­toon: ensiksi hie­ro­jal­le, sitten ke­hit­tä­mään itseä ja vah­vis­ta­maan hy­vin­voin­tia

16.10.2020 09:00 0
Tilaajille
Kempeleessä taas yksi uusi vahvistettu koronatartunta – kokonaisluku torstaina 13, muissa lakeuden kunnissa tapauksia edelleen alle viisi

Kem­pe­lees­sä taas yksi uusi vah­vis­tet­tu ko­ro­na­tar­tun­ta – ko­ko­nais­lu­ku tors­tai­na 13, muissa la­keu­den kun­nis­sa ta­pauk­sia edel­leen alle viisi

15.10.2020 14:06 0
Kempeleen seurakunnan leirillä 40 nuorta altistui koronalle – Syyslomaviikon rippileiri joudutaan perumaan

Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan lei­ril­lä 40 nuorta al­tis­tui ko­ro­nal­le – Syys­lo­ma­vii­kon rip­pi­lei­ri jou­du­taan pe­ru­maan

14.10.2020 13:08 0
Tilaajille
Päätoimittaja muistuttaa, että nyt ei saisi herpaantua ote taistelussa koronaa vastaan – jokaista tarvitaan ja pienillä teoilla on merkitystä

Pää­toi­mit­ta­ja muis­tut­taa, että nyt ei saisi her­paan­tua ote tais­te­lus­sa koronaa vastaan – jo­kais­ta tar­vi­taan ja pie­nil­lä teoilla on mer­ki­tys­tä

14.10.2020 01:21 0
Tilaajille
Vierasjoukkueen koronaepäily vei LNM:n edustusjoukkueen erikoiseen tilanteeseen - Virallinen karanteenipäätös tuli päivä ennen sen päättymistä

Vie­ras­jouk­kueen ko­ro­na­epäi­ly vei LNM:n edus­tus­jouk­kueen eri­koi­seen ti­lan­tee­seen - Vi­ral­li­nen ka­ran­tee­ni­pää­tös tuli päivä ennen sen päät­ty­mis­tä

13.10.2020 12:44 0
Tilaajille
Ottaisitko sinä koronarokotteen ensimmäisten joukossa? Pitäisikö rokotteen ottamisen olla pakollista? Vastaa Rantalakeuden kyselyyn!

Ot­tai­sit­ko sinä ko­ro­na­ro­kot­teen en­sim­mäis­ten jou­kos­sa? Pi­täi­si­kö ro­kot­teen ot­ta­mi­sen olla pa­kol­lis­ta? Vastaa Ran­ta­la­keu­den ky­se­lyyn!

09.10.2020 12:10 0
Perheen sisällä sairastuneen puolisolla on 40 prosentin mahdollisuus saada Covid-19-tartunta: "Puolison kanssa ollaan paljon tekemisissä, nukutaan useimmiten samassa sängyssä"

Perheen sisällä sai­ras­tu­neen puo­li­sol­la on 40 pro­sen­tin mah­dol­li­suus saada Co­vid-19-tar­tun­ta: "Puo­li­son kanssa ollaan paljon te­ke­mi­sis­sä, nu­ku­taan useim­mi­ten samassa sän­gys­sä"

07.10.2020 12:00 0
Tilaajille
Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta suosittelee käyttämään suojamaskia arkailematta – kansallinen maskisuositus ei vielä näy tarpeeksi Pohjois-Pohjanmaalla

Poh­jois-Suo­men alueel­li­nen val­mius­toi­mi­kun­ta suo­sit­te­lee käyt­tä­mään suo­ja­mas­kia ar­kai­le­mat­ta – kan­sal­li­nen mas­ki­suo­si­tus ei vielä näy tar­peek­si Poh­jois-Poh­jan­maal­la

07.10.2020 07:43 0
Johtava lääkäri Liminganlahden koulun korona-altistumisesta: "Olemme yhteydessä jokaiseen altistuneeseen, kouluun voi mennä turvallisesti"

Johtava lääkäri Li­min­gan­lah­den koulun ko­ro­na-al­tis­tu­mi­ses­ta: "Olemme yh­tey­des­sä jo­kai­seen al­tis­tu­nee­seen, kouluun voi mennä tur­val­li­ses­ti"

05.10.2020 14:07 1