Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kilpailutus
Lumijoen kunnanhallitukselle esitetään, että lääkäripalvelut tuottaisi Terveytesi Palvelut Oy – tarjouksen jätti yhteensä kuusi toimijaa

Lu­mi­joen kun­nan­hal­li­tuk­sel­le esi­te­tään, että lää­kä­ri­pal­ve­lut tuot­tai­si Ter­vey­te­si Pal­ve­lut Oy – tar­jouk­sen jätti yh­teen­sä kuusi toi­mi­jaa

11.04.2022 05:26
Tilaajille
Hammaslääkäri on jo löytynyt: Lumijoen ja Limingan lääkärineuvottelut jatkuvat ensi viikolla – samaan aikaan Lumijoki valmistelee kilpailutusta

Ham­mas­lää­kä­ri on jo löy­ty­nyt: Lu­mi­joen ja Li­min­gan lää­kä­ri­neu­vot­te­lut jat­ku­vat ensi vii­kol­la – ­sa­maan aikaan Lu­mi­jo­ki val­mis­te­lee kil­pai­lu­tus­ta

08.02.2022 17:00
Tilaajille
Oulunsalon lentoaseman taksipalvelujen kilpailutuksen tulos: tammikuun alussa asemalla aloittaa kaksi uutta toimijaa

Ou­lun­sa­lon len­to­ase­man tak­si­pal­ve­lu­jen kil­pai­lu­tuk­sen tulos: tam­mi­kuun alussa ase­mal­la aloit­taa kaksi uutta toi­mi­jaa

30.12.2021 07:57
Tilaajille
Korruptiolla on kunnissa yllättävän kirjavat kasvot – osa kunnista laatii jo pelisääntöjä

Kor­rup­tiol­la on kun­nis­sa yl­lät­tä­vän kir­ja­vat kasvot – osa kun­nis­ta laatii jo pe­li­sään­tö­jä

03.12.2021 15:00
Tilaajille
Kempeleen valtuusto harmitteli takapakkia – väistötilat voidaan kilpailuttaa pienikokoisempina ja D-taloon hankkia lisää ilmanpuhdistimia

Kem­pe­leen val­tuus­to har­mit­te­li ta­ka­pak­kia – väis­tö­ti­lat voidaan kil­pai­lut­taa pie­ni­ko­koi­sem­pi­na ja D-ta­loon hankkia lisää il­man­puh­dis­ti­mia

07.09.2021 14:01
Tilaajille
Lumijoen kunnanhallitus kannattaa sote-palveluiden kilpailutusta – keskustelu kilpailutuksesta jatkuu ensi viikolla valtuustossa

Lu­mi­joen kun­nan­hal­li­tus kan­nat­taa so­te-pal­ve­lui­den kil­pai­lu­tus­ta – kes­kus­te­lu kil­pai­lu­tuk­ses­ta jatkuu ensi vii­kol­la val­tuus­tos­sa

26.05.2021 06:00
Tilaajille
Haussa notkea ja kätevä työväline kunnalle – Lumijoki päätyi kilpailuttamaan yhdyskunnallisen suunnittelun

Haussa notkea ja kätevä työ­vä­li­ne kun­nal­le – Lu­mi­jo­ki päätyi kil­pai­lut­ta­maan yh­dys­kun­nal­li­sen suun­nit­te­lun

24.02.2021 19:06
Tilaajille