Korruptio
Korruptiolla on kunnissa yllättävän kirjavat kasvot – osa kunnista laatii jo pelisääntöjä

Kor­rup­tiol­la on kun­nis­sa yl­lät­tä­vän kir­ja­vat kasvot – osa kun­nis­ta laatii jo pe­li­sään­tö­jä

03.12.2021 15:00
Tilaajille
"Rakenteellisen korruption piirteitä esiintyy esimerkiksi poliittisissa virkanimityksissä, poliittisessa rahoituksessa, julkisissa hankinnoissa sekä epävirallisissa päätöksentekoverkostoissa" – Petri Saarela toivoo, että kuntayhtiöiden edestä hälvennettäisiin sumuverhoa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Ra­ken­teel­li­sen kor­rup­tion piir­tei­tä esiin­tyy esi­mer­kik­si po­liit­ti­sis­sa vir­ka­ni­mi­tyk­sis­sä, po­liit­ti­ses­sa ra­hoi­tuk­ses­sa, jul­ki­sis­sa han­kin­nois­sa sekä epä­vi­ral­li­sis­sa pää­tök­sen­te­ko­ver­kos­tois­sa" – Petri Saarela toivoo, että kun­ta­yh­tiöi­den edestä häl­ven­net­täi­siin su­mu­ver­hoa

25.03.2021 07:02
Tilaajille