Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Oulunsalon lentoasema
Kohonneet lentolippujen hinnat harmittavat Oulusta Helsinkiin lentäviä, Norwegian tarkkailee tilannetta – "Pidämme reittiä tarkasti silmällä"

Ko­hon­neet len­to­lip­pu­jen hinnat har­mit­ta­vat Oulusta Hel­sin­kiin len­tä­viä, Nor­we­gian tark­kai­lee ti­lan­net­ta – "Pi­däm­me reittiä tar­kas­ti sil­mäl­lä"

03.12.2022 08:24 1
Tilaajille
Matkustajamäärä nousemassa vauhdilla Oulunsalon lentoasemalla – kuuden ensimmäisen kuukauden aikana jo liki 0,3 miljoonaa matkustajaa

Mat­kus­ta­ja­mää­rä nou­se­mas­sa vauh­dil­la Ou­lun­sa­lon len­to­ase­mal­la – kuuden en­sim­mäi­sen kuu­kau­den aikana jo liki 0,3 mil­joo­naa mat­kus­ta­jaa

12.07.2022 11:26
Tilaajille
Oulun lentokenttähotellin rakentaminen siirtyy – syynä koronan aiheuttama lentomatkustajamäärien raju lasku

Oulun len­to­kent­tä­ho­tel­lin ra­ken­ta­mi­nen siirtyy – syynä koronan ai­heut­ta­ma len­to­mat­kus­ta­ja­mää­rien raju lasku

27.04.2022 14:31
Tilaajille
Oulunsalon lentoaseman taksipalvelujen kilpailutuksen tulos: tammikuun alussa asemalla aloittaa kaksi uutta toimijaa

Ou­lun­sa­lon len­to­ase­man tak­si­pal­ve­lu­jen kil­pai­lu­tuk­sen tulos: tam­mi­kuun alussa ase­mal­la aloit­taa kaksi uutta toi­mi­jaa

30.12.2021 07:57
Tilaajille
Oulunsalon lentokentälle uusinta teknologiaa – uusi sovellus kerää jatkuvasti kiitotien käyttöön perustuvaa reaaliaikaista tietoa kiitotien kunnosta

Ou­lun­sa­lon len­to­ken­täl­le uusinta tek­no­lo­giaa – uusi so­vel­lus kerää jat­ku­vas­ti kii­to­tien käyt­töön pe­rus­tu­vaa reaa­li­ai­kais­ta tietoa kii­to­tien kun­nos­ta

24.11.2021 06:00
Tilaajille
Lentokentäntien suunnitelma viimeisteltävänä –  muutoksia tuli lähinnä kevyen liikenteen väyliin

Len­to­ken­tän­tien suun­ni­tel­ma vii­meis­tel­tä­vä­nä –  muu­tok­sia tuli lähinnä kevyen lii­ken­teen väyliin

28.07.2021 14:00
Tilaajille