Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kempeleen kunta
Lapsia voi innostaa lukemaan – Kempeleessä lukudiplomeista on hyviä kokemuksia ja nyt niitä tulee lisää

Lapsia voi in­nos­taa lu­ke­maan – ­Kem­pe­lees­sä lu­ku­dip­lo­meis­ta on hyviä ko­ke­muk­sia ja nyt niitä tulee lisää

28.09.2023 10:31
Tilaajille
Sauli muistuttaa, että vanhojen rakennusten purkamisen sijaan myös toinen suunta on mahdollinen
Pääkirjoitus

Sauli muis­tut­taa, että van­ho­jen ra­ken­nus­ten pur­ka­mi­sen sijaan myös toinen suunta on mah­dol­li­nen

06.09.2023 06:00
Tilaajille
Katso kuvat: Junttilan talo on maakunnallisesti arvokas, mutta sen kunto ei ole kaksinen – Kempeleen kunnalla on muitakin ongelmallisia suojelukohteita

Katso kuvat: Junt­ti­lan talo on maa­kun­nal­li­ses­ti ar­vo­kas, mutta sen kunto ei ole kak­si­nen – Kem­pe­leen kun­nal­la on mui­ta­kin on­gel­mal­li­sia suo­je­lu­koh­tei­ta

02.09.2023 06:00
Tilaajille
Etusivu uusiksi: Kyse ei ollutkaan mysteeritaiteilijasta – Kempeleen muraali oli tilaustyö, joka toteutettiin vain suunniteltua aikaisemmin

Etusivu uu­sik­si: Kyse ei ol­lut­kaan mys­tee­ri­tai­tei­li­jas­ta – Kem­pe­leen muraali oli ti­laus­työ, joka to­teu­tet­tiin vain suun­ni­tel­tua ai­kai­sem­min

01.08.2023 12:37
Tilaajille
Tästä tuli uutisankka: Paikallinen "Banksy" maalasi Kempeleen vesitornia – "Hyvännäköinen teos, mutta periaate on väärä"

Tästä tuli uu­ti­sank­ka: Pai­kal­li­nen "Bank­sy" maalasi Kem­pe­leen ve­si­tor­nia – "Hy­vän­nä­köi­nen teos, mutta pe­ri­aa­te on väärä"

01.08.2023 12:59 2
Tilaajille
Oulu tukee 114 eurolla ja Kempele 12 eurolla per asukas – Kalevan selvitys osoittaa jättimäiset erot kuntien kulttuurirahoissa

Oulu tukee 114 eurolla ja Kempele 12 eurolla per asukas – Kalevan sel­vi­tys osoit­taa jät­ti­mäi­set erot kuntien kult­tuu­ri­ra­hois­sa

05.07.2023 11:00
Tilaajille
Zeniittiin haetaan hankeaihioita – kohteena ovat karavaanialue sekä huvi- ja viihdepalveluiden alue tai jompi kumpi

Ze­niit­tiin haetaan han­ke­ai­hioi­ta – koh­tee­na ovat ka­ra­vaa­ni­alue sekä huvi- ja viih­de­pal­ve­lui­den alue tai jompi kumpi

16.06.2023 11:00
Kempeletalon toteuttamiselle etsitään uutta hankemallia – ensimmäisellä kerralla osallistumishakemuksia ei tullut rakennusliikkeiltä yhtään

Kem­pe­le­ta­lon to­teut­ta­mi­sel­le et­si­tään uutta han­ke­mal­lia – en­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la osal­lis­tu­mis­ha­ke­muk­sia ei tullut ra­ken­nus­liik­keil­tä yhtään

13.06.2023 15:00
Tilaajille
Katso video: Kahdeksan metrin syvyydestä nousi neljä ruosteista metallikasaa – Kempeleen Kalliomontusta löytyi pyöriä ja jopa Fiat Scudon ovi

Katso video: Kah­dek­san metrin sy­vyy­des­tä nousi neljä ruos­teis­ta me­tal­li­ka­saa – Kem­pe­leen Kal­lio­mon­tus­ta löytyi pyöriä ja jopa Fiat Scudon ovi

31.05.2023 13:00
Tilaajille
Tivoli avautuu possujunan ja vuoristoradan kera Kempeleeseen lauantaina – Rantalakeus lähettää avaushetken suorana lähetyksenä

Tivoli avautuu pos­su­ju­nan ja vuo­ris­to­ra­dan kera Kem­pe­lee­seen lauan­tai­na – Ran­ta­la­keus lä­het­tää avaus­het­ken suorana lä­he­tyk­se­nä

23.05.2023 06:00
Tilaajille
Kempeleen kunnanhallitus hylkäsi museo- ja kulttuurikoordinaattorin valinnasta tehdyn oikaisuvaatimuksen

Kem­pe­leen kun­nan­hal­li­tus hylkäsi museo- ja kult­tuu­ri­koor­di­naat­to­rin va­lin­nas­ta tehdyn oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen

18.05.2023 13:00
Tilaajille
Tivolin parkkialueen rakentaminen maksaa Kempeleen kunnalle 0,4 miljoonaa euroa – lisärahoitukselle tarvitaan valtuuston siunaus

Tivolin park­ki­alueen ra­ken­ta­mi­nen maksaa Kem­pe­leen kun­nal­le 0,4 mil­joo­naa euroa – li­sä­ra­hoi­tuk­sel­le tar­vi­taan val­tuus­ton siunaus

12.05.2023 06:00
Tilaajille
Sana tiktokkaa nyt Kempeleen matkailusta – oululaismuusikin omalla TikTok-tilillä on jo yli 15 000 seuraajaa

Sana tik­tok­kaa nyt Kem­pe­leen mat­kai­lus­ta – ou­lu­lais­muu­si­kin omalla Tik­Tok-ti­lil­lä on jo yli 15 000 seu­raa­jaa

02.05.2023 14:00
"Tämä on vuoden paras osuus", tuumaavat Oula ja Tomi – Kempeleessä kaduilta kerätty hiekka menee hyötykäyttöön –

"Tämä on vuoden paras osuus", tuu­maa­vat Oula ja Tomi – Kem­pe­lees­sä ka­duil­ta kerätty hiekka menee hyö­ty­käyt­töön –

29.04.2023 06:00
Tilaajille
Ylispuumetsä kohoaa Kempeleen keskustaan – uuden kiertoliittymän taideteos on puuta ja maksaa 25 000 euroa

Ylis­puu­met­sä kohoaa Kem­pe­leen kes­kus­taan – uuden kier­to­liit­ty­män tai­de­teos on puuta ja maksaa 25 000 euroa

18.04.2023 15:00
Tilaajille
Tivolin parkkialueilla saa parkkeerata ilmaiseksi, linjasi kunnanhallitus

Tivolin park­ki­alueil­la saa park­kee­ra­ta il­mai­sek­si, linjasi kun­nan­hal­li­tus

31.03.2023 09:00
Tilaajille
Kempeleen matkailukohteet ovat kohta TikTokissa, kun kunta saa rekrytoitua tokkereita

Kem­pe­leen mat­kai­lu­koh­teet ovat kohta Tik­To­kis­sa, kun kunta saa rek­ry­toi­tua tok­ke­rei­ta

02.03.2023 18:00
Tilaajille
Köykkyrin kehittäminen etenee – uusi huoltorakennus tarjoaa helpotusta kävijöille, mutta myös henkilökunnalle

Köyk­ky­rin ke­hit­tä­mi­nen etenee – uusi huol­to­ra­ken­nus tarjoaa hel­po­tus­ta kä­vi­jöil­le, mutta myös hen­ki­lö­kun­nal­le

02.03.2023 06:00
Tilaajille
Vihiluodontien vaarallisuus puhuttaa edelleen – kyläläiset vaativat toimintaa lupausten sijaan

Vi­hi­luo­don­tien vaa­ral­li­suus pu­hut­taa edel­leen – ky­lä­läi­set vaa­ti­vat toi­min­taa lu­paus­ten sijaan

21.02.2023 15:00
Tilaajille
Valtuustoaloite sai täystyrmäyksen: Kempeleen Kirkonkylän koulun B-talon purkua ei oteta uudelleen harkintaan

Val­tuus­to­aloi­te sai täys­tyr­mäyk­sen: Kem­pe­leen Kir­kon­ky­län koulun B-talon purkua ei oteta uu­del­leen har­kin­taan

14.02.2023 15:00
Tilaajille