Kaavoitus
Liminkaan suunnitellun uuden Kotirannan asuinalueen katurakentamiseen 450 000 euron avustus – hallinto-oikeusvalituksen käsittelyaikataulu ei ole vielä tiedossa

Li­min­kaan suun­ni­tel­lun uuden Ko­ti­ran­nan asuin­alueen ka­tu­ra­ken­ta­mi­seen 450 000 euron avustus – hal­lin­to-oi­keus­va­li­tuk­sen kä­sit­te­ly­ai­ka­tau­lu ei ole vielä tie­dos­sa

13.12.2020 09:00
Tilaajille
Hailuoto satsaa matkailuun, kaavoitukseen ja asukashankintaan – turistien kaipaamia yleisövessojakin olisi tulossa

Hai­luo­to satsaa mat­kai­luun, kaa­voi­tuk­seen ja asu­kas­han­kin­taan – tu­ris­tien kai­paa­mia ylei­sö­ves­so­ja­kin olisi tulossa

26.11.2020 15:59
Tilaajille
Asemakaavaluonnosta esiteltiin: Entisen kunnantalon ja asemanseudun alueesta Kempeleen urbaani ydin, jossa on joukkoliikenteen solmukohta joukkoliikennekatuineen

Ase­ma­kaa­va­luon­nos­ta esi­tel­tiin: Entisen kun­nan­ta­lon ja ase­man­seu­dun aluees­ta Kem­pe­leen urbaani ydin, jossa on jouk­ko­lii­ken­teen sol­mu­koh­ta jouk­ko­lii­ken­ne­ka­tui­neen

29.10.2020 13:29
Tilaajille
Katso havainnekuvat: Sopisiko Kempeleen ydinkeskustaan 16-kerroksinen asuintalo? Kunnantalon alueen asemakaavamuutoksen luonnokseen voi ottaa kantaa kuukauden ajan

Katso ha­vain­ne­ku­vat: So­pi­si­ko Kem­pe­leen ydin­kes­kus­taan 16-ker­rok­si­nen asuin­ta­lo? Kun­nan­ta­lon alueen ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen luon­nok­seen voi ottaa kantaa kuu­kau­den ajan

06.10.2020 15:15
Tilaajille