Haurukylä
Nelostien uusi linjaus myös tarkasteltavaksi – Haurukylän ja Haarasillan väli olisi haastavaa parantaa nykyiselle paikalleen, esiselvityksen perusteella päätellään

Ne­los­tien uusi linjaus myös tar­kas­tel­ta­vak­si – ­Hau­ru­ky­län ja Haa­ra­sil­lan väli olisi haas­ta­vaa pa­ran­taa ny­kyi­sel­le pai­kal­leen, esi­sel­vi­tyk­sen pe­rus­teel­la pää­tel­lään

01.11.2021 10:58 1
Haurukylän kiertotalouskylästä tehdyt valitukset hylättiin – alueen infran suunnitteleminen alkaa välittömästi

Hau­ru­ky­län kier­to­ta­lous­ky­läs­tä tehdyt va­li­tuk­set hy­lät­tiin – alueen infran suun­nit­te­le­mi­nen alkaa vä­lit­tö­mäs­ti

07.10.2021 09:01
Tilaajille